Stadsmonitor toont dat Brugge kwalitatieve stad is en het beleid achterop hinkt in participatie

18 mrt

De stadsmonitor vergelijkt de 13 Vlaams centrumsteden aan de hand van meer dan  honderdzeventig omgevingsindicatoren. “Voor beleidsmakers het ideale instrument om zicht te krijgen op maatschappelijke ontwikkelingen.” Verduidelijkt Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem als voorzitter van de commissie Binnenlands bestuur. “Net als de vorige stadsmonitor in 2011 scoort Brugge goed op vlak van leefomgeving, woonkwaliteit en veiligheid. Het vertrouwen in het stadsbestuur gaat er duidelijk op achteruit. Brugge heeft nood aan krachtiger bestuur waarbij de Bruggeling participeert in het beleidsproces.”

Bruggeling voelt zich veiligste van alle centrumsteden.

De Bruggeling voelt zich opmerkelijk veilig in zijn stad. Slechts 4,3 procent van de Bruggelingen voelt zich onveiligheid in zijn stad. Dat is het laagste van alle centrumsteden, waar het gemiddelde op 13,5 procent ligt. “Iets wat we absoluut moeten koesteren en blijvend werk van maken.  De tweede ‘veiligste’ stad volgens haar inwoners is Leuven met 7,1%, al een opmerkelijk verschil. “ aldus Van Volcem.

Stadsbestuur moet Bruggeling meer betrekken bij beleid

Het aandeel (%) van de inwoners dat vertrouwen heeft in het stadsbestuur is duidelijk gezakt. In 2011 had 40,5 procent van de mensen vertrouwen in het stadsbestuur terwijl dat nu slechts 36,0 procent meer is.  “Er is nood aan visie en daadkrachtig bestuur. Nu wordt er aangemodderd.” Reageert Van Volcem.
De actieve betrokkenheid van de Bruggeling bij het bestuur is opvallend laag: 10,9 procent. Het tweede laagste van alle centrumsteden.  Het gemiddelde in de centrumsteden bedraagt 14,3 procent.  “ Ook de parameter over in welke mate het stadsbestuur de Bruggeling consulteert toont dat aan: een duidelijke daling van 39,6% in 2011 naar 35,4% in 2014. Landuyt kan nog veel leren van andere centrumsteden.” Besluit Van Volcem.

Kwalitatief wonen: duurdere woningen, maar toch betaalbare kwaliteit

De gemiddelde woning van een Bruggeling is 245 000 euro waard.  Op Leuven (300 000€!) na is dat het tweede hoogste.  “Je kan de Brugse woningen niet vergelijken met die van pakweg Gent of Antwerpen. In Brugge is er bijvoorbeeld minder hoogbouw en meer woningen met tuin. Ook kennen de Brugse woningen(13,8%)  een pak minder  structurele problemen dan pakweg steden als Gent (15,8%) & Antwerpen(18,7%).

“De Bruggeling krijgt er veel voor terug, vooral een zeer kwalitatieve leefomgeving.  Doordat de Bruggeling ook beter verdient, zijn er minder betaalbaarheidsproblemen dan in andere grootsteden.“ verduidelijkt Van Volcem. “In vergelijking met steden als Antwerpen, Gent en Leuven betaalt de Bruggeling een stuk minder af voor zijn woning.   Slechts 21,6% Bruggelingen besteedt meer dan 1/3 van z’n loon aan de woning.   In de 13 centrumsteden besteden gemiddeld 25,7% van de inwoners meer dan 1/3 van hun loon aan het afbetalen van hun woning. Ook als we kijken naar het aantal mensen met betalingsmoeilijkheden voor de woonkosten  ligt het aantal in Brugge gelukkig redelijk laag: 5,2%. Voor de centrumsteden ligt dat gemiddelde op 7 procent.

Brugge blijkt een duurzame stad

“In tegenstelling tot wat je zou vermoeden is er in Brugge opmerkelijk veel woon-werk verkeer te voet, per fiets of met openbaar vervoer (50%).  Slechts de helft van de mensen gaat met de auto naar het werk.  Met uitzondering van Leuven, Turnhout, Antwerpen en Gent scoort geen enkele stad beter. “ aldus Van Volcem.  “Tegelijk staat Brugge voor grote uitdagingen. Zo zal ze er in moeten slagen om de wensen van fietsers en voetgangers te rijmen met die van automobilisten.  Zo moeten we de overlast in de binnenstad aanpakken, met inventieve methodes zodat we de levenskwaliteit van velen kunnen verhogen.”

Beleid voor singles & jong gezinnen

“In 2025 zal Brugge 37 procent alleenstaanden tellen. De stad moet veel meer aandacht besteden aan die groter wordende groep singles.  Ook een blijvende inzet voor jonge gezinnen is noodzakelijk. Zo denk ik bijvoorbeeld aan goedkope kinderopvang in vakanties.  Tegelijk moet Brugge werken aan een hip en leuk imago als je mensen hier wil laten werken. “besluit Van Volcem