Stadiondossier, Klein appelmoes en Chartreuse nauw opgevolgd door Van Volcem

14 jan

Er gaat geen maand voorbij of Mercedes Van Volcem(Open Vld) interpelleert het stadsbestuur of de Vlaamse Regering inzake het stadiondossier, de site Klein appelmoes en de site Chartreuse. “Door continue opvolging kunnen we wegen op het dossier.” Van Volcem bouwde als voormalig schepen veel expertise op in deze dossiers.

Van Volcem peilde ook deze maand naar een stand van zaken van realisatie… “Wie zal wat betalen?

Kan het stadsbestuur  haar vooropgestelde timing verduidelijken? Wanneer wordt de eerste steen gelegd in het stadiondossier? De plannen van Cercle Brugge blijken geen struikelblok voor Club Brugge… Welke effecten hebben die plannen op de stadsfinanciën?” aldus de liberale politica. “Wat is standpunt van de stad ? Wat wil men op de Blankenbergsesteenweg? Zal Chartreuse groen blijven of niet want het OCMW verkocht grond aan de West-Vlaamse Intercommunale. Wie zal het stadion betalen als Cercle al dan niet op Jan Breydel blijft?”

Van Volcem vraagt zich ook af of de stad of de Vlaamse overheid of een derde belast zal worden met de onteigening ? Wie betaalt de parking ? Hoe groot zal de parking zijn ?

Dinsdag 27 januari vind de volgende Brugse gemeenteraad plaats.