Brugge

Meer dan 1.000 ton strooizout voor een sneeuw- en ijsvrije stad #brugge

glad- en ijsvrije stad brugge strooizout openbaar domein mercedes van volcem

BRUGGE – Brugge is voorbereid op de komende winter: we voorzien meer dan 1.000 ton strooizout om de stad tijdens de winter ijs- en sneeuwvrij te houden. Dit is meer dan het dubbele van wat er in een normale winter nodig is. Er zal extra aandacht gaan naar de bestrooiing van het traject van Wintergloed en naar de tijdelijke voetgangersbrug aan het station.

2021 was een zachte winter

In 2021 hadden we een zachte winter: normaal gezien wordt tijdens een winter zo’n 500 ton zout gestrooid. Vorig winter was dat er slechts 75. Voor komende winter hebben we bijna 500 ton strooizout in voorraad bij Openbaar Domein. Daarnaast reserveerden we nog eens 540 ton zout. In totaal is dit dus bijna het dubbele van wat er nodig is in een normale winter. Ondanks de zachtere winter van vorig jaar, zijn we dit jaar goed voorbereid op een eventuele strenge winter.

Gladheidsbestrijdingsplan

11 ploegen staan 24 op 24 paraat om het strooiplan uit te voeren: zij bestrooien 227 km aan rijbaan, 92 km aan fietspaden en 24 bruggen. Het strooiplan wijzigt amper, enkel zal MBZ ook strooien in het verlengde van de Koffieweg in het havengebied. Daarnaast krijgt ook het traject van Wintergloed dit jaar extra aandacht: onder andere de wandelpaden in de Van Voldenstraat en in het Koning Albert I-park worden mee gestrooid.

Een aantal wegen zijn opgenomen in het strooiplan van stad Brugge:

  • belangrijke invalswegen en ring
  • belangrijke verbindingswegen
  • trajecten van vervoersmaatschappij De Lijn
  • omgevingen van scholen, zorgcentra, ziekenhuizen en brandweer.

Weerberichten goed opvolgen

Weerberichten worden nauwgezet opgevolgd om een goede planning te kunnen maken. Hiervoor doet de stad beroep op een professionele meteo-partner, die met verschillende weermodellen, historische gegevens en actuele waarnemingen rekening houdt. Doordat we deze maatregelen nemen, zorgen we ervoor dat de Brugse straten deze winter veilig en ijsvrij zullen kunnen blijven.

Vraag hulp aan je buur of aan de Stad!

De Bruggelingen zelf spelen een belangrijke rol bij het bestrijden van gladheid in de straat. Bij glad weer of sneeuw is het de bedoeling dat ze zelf hun trottoir ijs- en sneeuwvrij houden. Op de stedelijke website, kun je alle informatie hieromtrent vinden.

Natuurlijk is het niet voor iedereen evident om het eigen trottoir vrij van ijs en sneeuw te houden. Ik roep daarom iedereen op om een handje te helpen bij buren, familie of vrienden die het wat moeilijker hebben om de stoep sneeuw- en ijsvrij te houden. Personen die ouder zijn dan 75 jaar en geen beroep kunnen doen op iemand anders, mogen altijd telefonisch contact opnemen met de stedelijke Preventiedienst (050 44 80 66). De stad zorgt voor hulp bij het reinigen van uw trottoir!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.