Ruimte voor bedrijven in Brugge

6 feb

“De Vlaamse regering moet bijkomende ruimte voorzien voor bedrijven in Brugge. Ik denk bijvoorbeeld aan het gebied van De Spie dat 43 hectare groot is. Tal van KMO’s zijn op zoek naar ruimte.   Brugge kan ook binnen de beschikbare ruimte initiatieven nemen.”stelt Van Volcem (Open Vld) in een opinie. Ik denk aan het station en de Belgacomsite, de site Kinepolis (bouw van 2 torens), site van Bombardier, de site rond de Sint-Pieterskaai. De plannen om het havengebied te wijzigen van bestemming is een werk van lange adem en vereist een aanpassing van een gewestelijk rup. Dit duurt meestal drie jaar.  De stad moet ook herbekijken om langs de Lodewijk Coiseaukaai meer activiteiten toe te laten. Nu kunnende gronden enkel gebruikt worden door bedrijven die een watergebonden activiteit hebben.  Toch wordt het tijd dat er een beslissing wordt genomen door de Vlaamse regering over waar het voetbalstadion nu moet komen en waar nog ruimte kan worden voorzien. Een nieuw gewestelijk RUP met uitbreiding van de contouren is een werk van 7 jaar, een zone binnen de geschorste plangebieden herbestemmen kan wel. Dus geef Chartreuse en Loppem nog niet op!