Brugge

Studie ‘Optimalisatie van de verkeersknoop Vandammesluis’

Studie 'Optimalisatie van de verkeersknoop Vandammesluis'

Het stadsbestuur van Brugge werkt voor de uitvoering van zijn mobiliteitsbeleid nauw samen met de Vlaamse overheid. In 2021 leidde dit tot engagementen van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) om diverse nieuwe studies in het vooruitzicht te stellen. De opstart van de studie ‘Optimalisatie van de verkeersknoop Vandammesluis, i.c. de opmaak van een startnota en een projectnota’ staat gepland voor dit jaar. Een getrapte studie wordt in het vooruitzicht gesteld.

In de fase van de startnota wordt het concept voor een herinrichting onderzocht. Daarbij ligt de focus op twee grote type-oplossingen: een tunnel en een gelijkvloerse herinrichting. In de projectnota-fase zal het concept dat de voorkeur krijgt vervolgens nader worden uitgewerkt.

Uit het antwoord van de minister blijkt dat de studie dit jaar nog uitbesteed zal worden. Hoe sneller een ontwerper kan worden aangesteld, hoe sneller de opdracht kan starten. De minister liet weten dat bij een vlot verloop van de studie de startnota een 9-tal maand voorbereiding zal behoeven en de voor de projectnota geldt een zelfde termijn.

Hieronder mijn vraag en het antwoord van de minister.

Wil je meer weten over mijn parlementaire initiatieven? Klik hier.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.