Schepen Van Volcem stelt investeringsplanning (2020-2022) in sport – en recreatieinfrastructuur voor

14 okt

De komende drie jaar zal Stad Brugge 3,2 miljoen euro investeren in straat meubilair en infrastructuur voor beleving en recreatie. Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem en schepen van Sport Franky Demon voorzien naast het reguliere onderhoud en vernieuwen van bestaande sportvelden, ook investeringen in nieuwe sportvelden.

Algemeen

Jaarlijks vervangt de cluster Openbaar Domein allerhande noodzakelijk materiaal om het sporten veilig en reglementair te houden. Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “Er wordt geïnvesteerd in ballenvangers, dug-outs om wisselspelers en trainers droog te laten zitten, leuningen en verhardingen onder afsluitingen en dug-outs, voetbaldoelen…Deze investeringen worden verspreid over de diverse sportparken.”

De komende drie jaar zet de stad in op bewegingsprikkels op het Openbaar Domein. Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “Momenteel staan er op 3 plaatsen publieke fitnesstoestellen, om aan de bijkomende vraag te voldoen wordt het aanbod vergroot.” “Multisporten zijn in opmars, zo is Calisthenics in de open lucht momenteel niet mogelijk, maar we spelen in op deze vraag. Toestellen om spieren, kracht en souplesse te trainen kunnen geplaatst worden,” pikt schepen van Sport Franky Demon in. 

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “In Brugge liggen meer dan 100 petanquevelden, op vraag van buurtbewoners kan de stad dit integreren in de bredere groenstrcutuur. Om een oogje in het zeil te houden sluiten we een peter- of meterschap af met een geïnteresseerde burger.”

Investeringen Noorden

De stad heeft in 2019 het startschot gegeven voor een masterplan visie voor het sport- en recreatiegebied Tempelhof – De Dijk. Schepen van Sport Franky Demon: “Zowel het socio-culturele hart van Sint-Pieters als de sportaccommodaties worden onder de loep genomen. Een uitkomst van deze brede visie kan uitmonden in een concreet parkeerverhaal om de parkeerproblematiek aan te pakken.”

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “Dit jaar is de rugbyvereniging Brugge gestart met de bouw van een clubhuis op de site Gulden Kamer. Op termijn komt het speelveld in de Poelweg op Sint-Pieters vrij en kan hier een nieuwe publieke groene ruimte voor Sint-Pieters komen.”

Investeringen Oost

Gulden Kamer is een van de grootste sportparken van Brugge. Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “De aanleg van een finse piste zal een grote meerwaarde zijn, een looproute doorheen het hele domein zal een mooie looproute opleveren. Verder investeren we in een tweede kunstgrasveld  en in oostelijke richting zijn er uitbreidingsmogelijkheden. Multisportterreinen zoals frisbee, maar ook bijkomende voetbalvelden behoren tot de mogelijkheden.”

Schepen van Sport Franky Demon: “Het Veltembos is een vaak gebruikt speelbos. Scholen gaan er sporten, jeugdbewegingen doen er activiteiten, een survivalrun-club heeft er een parcours en zo veel meer. We investeren in een heroriëntering van het gehele bos.”

Investeringen West

De mountainbikeroute in Beisbroek loopt soms parallel aan de ruiterroute en in combinatie met een natte ondergrond in de winter verandert deze route vaak in een zeer modderig stukje bos. Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “Om dit een halt toe te roepen willen we de bodem ongemoeid laten door een zwevend houten pad aan te leggen, zo krijgt de mountainbiker een extra uitdaging en blijft de bosvegetatie vrij.”