Van Volcem (Open Vld): Huurmarkt niet nodeloos viseren

18 feb

 “We mogen de huurmarkt niet nodeloos viseren. De Vlaamse Regering breekt z’n hoofd over hoe men de huurmarkt aantrekkelijker kan maken om te investeren. Meer investeringen in kwalitatieve woningen, zorgt voor concurrentie en dus een daling van de huurprijs.” reageert Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld) op het feit dat voor de huurmarkt geen indexsprong zal gelden. “Als we nu nodeloos de verhuurders viseren door een verplichte indexsprong, doe je meer kwaad dan goed. Huurprijzen maken geen deel uit van het sociaal overleg. Minstens even belangrijk is dat de regering werkt maakt van de verhoging van de laagste pensioenen en uitkeringen. Daarvoor heeft ze 300 miljoen euro vrij gemaakt.”

Gezondheidsindex
Van Volcem pleit ook voor een dosis realisme in het debat.  “Als we de gezondheidsindex van januari 2014 en januari 2015 vergelijken, dan blijken deze constant, en is er eigenlijk geen sprake van een verhoging.  Naar alle waarschijnlijkheid zal er in de meeste gevallen het komende jaar geen verhoging komen van de huurprijzen. Wie paniekvoetbal wil spelen doet de huurmarkt meer kwaad dan goed. Tegelijk voorziet de federale regering volgend jaar extra middelen voor de laagste inkomens.”

Huurprijzen geen deel van sociaal overleg
“Indexsprong maakt deel uit van het sociaal overleg. De huurprijzen  niet. Het zou geen goede zaak zijn de vakbonden ook over huurprijzen te laten onderhandelen. Het rendement bij verhuur is al zeer laag: in Vlaanderen vaak maar twee procent. Als je huurders nog meer wil ontmoedigen moet je hen vooral viseren.” aldus Van Volcem.

Huurmarkt vervult nu reeds sociale rol
“De verhuurders vangen vandaag ook de 130 000 wachtenden op die recht hebben op een sociale woning. Crombez mag dus de verhuurders zeker niet viseren want ze vervullen een rol omdat de overheid faalt in haar aanpak met betrekking tot sociale woningen. Iets waar zijn partijgenote Freya Van den Bossche nota bene jaren verantwoordelijk voor was.”

“Het belangrijkste voor een verhuurder is de stipte betaling van de huurprijs, daarom is samenwerking met sociale verhuurkantoren die de huur garanderen een goede oplossing in plaats van nieuwbouw. Een tijdelijke huursubsidie kan de mensen die het echt moeilijk hebben ondersteunen.” besluit Van Volcem