Start werken groene buffer A11

18 jul

De inrichtingswerken van het Cathemgoed als groene buffer voor de A11 gaan na het zomerbouwverlof van start. De werken worden uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij in samenwerking met Stad Brugge. De geplande start in het voorjaar 2019 werd jammer genoeg uitgesteld omdat aannemer Heirman-De Roeck ten vroegste kan starten na het zomerbouwverlof 2019. Stad Brugge is geen aanbestedende overheid in dit project en heeft dus geen mogelijkheid om te sturen op de startdatum.

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “In een eerste fase (na zomerbouwverlof 2019) zullen de volgende werken uitgevoerd worden: de aanleg van een dorpsboomgaard, de aanleg van een wandelpad, de aanleg van een bufferbos. De tweede aansluitende fase zal zonder tegenslagen uitgevoerd worden in het voorjaar van 2020 en bestaat uit o.a. de aanplanting van het speelbos.”