Brugge

Stad Brugge onthardt en vergroent verder in Sint-Gilliswijk en centrum

BRUGGE – De historische binnenstad wordt steeds groener en minder grijs, Harde materialen worden vervangen door groen.  Elk jaar pakken we enkele straten en pleinen aan.   Deze zomer pakken we volgende straten en pleintjes aan : de gehele Calvariebergstraat alsook het pleintje aan de Calvariebergstraat, het pleintje aan ’s Gravenhof op suggestie van enkele bewoners,  stukken in de de Ganzenstraat, de Diamantslijperstraat (Pandreitje) en op het Oosterlingenplein. Het kostenplaatje van de onthardingen en groene aanplantingen bedraagt 231.827,23 euro.

Extra natuur in de stad, water en groene dooradering van de stad: het maakt van Brugge een aangenamere en meer leefbare stad om in te wonen en te werken. “Ieder jaar opnieuw onderstrepen we onze toekomstvisie met nieuwe onthardingen, herbekijken we pleintjes en kijken we waar we kunnen verbeteren”, zegt schepen Van Volcem. Voor 2022  gaat het onthardingsproject in de binnenstad over de Calvariebergstraat, ’s Gravenhof, Ganzenstraat, Diamantslijperstraat en het Oosterlingenplein.

  1. Calvariebergstraat met twee vernieuwde pleintjes

De Calvariebergstraat telt al heel wat mooie bomen, grenst aan park Sincfal via het Calvariebergplein aan café de Bronne.  De straat wordt nog groener doordat er kasseien rond de bomen verdwijnen zodat er meer infiltratie mogelijk is en ook het pleintje wordt heraangelegd met zes nieuwe bomen.  “Momenteel is er vooral functionele verhardingen en fietstrommels waar mensen hun fietsen in opbergen. We keken om het pleintje wat meer leven in te blazen. Zo wordt er een petanqueveld aangelegd tegen de parkmuur met drie zitbanken. Er komen ook 6 hoogstammige bomen bij op het plein. Ook het centrale groenplein beplanten we verder met vaste planten en siergrassen. De fietstrommels blijven waar ze staan, maar we zullen hier en daar de verharding verwijderen zonder aan toegankelijkheid in te boeten”, legt Van Volcem uit.

Aan Café De Bronne wordt de verharding dan wel uitgebreid zodat de horecazaak een uitgebreid terras kan zetten en er een volkscafé ook rendabel kan zijn en na jaren leegstand toch voor ontmoetingen kan zorgen. Twee bomen worden hiervoor geveld, maar deze worden gecompenseerd. Er wordt groen voorzien langs de zijde van het terras. “Het plein zal verder onthard worden.

De hoeken aan de kruispunten met de Walweinstraat en Komvest zullen onthard worden en met planten worden ingevuld. De boomroosters in de parkeerstroken maken plaats voor open plantvakken met bodembedekkende planten zonder dat er verlies is aan parkeerplaatsen.

Tussen de  Walweinstraat en St. Claradreef maken ook hier de boomroosters in de parkeerstroken plaats voor open plantvakken met bodembedekkende planten. Er is geen verlies aan parkeerplaatsen.

“Het pleintje aan de woningen bij huisnummer 21-23 wordt gedeeltelijk onthard en maakt plaats voor sierheesters.

Het pleintje op de hoek van de Sint-Clarastraat, de Sint-Claradreef en de Calvariebergstraat wordt onthard. Daar zal een leuke zitzone gecreëerd worden met een groene omkadering”, aldus Van Volcem.    Aan de overkant recht over de Baliestraat komen er ook twee grote groene zones met hoogstammige boom.

Tot slot worden bestaande plantvakken in de voetpadzone in de Sint-Clarastraat uitgebreid van aan de hoek van de Sint-Claradreef tot huisnummer 93.

Op het kruispunt met de James Waelestraat wordt er in de voetpadzone een plantzone met een sierkers ingeplant.

Op de hoek van de Calvariestraat met de JM Sabbestraat is er ook een straattuintje met peter- en meterschap.

  • ’s Gravenhof (zijstraat Calvariebergstraat)

De huidige groenzone bestaat uit een eentonig heestermassief waarin twee kleine bomen staan. “Er is geen plaats om te vertoeven, daarom verwijderen we de huidige beplanting en vervangen we het door gazon, heesters en vaste planten. Door de aanpassing wordt er ruimte gecreëerd voor een picknickbank”, aldus Van Volcem.

  • Baliestraat (zijstraat Calvariebergstraat)

Vorige week werd ook in het college beslist om de Baliestraat her aan te leggen. Er is een petitie van de inwoners van de straat.  We gaan erop in en zullen de komende maand een inspraakvergadering organiseren.  Het ontwerp is in voorbereiding.  Men wil alvast waar kan straatkolken in het midden, meer groen, minder verkeer en meer fietsstallingen.  Deze werken zullen in het najaar plaatsvinden.

  • Sint -Claradreef

Ook uit deze straat kwam de vraag meer te vergroenen en minder doorgaand verkeer te hebben.  Er komt een proefproject van drie maand waarbij éénrichtingsverkeer wordt ingevoerd en na evaluatie kunnen we dan de straat vergroenen.  Ook dit wensen we in het najaar dan te verfijnen.

  • Julius Maurits Sabbestraat

Deze straat staat echt op invallen.  De ontwerpen zijn bijna klaar en zodra de Sint-Jorisstraat en Vlamingdam klaar zijn zullen we aan deze straat beginnen.  Ook daar wensen we het groen uit te breiden en infiltratie te voorzien.   De straat grenst aan het prahtige stadsparkje Hof de Jonghe met fruitboomgaard en waar sedert 2019 opnieuw schapen grazen midden in de stad.  In dat parkje staan ook picknickbanken alsook groene stoelen.  De Walweinstraat werd reeds voorzien van boomvakken met groen en borders alsook werden de parkeerplaatsen in kasseien aangelegd zodat de straat smaller oogt en vooral groener.  Een vraag van diverse bewoners aldaar.

  • Ganzenstraat

Ter hoogte van twee voetpaduitstulpingen wordt er onthard en worden plantenborders aangeplant. Dat gebeurt ter hoogte van huisnummers 136 en 138.

  • Diamantslijperstraat (Pandreitje)

“Een volledig verharde zone met zitbank. Dat moet beter. We voorzien in het ontwerp twee grote plantvakken met vaste planten. De zitbank en fietsenstalling dichtbij krijgen een nieuwe plaats in de directe omgeving”, gaat Van Volcem verder.

  • Oosterlingenplein (aan woensdagmarkt en het Genthof)

Het Oosterlingenplein is een verhard stadsplein met 5 parkeerplaatsen en twee prachtige lindes. De bomen staan in boomroosters, maar voor de rest is er geen groen te bespeuren. “We gaan een gedeelte van het pleintje ontharden. En komen de twee bomen in een groot plantvak te staan: beter voor de bomen en krijgen ze meer ruimte om uit te groeien. De groene zone wordt verder met bloeiende heesters en planten aangevuld”, zegt de schepen.  In 2019 werd de Woensdagmarkt onthard en voorzien van planten en bloemenborder.

  • Komvest

Aan de komvest wordt de komende maanden ook een fietsstraat gerealiseerd met twee fietsuggestiestroken die onze dienst zal aanleggen.  Ook het wandelpad zal er nieuwe dolemiet krijgen en we zullen ook nagaan om aldaar Brugse lantaarns te voorzien zodat het wandelpad beter verlicht is.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.