Brugge

Bleekweide: een nieuw prachtig stadspark in hartje binnenstad

Brugge – Op 9 januari starten de werkzaamheden, die van de Bleekweide een prachtig stadspark zullen maken. Heel wat inwoners uit de Brugse binnenstad hebben geen of slechts een kleine tuin. Daarom is het belangrijk dat we hen de kans geven om van groene ruimtes en natuur te genieten. Dit stadspark is hiervoor de ideale gelegenheid.

Sinds 2019 zijn er reeds plannen om dit braakliggend stuk grond tot een mooi stadspark om te toveren. In mei 2022 keurde de gemeenteraad het aanbestedingsdossier voor de aanleg goed. Op 9 januari starten de effectieve werken op: park Bleekweide wordt aangelegd, maar ook een deel van de Langerei zullen we vernieuwen.

Een oase van groen middenin de stad

In een stad is toegankelijk groen enorm belangrijk: plaatsen waar je tot rust kunt komen en kunt samenkomen. Parken zijn de groene longen die je middenin de stad kunt vinden. In het Sint-Gilles kwartier is een onderbreking van de Vesten, maar ligt het Hof de Jonghe met schaapjes en weldra ook dit nieuwe prachtige park middenin de bebouwing. Ook het Grootseminarie en buurtpark Ter Potterie maken de omgeving groener.

Bleekweide: een park voor jong en oud met wandelpaden, zitgelegenheid en een wiebelbrug

Er komt een wandelpad dat het volledige park zal doorkruisen. Hierlangs komt ook een terras met twee zitbanken en een houten terras van twee niveaus. Het wandelpad wordt in een helling aangelegd, zodat het houten terras toegankelijk is voor iedereen. Bezoekers kunnen hier even uitrusten. Specifieke speelelementen worden niet voorzien, aangezien het een park is voor jong en oud, maar er komt wel een wiebelbrug over de gracht.

Extra groen

We behouden de bestaande notelaars, enkel een knotwilg en een uitgegroeide struik worden verwijderd. We planten elf nieuwe bomen aan: een rode esdoorn, een boomhazelaar, een krentenboom, een meidoorn, een sierkers en een amberboom. Daarnaast planten we ook drie appelbomen aan. Aan de rand van het park komen er sierheesters en tegenaan het wooncomplex wordt vaste plantenbegroeiing geplant.

Het park zal grotendeels ingezaaid zijn met biodivers gazon: dit bestaat voor 95% uit grassen en voor 5% uit inheemse bloemen, wat een bron van voeding is voor bijen, vlinders en andere insecten.

We voorzien een erg biodiverse beplanting: bomen, oeverbeplanting en vaste planten, zodat het park een hoge ecologische waarde krijgt. 84% van het park zal bestaan uit groen.

Waterrobuust park

We behouden de Bleekweidegracht, hierdoor kan er meer water uit de omgeving gebufferd worden. Al het regenwater zal via de bodem of via de gracht afgevoerd worden. De gracht zal gedeeltelijk uitgegraven zijn met aan een zijde een flauwe helling, hier wordt oeverbeplanting voorzien.

Vernieuwen van een gedeelte van de Langerei

Aansluitend pakken we ook een deel van de Langerei aan. In de zijstraat tussen huisnummers 38 en 46 was vroeger een gedeelte privaat. Om dit deel in hetzelfde materiaal als de straat zelf te kunnen voorzien, wordt de volledige zijstraat vernieuwd in kasseistenen. Ook de nutsleidingen, riolering en verharding zullen worden vervangen.

Investering en fasering

In de aanleg van het nieuwe park investeert Stad Brugge zo’n 222.777,46 euro (excl. btw). De heraanleg van de Langerei zal zo’n 89.914,94 euro (incl. btw) kosten, waarvan een 56.000 euro ten laste van TMVW. Firma Mahieu nv. voert de werken uit.

  • Eerste fase start op 9 januari: heraanleg park
  • Tweede fase start midden februari: groenwerken
  • Derde fase start in maart 2023: heraanleg deel Langerei

Behoudens onvoorziene omstandigheden zullen deze werken in april of mei 2023 afgerond worden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.