Rioolaansluiting voortaan gratis voor Bruggeling

10 feb

Stad Brugge en rioolbeheerder Farys helpen de Bruggeling maximaal bij rioolaansluiting. Geen zorgen, geen kosten. “De aansluiting van een private woning of bedrijf op de riolering is op vandaag volledig ten laste van de betrokkene.”, aldus schepen van openbaar domein Mercedes Van Volcem. “De gemiddelde reële kostprijs voor een huisaansluiting bedraagt rond de 2300 à 2500 euro.” Van Volcem heeft samen met de rioolbeheerder een voorstel uitgewerkt waardoor de eigendom, de aanleg en het structurele beheer van het deel van de huisaansluiting gelegen op het openbaar domein wordt opgenomen door Farys.

“Dit is een regelgeving uit het verleden met een aantal belangrijke nadelen”, meent Van Volcem. “In de eerste plaats moet elke Bruggeling hierdoor de last bij een rioolaansluiting of herstelling op zich nemen ook al ligt deze aansluiting op de openbare weg. Een put in de weg of het voetpad ten gevolge van een ingezakte rioolaansluiting moet op vandaag hersteld worden door de eigenaar-veroorzaker. Vaak is men niet in staat om deze herstelling voldoende snel uit te voeren, wat onnodige hinder oplevert voor het verkeer. De Stad en de rioolbeheerder Farys hebben op vandaag weinig garantie over de correctheid waarop rioolaansluitingen en de aanleg  van bovenliggende wegenis worden uitgevoerd.”  

Schepen Mercedes Van Volcem werkte samen met de dienst Openbaar Domein en rioolbeheerder Farys een betere, meer klantgerichte regeling uit voor huisaansluitingen. 

“In dit nieuwe voorstel ontlasten we de Bruggeling volledig”, zegt de schepen. “De eigendom, de aanleg en het structurele beheer van het deel van de huisaansluiting gelegen op het openbaar domein wordt opgenomen door de rioolbeheerder. Farys staat kosteloos in voor de aanleg van nieuwe huisaansluitingen, en het snelle herstel van defecte aansluitingen, zij beschikken 24/7 over een ruimingsfirma en aannemer om calamiteiten snel op te lossen”. 

Schepen Mercedes Van Volcem legt dit nieuwe voorstel ter goedkeuring voor aan de Gemeenteraad van februari, zodat de nieuwe regeling vanaf 1 maart 2020 van kracht kan gaan.

Andere Farys gemeenten

In andere Farys gemeenten vraagt men een forfaitaire tussenkomst aan de vennoten van projectgebied Brugge-Kust.