Brugge

Stad Brugge gaat ‘t Zand vergroenen

” ‘t Zand wordt groener en gezelliger”, aldus schepen Van Volcem.

BRUGGE – Begin deze week zijn de werken gestart om 41 boomspiegels om ’t Zand en omgeving te ontharden en vergoenen. “Het grootste plein van Brugge ziet er tot op vandaag nogal grijs uit, het verdient meer kleur.  We zetten in op maximale ontharding en planten zoveel mogelijk groen aan. We maken een kleurrijk decor rond 41 bestaande bomen. ‘t Zand wordt groener en gezelliger”, aldus schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem. Totale kostprijs van het project bedraagt 27.000 euro. Op 8 mei worden de werken afgerond.

Bij de heraanleg van ’t Zand in 2017 werden nieuwe bomen aangeplant in boomroosters. Hierbij werden de boomspiegels verhard met een waterdoorlatende graniet-steenslag. Omwille van de overlast van de losse steentjes, werden ze met een epoxy product vastgemaakt. “Voor een gezonde groei zijn bomen afhankelijk van open grond rond de stam, voor de toevoer van zuurstof en water. Door het vastmaken van de steentjes verminderde de zuurstofopname naar de wortels en is er minder waterindringing mogelijk. Daardoor kan op middellange termijn de gezondheidstoestand van de bomen sterk achteruit gaan. Dat willen we niet laten gebeuren. Daarom werd het dringend tijd voor actie en meteen ook vergroening”, aldus de Brugse schepen Van Volcem.

Vergroeningsproject

Het vergroeningsproject startte aan de Vrijdagmarkt. Daar ruimen de verharde boomspiegels in het verlengde van de bestaande platanen plaats voor kleurrijke exemplaren: goed voor een totaal van 19 bomen. Dan volgt de zone tussen de Noordzandstraat en ‘t Putje. In die zone worden er in totaal 22 bomen opgefleurd met kleurrijke beplanting en voorzien van een groene ondergrond. “Dagelijks nemen we 5 à  6 plantvakken onder handen. Hierbij verwijderen we de steenslag, brengen we teelaarde aan en werken we af met een houten constructie. Elke dag werken we alle plantvakken af waardoor er geen onveilige situaties kunnen ontstaan. Ook rond de platanen werden deze legislatuur de plantvakken vergroot. Bijkomend voorzien we 70 bloembakken aan de fietstunnels. Die worden volop gesmaakt door onze inwoners en bezoekers. Tenslotte krijgen de lantaarnpalen dit jaar kleurrijke hanging baskets”, verduidelijkt schepen Van Volcem.

Aantallen

In  totaal worden er 41 boomvakken aangepakt. “Mits een gunstige evaluatie, kunnen er in de toekomst nog 32 vakken beplant worden. Hierbij denken we aan 14 stuks op ’t Zand, 11 stuks op de Vrijdagmarkt en 7 stuks aan het Concertgebouw.

Beleidsprogramma

Met het vergroeningsproject zet het Brugse stadsbestuur haar bestuursakkoord kracht bij. “Een openbaar domein met voldoende groen zet onze stad verder op de kaart als bloeiende stad. Vandaar mijn motto: Grijs moet plaatsmaken voor kleur en hard moet levendig worden. Een groen openbaar domein zorgt voor een aangename sfeer en gelukkige mensen. Mooi ingeklede pleinen maken daar deel van uit”, sluit schepen Van Volcem af.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.