Schepen Van Volcem reserveert nu al ruimte voor de ouderen van morgen

27 dec

Het college van Burgemeester en Schepenen heeft, op voorstel van Mercedes Van Volcem, schepen van ruimtelijke ordening en huisvesting in Brugge, beslist tot de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “woonzorgzones” .


“Uit de bevolkingsprognoses is gebleken dat Brugge tegen 2030 ongeveer 28% vijfenzestig-plussers zal tellen en 9% tachtig-plussers. Brugge is zeer geliefd als woonplaats voor ouderen”, aldus Schepen Van Volcem. “De zeer hoge woonkwaliteit, veiligheid en groot woonaanbod zal daar uiteraard niet vreemd aan zijn. In de onlangs opgemaakte woonbehoeftestudie werden deze cijfers nog maar eens bevestigd.”

“Ik heb de opdracht gegeven om een studie te maken naar de meest geschikte plaatsen om bestaande faciliteiten voor ouderen verder te ontwikkelen en nieuwe plaatsen te voorzien voor rust- en verzorgingstehuizen (RVT) of serviceflats”, zegt Van Volcem. “Waardig ouder worden in een kwalitatieve omgeving vind ik geen overbodige luxe. Omdat geen ellenlange wachtlijsten zouden ontstaan in de zorgcentra denken we nu al na over toekomstige ruimtes. De nadruk moet liggen op een algehele aanpak, waarbij welzijn en ruimtelijke ordening samengaan. Nieuwe locaties moeten ruimtelijke kwaliteiten hebben zoals plaatselijke handel, openbaar vervoer, voorzieningen voor alle leeftijdsgroepen en minstens de potentie bezitten om er ook zorgvoorzieningen te realiseren.” “We zullen nagaan waar we woonrotatie kunnen stimuleren. Naast klassieke verzorgingstehuizen moeten we vooral ‘woonzorgzones’ voorzien zodat senioren waardig ouder kunnen worden en niet geïsoleerd in een zone leven.

Dicht bij openbaar vervoer en ook dienstverlening, zorg en winkels zijn aangenaam voor de ouderen. Ook de mogelijkheid om hun kleinkinderen gemakkelijk te bezoeken bij school of het kunnen houden van huisdieren is een surplus. De senioren zullen tevens zorgen dat Brugge innovatief moet worden. E-health zal ook in Brugge ingang vinden. Bovendien zullen kleinschalige initiatieven midden woonzones positief zijn voor de oudere. Nu ervaart men de grote verzorgingstehuizen vaak als ‘een eiland op zich’ terwijl het moet geintegreerd worden in een volledig gebied/wijk.

“De uitdaging bestaat er nu in om een studiebureau te vinden die in staat is om deze zeer vooruitstrevende visie concreet te maken. Maar geen enkele uitdaging ga ik uit de weg”, aldus Mercedes Van volcem.