Renovatie Verbindingssluis & Boudewijnbrug klaar in voorjaar 2015

10 nov

De renovatie van de Verbindingssluis is momenteel volop in uitvoering. De renovatie van de Boudewijnbrug is in voorbereiding. De uitvoering is voorzien voor het voorjaar van 2015, zo blijkt uit een parlementaire vraag van Mercedes Van Volcem(Open Vld) aan minister Weyts (N-VA). Beide bruggen werden gerenoveerd voor net geen 4 miljoen euro. “Twee belangrijke werkzaamheden van het Brugs patrimonium.”aldus Van Volcem.

De uitvoeringsstudie voor de Verbindingssluis werd in september 2013 begonnen. In het najaar van 2013 en het voorjaar van 2014 werd in situ onderzoek uitgevoerd. Vanaf de tweede helft van 2014 worden voorbereidende werken uitgevoerd voor het vervangen van de acht houten sluisdeuren in den droge. Bovenvermelde werken zijn samen met het vervangen van de aandrijving van de voormalige spoorbrug aanbesteed voor een totaal bedrag van 3,5 miljoen euro.

De doelstelling van de renovatie van de Verbindingssluis is het duurzaam verlengen van de levensduur van het kunstwerk. De sluis zelf dateert van eind 19de eeuw. De sluisdeuren zijn meer dan 45 jaar oud. Enerzijds kunnen door de renovatie ad hoc noodherstellingen en onvoorspelbare stremmingsperiodes worden vermeden. Anderzijds is het betrouwbaar functioneren van de dubbelkerende waterkering tussen het kanaal Gent-Oostende en het Verbindingskanaal van groot belang voor de waterbeheersing.

De uitvoering van de renovatie van de Boudewijnbrug is in voorbereiding. W&Z heeft in samenspraak met de stad Brugge als uitvoeringsperiode het voorjaar van 2015 vastgelegd. Bovenvermelde werken zijn samen met het verwijderen van de spoorstaven uit het wegdek van de voormalige spoorbrug aanbesteed voor een totaal bedrag van 374.999,00 euro.

Tegelijk werd de aandrijving van de oude spoorbrug vernieuwd van juni 2014 tot augustus 2014. Het vernieuwen van de aandrijving van de voormalige spoorbrug werd aanbesteed in dezelfde opdracht als de renovatie van de Verbindingssluis. Het aandeel van de kostprijs van het vernieuwen van de aandrijving van de spoorbrug bedraagt ongeveer 300.000 euro. Dit is gelijkaardig aan het geplande budget.