Van Volcem wil betere opvolging ziekteverzuim stad Brugge

3 mrt

Het ziekteverzuim bij het personeel van het OCMW in de stad Brugge was in januari heel hoog. Van Volcem vraagt een opvolging van dit probleem. Ze wilt dan ook dat er een concrete aanpak komt vanuit de stad. “Ziekteverzuim wijst vaak op ontevredenheid op het werk. Zeker bij de overheid is opvolging nodig. Want de collega moet het werk overnemen.”

Vroeger was het ziekteverzuim 27 procent bij poetsvrouwen, negen procent bij het middenkader en zes procent bij de hogeropgeleiden.  “Dat het ziekteverzuim bij het personeel van het OCMW van de stad Brugge hoog lag in januari dient toch bekeken te worden.” aldus Van Volcem.  “In dit geval is een degelijk plan van aanpak vereist.” Van Volcem vraagt naar de aanpak met het nieuwe stadsbestuur. “Wat is de evolutie en waarom wordt dit niet langer op het college geagendeerd?”

Van Volcem wilt dan ook nagaan hoe de evolutie hierin was in 2013 en 2014 en januari 2015.

“Helaas kon ik geen stand van zaken inkijken in het college, vroeger was daar wel duidelijkheid over. Het is noodzakelijk dit ziekteverzuim op te volgen om dit hoge afwezigheidscijfer in de toekomst te reduceren. Dit dient dus van heel nabij opgevolgd te worden.”