Schepen Van Volcem stelt investeringsplanning Openbaar Domein 2020-2022 voor

4 okt

Stad investeert de eerste 3 jaar jaarlijks 10 miljoen euro in wegenis en riolering en 3 miljoen euro in groen. Bovendien is er ook een budget voor mobiliteit, sport en speelpleinen op openbaar domein en stadsvernieuwing.

1.    Groene investeringen

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem zet meer dan ooit in op een groener Brugge: “Een groen openbaar domein zorgt voor een aangename sfeer en voor gelukkige mensen. Daarom trek ik de komende 3 jaar een bedrag van 9 miljoen euro uit voor investeringen in parken en publieke groene ruimtes.”

We investeren in volkstuinen en een actieplan boomaanplant. Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “Bomen zijn onze paraplus en parasols en geven ons letterlijk en figuurlijk zuurstof. Mijn doel is om in de komende 3 jaar 1001 bijkomende bomen aan te planten. Verder investeren we o.a. in een geboortebos, in de heropwaardering van onze boomgaarden, …  ”

Verder zetten we in op het vergroenen en bebloemen van de pleinen (o.a. Sint-Jansplein, Mallebergplaats, Woensdagmarkt, Kraanplein, Zilverpand, Werfplein, Achterkant Station, …), ronde punten (o.a. Albert I-laan) en lanen & straten. Een mix van eenjarigen, bloembollen en vaste planten moeten ons openbaar domein fleurig maken.

De Vesten, de mooiste tuin van de Bruggeling krijgt een revitalisatie door het waardevolle bomenbestand aan te vullen en het plaatsen van zitmeubilair die het tot een aangename plek maakt om te verpozen. De jarige parken en domeinen worden in de bloemetjes gezet, te beginnen met het graaf Visartpark. Ook de realisatie van een natuurbegraafplaats in de Blauwe Toren staat op de planning,” licht Van Volcem toe.

De bloemen aan de brugjes over de reien waren een groot succes. Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “Het deed mij een plezier om zoveel Bruggelingen en toeristen te zien genieten van de bloemen aan de brugjes en de duizenden bloembollen in het voorjaar. De komende jaren zal Brugge nog meer in de bloemetjes staan.

Ook de Bruggeling kan een inspanning doen om de stad te bebloemen en te vergroenen, zo was het proefproject met geveltuinen in de Hoogstraat een succes dat ik graag wil uitbreiden naar andere straten in de binnenstad en deelgemeenten.

De stad doet ook investeringen in de aankoop van groen. De aankoop van de site De Lijn in Assebroek is een voorbeeld en er zitten nog een aantal in de pijplijn.

2.    Investeringen in wegenis en riolering

De komende 3 jaar zal 30 miljoen euro worden uitgetrokken voor investeringen in wegenis en riolering en het herstel van voet- en fietspaden.

Investeren in wegenis en riolering is van groot belang voor het comfort van de weggebruiker én voor proper water en wateroverlastbeheersing.

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “De grote werf in de binnenstad is de langverwachte heraanleg van de Katelijnestraat en Arsenaalstraat, verder zijn er o.a werken in de Sint-Jorisstraat/Vlamingdam, Potterierei, Strostraat, Jan Miraelstraat en de Joost de Damhouderstraat en rond de Sint-Annakerk.”

De deelgemeenten komen ook aan bod, zo nemen we in sector Oost (Sint-Kruis en Assebroek) o.a. de Bloemenwijk en de 18 straten van het Dampoortkwartier onder handen.

In sector West (Sint-Andries, Sint-Michiels) investeren we 5 miljoen in de heraanleg van wegenis en riolering in diverse straten.

Sector Noord omvat 2,4 miljoen aan investeringen en we investeren onder andere in de heraanleg van de Vorkstraat-Sikkelstraat, de Rustenburgwijk en de optimalisatie van Evendijk West.

3.    Investeringen in stadsvernieuwing

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “In een historische stad is stadsvernieuwing essentieel. Het recente initiatief met de groene stoeltjes was een gigantisch succes en werd gesmaakt door de bewoners. In de toekomst zitten er nog projecten aan te komen. Ik denk aan het plaatsen van publieke drinkwaterfonteinen, ondergrondse en slimme afvalcontainers en meer zitgelegenheid op het openbaar domein (o.a. picknick banken, groene stoeltjes uitbreiden…).

4.    Investeren in strategische projecten

Het reconversieproject Oude Vismijnsite in Zeebrugge en de herbestemming van de site De Lijn in Assebroek maken ook deel uit van het stadsvernieuwingsproject.” 

5. Investeringen in mobiliteitsingrepen

De schepen van Openbaar Domein werkt nauw samen met de burgemeester, bevoegd voor mobiliteit. De burgemeester brengt de mobiliteitsdossiers voor en openbaar domein werkt ze uit en staat in voor de realisatie. We zijn verplicht goed overeen te komen, maar dat lukt zeer goed. “Verkeersveiligheid is en blijft een van de prioriteiten van het stadsbestuur. Investeringen in fietsveiligheid, fietspompen, fietsautostrades, markeringen en veilige schoolomgevingen moeten een duurzame en veilige mobiliteit aanmoedigen, “ zegt burgemeester Dirk De Fauw.  

“De komende jaren staan er heel wat bovenlokale mobiliteitsprojecten op het programma. Een investering van 4,1 miljoen euro moet onder andere het uitvoeren van de fietssnelweg F34 in Zeebrugge en het aanpassen van de spoorovergang in Lissewege mogelijk maken. Op de lokale wegen zijn ook heel wat mobiliteitsingrepen voorzien, hiervoor trekt schepen Van Volcem 5,8 miljoen euro uit. De aanleg van het Kerkebeekpad in Sint-Michiels en de onderdoorgang onder de sporen tussen de Blankenbergse Dijk en Sint-Pieters Centrum zijn een voorbeeld van lokale mobiliteitsingrepen,” licht burgemeester De Fauw toe.

6.Investeren in parkeergelegenheid

“De komende drie jaar investeren we ook 1,6 miljoen euro in de uitbreiding van de randparking in de L. Coiseaukaai, een nieuwe P&R en in parking D aan de Kustlaan in Zeebrugge. De uitbreiding van de centrumparking ’t Zand door Interparking zal ook een toename van 635 parkeerplaatsen betekenen,” besluit schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

7. Een overzicht van alle investeringen: