Sluis Zeebrugge: Spadesteek voor 2018 niet gehaald

29 nov

Mercedes Van Volcem (Open Vld) vraagt naar de timing van de Zeesluis in Zeebrugge. Ze reageert daarmee op het feit dat de belofte van de eerste spadesteek voor 2018 niet is gerealiseerd. Als antwoord op haar schriftelijke vraag aan minister Weyts, vernam zij dat het voorkeursbesluit pas in de loop van 2018 zal genomen worden.

Zodra het voorkeursbesluit genomen is, start de uitwerkingsfase, duidt Van Volcem. De doorlooptijd daarvan wordt geraamd op twee jaar en zal leiden tot een projectbesluit waarna de concrete uitvoering pas kan starten.

Van Volcem hekelt de vertragingen in het dossier. Want het ontwerp van de Nx hangt nauw samen met de keuze die wordt gemaakt voor de nieuwe zeesluis. Erg belangrijk voor de toekomst van de regio, besluit Van Volcem.

Momenteel stelt Vlaanderen zes alternatieven voorop. Deze staan omschreven in een brochure van de Vlaamse overheid.

Op de website www.nieuwezeesluiszeebrugge.be kan iedereen alle alternatieven bekijken en zelf een voorkeur bekendmaken, zegt Van Volcem. ‘Bij het alternatief vinden we de leefbaarheid van Zeebrugge heel belangrijk alsook de nautische toegang.’