Vandelanotte zelf verantwoordelijk voor dure energiefactuur

17 jul

De SERV heeft enkele weken geleden becijferd hoe zwaar de impact zal zijn van de groenestroomkosten op de elektriciteitsfactuur. “Hiervoor is de Vlaams Regering grotendeels verantwoordelijk.  Nu de kost in 2016 op ons afkomt kondigt Johan Vande Lanotte (Sp.a) een fonds aan om de kost van de groene schuldenberg van de zonnepanelen in de tijd te spreiden. De kost bedraagt 500 miljoen euro. Nochtans was ook zijn partij de voortrekker van het probleem. Minister Van den Bossche (Sp.a) wachtte veel te lang om de overdreven subsidiëring terug te schroeven.” reageert Vlaams Parlementslid Van Volcem.  “Tegelijk was Vande Lanotte grote voorstander voor het bevriezen van de prijzen, wat de factuur enkel maar doorschuift. Of het nu een fonds of onze factuur wordt, sowieso zullen we de rekening van dit debacle moeten betalen. De problemen voor zich uit schuiven heet dat.”

De VREG berekende dat de elektriciteitsrekening met bijna 30 procent zou stijgen. “De Vlaamse Regering is verantwoordelijk. Reeds in mei 2010 trok ik aan de alarmbel voor de duurder wordende energie, door overdreven subsidiëring van onder andere zonnepanelen via groenestroomcertificaten.  Diezelfde Vlaamse Regering heeft lang getalmd vooraleer het systeem grondig aan te passen. Dat scheelt heel wat in de afrekening voor de consument.” Van Volcem pleit voor een volledige doorlichting van de distributienettarieven. “Onze netwerkkosten liggen een derde hoger dan in het buitenland becijferde Itinera. Het Vlaams energiebeleid moet bovendien sterker focussen op energiebesparing. De groenste energie is de energie die je niet verbruikt. Ook VOKA pleit voor dergelijke doorlichting naar aanleiding van hun verkiezingsmemorandum 2014. Een extra motivatie voor de nieuwe Regering om er werk van te maken.” aldus Van Volcem.

Op volgende video kan je de tussenkomst van Vlaams parlementslid Van Volcem in mei 2010 aangaande de groenestroomcertificaten.

Factuur tot 50% hoger?

De komende jaren volgen andere uitdagingen. Het installeren van slimme meters, het versterken van het hoogspanningsnet: (verbindingsnet met buurlanden) zullen budgettair een grote impact hebben. Ook het verlaagde BTW-tarief op elektriciteit staat ter discussie.  “Prijsstijgingen voor elektriciteit lijken onvermijdelijk. De gratispolitiek van de socialisten stapelt de consument op met een fameuze kater.” aldus Van Volcem.

Energiebesparing biedt hoogste rendement

“Het beleid moet inzetten om mensen te stimuleren om energiezuinige investeringen te doen. Dat rendeert veel meer. Hoe minder men verbruikt, hoe groter het aandeel dat opgewekt wordt door de bestaande hernieuwbare energie-installaties. Zo kunnen we efficiënter, goedkoper en groener de 13% norm halen.”