Van Volcem in commissies Wonen en Mobiliteit

23 sep

Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem wordt afgevaardigd in de Commissie Wonen, Armoedebeleid en Gelijke kansen en in de Commissie Mobiliteit en Openbare werken. Twee essentiële commissies waar de komende jaren heel wat te beleven valt. Elke commissie telt 15 parlementsleden die het inhoudelijke voorbereidende werk verrichten en deze in deze vergaderingen bediscussiëren en ter stemming voorleggen. Voorstellen die een goedkeuring krijgen in de commissie worden dan in het ganse parlement ‘plenair’ besproken en gestemd. Van Volcem is bovendien 1ste ondervoorzitter van de commissie Wonen.

Van Volcem reageert tevreden: “Ik kan me verder inzetten voor het behoud van de woonbonus, het heroriënteren van de sociale huisvesting en tegelijk werk maken van een betere mobiliteit. De files namen de voorbije jaren enorm toe, er is daadkracht nodig om deze werkelijk aan te pakken.  In de commissie zal mijn ervaring als bestuurder van de Lijn en de Haven ook een meerwaarde zijn.”