Stand van zaken stadiondossier Club & Cercle

2 apr

In de commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media werd deze namiddag een vraag gesteld over het stadiondossier. “Minister Muyters (N-VA) gaf een stand van zaken in het dossier.” aldus Van Volcem die het dossier opvolgt.  

Op 15 maart gaf Club Brugge een stand van zaken door aan de Vlaamse Regering: “Club stelt dat Cercle had aangegeven via mail dat het eenzijdig de voorkeur had om op de site van Jan Breydel te blijven.” Op 19 maart kwamen deze gewijzigde plannen in de pers. Vervolgens werd op 26 maart een overleg belegd met Club, Cercle & de stad Brugge op initiatief van de Vlaamse Regering. De nieuwe plannen genieten de voorkeur Cercle (verlengd verblijf Jan Breydel), maar de oude piste wordt nog steeds niet uitgesloten. Daardoor wordt de beslissing van de stad Brugge van 9 december 2013 niet herroepen.

Het stadsbestuur blijft voorlopig bij zijn standpunt. Ook de vooropgestelde timing voor het ontwikkelen van de site Blankenbergsesteenweg blijft behouden en eventueel zelfs vervroegd.

Stad Brugge zal zich opnieuw over het dossier buigen na inzage van het MER.  In die MER is al een alternatief scenario voor Cercle Brugge opgenomen.  “Op basis van overleg 26/03 voldoet het project voorlopig nog aan de voorwaarden”, stelde minister Muyters.

De beslissing van Vlaamse Regering van 04/04/2014 blijft geldig.  Er is  2,5 miljoen euro voorzien voor een gezamenlijk  project van de Brugse Clubs. Na een eventuele nieuwe beslissing van het stadbestuur kunnen nieuwe ontwikkelingen bekeken worden.