Uitbreiding private tuintjes op verkaveling Den Indruk

9 mrt

Brugge gaat over tot de verkoop van diverse kavels tuingrond aan de aanpalende eigenaars van de woningen gelegen in de Boudewijn Ravestraat nrs. 15/17 t.e.m. 55 in verkaveling Den Indruk. De eigenaars zullen de gelegenheid krijgen om een perceel tuingrond aan te kopen van Stad Brugge. De grootte van de percelen varieert, maar gemiddeld zullen de bestaande percelen kunnen uitbreiden met ongeveer 18 m². De eerste aankondiging van dit project dateert van 2010. 

Schepen van Eigendommen Mercedes Van Volcem: “De eigenaars zullen door de aankoop dus een bescheiden uitbreiding kunnen realiseren van hun tuin. Bijkomend voordeel is dat er ook poortjes werden voorzien waardoor de respectievelijke eigenaars via ‘Den Indruk’ toegang kunnen krijgen tot hun tuin en woning. Zij zullen eerstdaags een koopverbintenis toegestuurd krijgen waarna de akte kan volgen en de eventuele inrichtingswerkzaamheden (plaatsen van afsluitingen tussen de perceeltjes) kunnen starten.” 

Burgemeester Dirk De fauw: “Hiermee kan na de aankondigingen in het verleden (Stadsvernieuwingsproject Gentpoortkwartier) naar aanleiding van de verkaveling van de voormalige bedrijfssite Die Keure, de langverwachte woonkwaliteitsverhoging worden gerealiseerd. De grond en de muur werden aangekocht met middelen van het toenmalige Vlaams Stedenfonds in functie van de verhoging van de levenskwaliteit van de woningen in het projectgebied. Omwille van de hernieuwde bouwvergunningsaanvraag door laatste ontwikkelaar Revive moest er gewacht worden tot de volledige voltooiing van de werkzaamheden en de voorlopige oplevering van de wegenis en muur.”