Sans papiers moeten ook tijdens regularisatie kunnen werken

4 feb

“Mensen zonder papieren moeten ook de kans krijgen in ons land om te werken vanaf hun aanvraag tot de regularisatie. Als ze kunnen blijven, dan hebben ze al een job. Wordt hun aanvraag afgewezen, dan nemen ze die ervaring mee naar het thuisland.” beaamt Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld) het pleidooi van zelfstandigenorganisatie Unizo. 

“Mensen kunnen in afwachting van hun regularisatie een belangrijke bijdrage leveren. Er is voor bepaalde vacatures krapte op onze arbeidsmarkt. Een deel van het huidige zwartwerk zal gewit worden en meer mensen zullen bijdragen aan de sociale zekerheid. Vandaag krijgen mensen tijdens hun regularisatieaanvraag huisvesting en een leefloon. Via een economische regularisatie realiseren we een win-win. Baten voor de samenleving en baten voor de mensen die hier een beter bestaan opzoeken.” aldus Van Volcem.