Stad Brugge, een nette toeristische stad

8 mei

De stad Brugge wil een voorbeeld zijn van een nette toeristische stad. Het tekent daarvoor in Brussel een charter: het Urban Waste Charter of Commitments. Daarmee stapt Brugge in een internationaal project met elf andere Europese toeristische steden zoals Firenze, Nice, Lissabon en Kopenhagen. Ze willen een gezamenlijke visie delen voor een duurzamer toerisme- en afvalbeleid.

“Brugge is een nette en groene stad en zet in op een slim en vernieuwend afvalbeleid. Door ons te engageren kunnen we kennis en ervaring uitwisselen met de andere deelnemende steden”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Minder afval in toeristische sector

Door de ondertekening van het charter verbinden we ons er toe om een aantal doelstellingen na te streven. Zo willen we de afvalproductie door toeristen en de toeristische sector verminderen, het afvalstoffenbeleid in de toeristische sector verbeteren en hulpbronnen efficiënter gebruiken door de korte keten en lokale, duurzame consumptie te promoten. We willen alle relevante partijen (lokaal en regionaal) betrekken bij activiteiten om samen en van elkaar te leren.

Daarnaast willen we sensibiliseringscampagnes rond afval in zee opzetten en toeristen sensibiliseren en helpen om verantwoordelijk en duurzaam te handelen. We nemen een voorbeeldrol op ons en delen graag onze visie met toeristische steden en regio’s. Op deze manier dragen we bij tot een nog aantrekkelijkere stad.