Brugge

Vernieuwing Nieuwe Sint-Annadreef en omgeving: update timing

BRUGGE – In juni 2022 zijn de riolerings- en wegeniswerken in de wijk rondom de Nieuwe Sint-Annadreef opgestart. In vijf van de straten renoveren we de riolen via een koustechniek. In de Heidestraat en Heesterstraat leggen we een gescheiden rioleringsstelsel aan. Momenteel zijn de werkzaamheden in de Bremlaan nog volop aan de gang. De volgende fase, namelijk de heraanleg van de Heidestraat, zal na de paasvakantie opstarten. Ik drong aan om een versnelling hoger te schakelen, zodat we de werken tegen het bouwverlof kunnen afronden !

Veilige, duurzame en leefbare wijk

De riolering in de wijk stamde uit de jaren 60 en vertoonde gebreken. Ook de verhouding tussen groen en verharding was niet meer van deze tijd. Hierop besloten we de volledige wijk heraan te leggen. Waterdoorlaatbaarheid en leefbaarheid zijn belangrijk in Brugge. We maken mooie lanen en behouden de prachtige plantanen.

Via een koustechniek renoveren we de riolen om zo de bomen in de straten te kunnen behouden. In de Heidestraat krijgt de riolering een volledige heraanleg. We behouden de bomen in de straat. De riolerings- en wegeniswerken in de Heidestraat starten midden april 2023 op. Dit is de volgende fase in de werkzaamheden.

Fasering

 • Nieuwe Sint-Annadreef vanaf Doornstraat tot aan perceelsgrens met Nieuwe Sint-Annadreef 40 (uitgevoerd)
 • Nieuwe Sint-Annadreef vanaf Nieuwe Sint-Annadreef 40 tot Krakkestraat (uitgevoerd)
 • Krakkestraat (uitgevoerd, enkel nog kasseien midden rijweg aanbrengen)
 • Aanleg van voetpad en fietspad in Krakkestraat (uitgevoerd)
 • Gagelstraat (uitgevoerd, enkel nog kasseien midden rijweg aanbrengen)
 • Heidelaan (geplande opstart: midden april tot eind mei 2023)
 • Dopheidestraat (uitgevoerd, enkel nog kasseien midden rijweg aanbrengen)
 • Bremlaan tussen Gagelstraat en Dopheidestraat (in uitvoering)
 • Bremlaan: tussen Dopheidestraat en Nieuwe Sint-Annadreef (geplande opstart: half mei tot begin juni)
 • Heesterlaan (geplande opstart: half mei tot eind juni 2023)
 • Nieuwe Sint-Annadreef vanaf Krakkestraat tot Bremlaan (geplande opstart: begin juni tot bouwverlof)
 • Nieuwe Sint-Annadreef vanaf Bremlaan tot Gistelsteenweg (geplande opstart: begin juni tot bouwverlof)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.