Stadskankers aanpakken

19 feb

Mercedes Van Volcem zette de vorige legislatuur hard in om zogenaamde stadskankers te bestrijden. Veelal leegstaande panden die staan te verkrotten en dus wegen op de kwaliteit van de stadsomgeving.  Van Volcem volgt de nog aan te pakken stadskankers nauw op en bevroeg het bestuur omtrent de Weylerkazerne, D’Hanins de Moerkerke en enkele panden op de Spiegelrei. De dossiers komen in beweging.

1. Weylerkazerne
Er is optie genomen op aankoop van het pand door een privaat ontwikkelaar. Er wordt momenteel onderzocht, samen met de dienst ruimtelijke ordening en Onroerend Erfgoed Vlaanderen, in hoeverre de wensen van de bouwheer kunnen gerealiseerd worden binnen bestaande en nieuw te bouwen vleugels.

2. D’Hanins de Moerkerke
Er zijn door de stad vergunningen afgeleverd voor restauratie en herinrichting hoofdgebouw (1) en bouwen van een parking (2).
Gelet op het beroep van een buur tegen de tweede vergunning en het feit dat beide partijen blijkbaar niet tot een consensusvoorstel komen is de toekomst onduidelijk.

3. De twee panden op de Spiegelrei (over de school) die sedert jaren leegstaan
Er werd een vergunning verleend voor het verbouwen tot 5 appartementen op 23.12.2011.
Sinds 2010 op leegstandslijst.