Brugge

Stad Brugge vergroent Pastoriestraat met aanplanting 80 eiken

De bomen langsheen de Pastoriestraat op Sint-Andries tussen de Spoorweg en het kanaal Brugge-Oostende behoorden gedurende lange tijd tot het plantrecht. Dit betekent dat deze bomen eigendom waren van de ‘aangelanden’. Stad Brugge neemt dit plantrecht over en voorziet vandaag 80 zomereiken aan te planten. “De 80 zomereiken komen in vervanging van de 85 populieren die in 2013 omwille van veiligheids- en gezondheidsredenen werden gerooid door de private eigenaar. Met deze aanplanting geven we de Pastoriestraat terug haar glorie”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem. “De bomenrij is belangrijk in het landschap van Sint-Andries. Het is een verbinding naar de Oostendse Vaart in een mooi stuk open ruimte heel dicht bij de wijk Blijmare waar velen ook wandelen en fietsen.” Totale kostprijs wordt geschat op 36.578 euro inclusief btw.

Meer groen 

Schepen Van Volcem: “Als schepen van Openbaar Domein probeer ik ten volle in te zetten op aanplanten van extra bomen en groene lanen. Ze zijn namelijk onze paraplus tegen de regen en in tijden van hitte bieden ze verkoeling. Ik ben dan ook tevreden dat we de dreef in de Pastoriestraat van 80 extra eiken kunnen voorzien en dat deze straat na zeven jaar opnieuw bomen krijgt.”

Zo maakt schepen Mercedes Van Volcem stap per stap werk van een aantrekkelijke en leefbare stad. Ook de inwoners doen mee want straks planten we 300 bomen aan in voortuinen. “Bovendien gaan we ook het Beisbroekbos de komende drie jaar met 24 hectare uitbreiden”, aldus een enthousiaste schepen Van Volcem. 

“Ik wil dan ook alle inwoners van Sint-Andries vragen of ze willen meedenken waar ze nog bomen willen op het openbaar domein of wie ook een boom wil in de voortuin.  We komen met de dienst langs om de  gevelplanten te planten  (stoeptuin) en je kan ook een aanvraag indienen om een straattuin te realiseren”:

Verloop en timing werken 

De werken gunt de stad aan de firma Tuinen en Parken Demuynck BVBA. Tijdens de werken werden de resterende boomstronken verwijderd. Vervolgens werd de berm hersteld en heringezaaid. “Zo kunnen we vandaag eindelijk de 80 zomereiken met een onderlinge plantafstand van acht meter planten”, besluit schepen Van Volcem. 

• 5 oktober tot 9 oktober (reeds uitgevoerd): uitfrezen resterende bomen en herstelling van de berm 

• 19 November: aanplanting 80 eiken ( zomereiken – QuercusRobur)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.