“Brugge plaats bij uitstek voor Open Monumentendag”

8 sep

Brugge doet als werelderfgoedstad mee aan Open Monumentendag. Een zeer uitgebreid programma over het thema conflict met lezingen, fietstochten en het openstellen van monumenten.  “Brugge is de Open Monumenten-stad bij uitstek. Ook naar aanleiding van het Unesco-bezoek is er conflict tussen oud en nieuw. Onze stad heeft met andere woorden veel te bieden aan deze monumentendagen en vice versa.” verduidelijkt schepen voor monumentenzorg Van Volcem.

Schepen Van Volcem zal zondag 11 september een aantal sites bezoeken. Het schema volgt hieronder:

10.00u: Peterseliestraat, voormalig militair hospitaal. Het voormalige militair hospitaal (1869-1872) is gebouwd naar een ontwerp van architect Hendrik Beyaert.  Na WO II verloor het hospitaal zijn functie en werd het omgevormd tot kantoorgebouw voor het leger. In 2009 kwamen de gebouwen leeg te staan. Ze worden herbestemd als woningen.

10.30u: lezing dr. Luk Van Langenhove van UNU-Cris in grootseminarie

11.30u: Ons Huis in de Sint-Clarastraat 67. Deze 19de-eeuwse bakstenen parochiezaal met kapel is gebouwd in een sobere neogotische stijl. De meer dan 100 jaar oude geschiedenis werd n.a.v. Open Monumentendag onderzocht.

14.00u: Male, de toren (sensatie verzekerd.. Grapje :D).

15.15u: Stijn Streuvelsstraat 59, Sint-Jorisgilde. Sinds 1939 heeft de oude Sint-Jorisgilde Stalen Boog een verenigingslokaal in de Gezellewarande. De Gilde ontstond in de middeleeuwen en speelde als stadsmilitie een belangrijke rol in de geschiedenis en verdediging van Brugge; ze vergaarde ‘roem’ op het slagveld in 1302.

17.00u: Baron Ruzettelaan 345, d’Abdij. De voormalige abdij in neostijl dateert uit het laatste kwart van de 19de eeuw en is recent herbestemd als begeleidingscentrum voor het onderwijs. De monnikengemeenschap woont in een nieuwbouw op hetzelfde terrein.

U bent vrij om hierbij aan te sluiten.

“Het thema van de Open monumentendag 2011 ‘Conflict’ is voor Brugge een bijzonder rijk thema waaraan heel wat uiteenlopend erfgoed verbonden is. OMD 2011 wordt opnieuw een bijzondere ontdekkingstocht.”

“Als schepen, met het onroerend erfgoed onder mijn bevoegdheid, wil ik bijzonder graag alle deelnemers, eigenaars, stedelijke erfgoedpartners, het OCMW, de scoutsgroep FOS en alle vrijwilligers heel van harte danken voor hun enthousiaste inzet voor OMD Brugge.”

“Tot slot wil ik benadrukken dat Erfgoedzorg een bestendige opdracht is. Onze aandacht mag nooit afnemen en we moeten blijven inspanningen leveren voor het behoud, de herwaardering en de ontsluiting van ons cultuurbezit. Open Monumentendagen zijn daar een belangrijke schakel toe.”