Visartsluis Zeebrugge

1 feb

De haven van Zeebrugge heeft een sluis nodig. Op 30 januari 2020 kwam ik hierover opnieuw tussen in het #VlaamsParlement bij minister Lydia Peeters (Open Vld). Gaat de eerste spadesteek in de grond? Hoeveel budget voorziet de Vlaamse Regering voor de Visartsluis Zeebrugge? Ik dring aan bij de minister op goeie communicatie en het tegemoetkomen aan bezorgdheden van onze inwoners. Er zijn drie beroepen tegen de keuze van Visart (voorkeurbeslissing Ben Weyts).

In de commissie mobiliteit en openbare werken dringt Mercedes Van Volcem (Open Vld) aan op een snelle aanpak van de Visartsluis-procedure bij Lydia Peeters (Open Vld). “De ambitie is om de start van de werken zeker deze legislatuur nog aan te vatten. Na het voorkeursbesluit konden omwonenden bezwaarschriften indienen. Deze worden nu behandeld door de Raad van State die een uitspraak wil doen tegen 2021.” aldus het Vlaams parlementslid. 

Het Vlaams regeerakkoord stelt zeer duidelijk dat tijdens deze legislatuur gestart zal worden met de bouw van de nieuwe zeesluis in Zeebrugge. Deze nieuwe zeesluis is broodnodig om de toegankelijkheid van de achterhaven te garanderen voor grotere schepen. Als er problemen opduiken of onderhoudswerken noodzakelijk zijn aan de oudere Vandammesluis, is er op dit moment immers geen alternatief om de achterhaven te bereiken. 

Op 28 juni besliste de Vlaamse Regering dat de Visartsluis haar voorkeur wegdroeg als locatie voor de nieuwe zeesluis. Dit voorkeursbesluit werd op 1 oktober in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Volgens de persmagistraat ontving de Raad van State binnen de termijn van 60 dagen na publicatie ‘meerdere bezwaarschriften’. Hij voegde daaraan toe dat de Raad van State in dergelijke dossiers streeft naar een uitspraak binnen een periode van 15 maanden. Tegen het voorjaar van 2021 dus. 

De daarop volgende fase is de uitwerkingsfase die moet leiden tot een projectbesluit met de nodige vergunningen. Volgens de projectwebsite zou dit projectbesluit tegen het voorjaar van 2022 genomen moeten worden.

“De komende maanden zouden er ook concrete stappen gezet worden in het uitwerken van maatregelen inzake leefbaarheid en mobiliteit in samenspraak met de omwonenden.” aldus Van Volcem.