Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld) bepleit uitbreiding Vlaamse hinderpremie

3 feb

“De Vlaamse hinderpremie moet worden aangepast. Ook handelaren die vlak aan de hinderzone liggen moeten beter aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming.” dat bepleit Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld). “Als schepen van openbaar domein in Brugge, ervaar ik dagelijks de problemen die gepaard gaan bij openbare werken. We moeten de lokale handelaars koesteren. Bij grote werken zijn er een aantal die overwegen te stoppen met hun zaak, waardoor de aantrekkelijkheid van handelskernen in het gedrang komt. Als wij hinder veroorzaken, mag daar een verantwoorde compensatie tegenover staan.”  

Sinds 1 juli 2017 kunnen handelaars die hinder ondervinden van wegenwerken, rekenen op een Vlaamse hinderpremie van 2.000 euro. Een handelaar moet zijn zaak niet langer sluiten om de hinderpremie te ontvangen. Eén van de voorwaarden om recht te hebben op de hinderpremie is dat de handelszaak zich bevindt binnen de werfzone. 

Buiten de werfzone

Wie buiten de werfzone een handelszaak heeft, kan ook hinder ondervinden, maar heeft geen recht op een forfaitaire premie van 2.000 euro. Deze handelaar kan wel een sluitingspremie aanvragen van 80 euro per dag, maar zijn handelszaak moet dan wel 21 dagen gesloten zijn als gevolg van deze werken. 

Van Volcem pleitte in het Vlaams parlement om die termijn aan te passen van 21 naar 10 aaneensluitende gesloten dagen. 

“Vorig jaar zijn 4.787 premies uitgekeerd aan handelaars die hinder ondervonden van wegenwerken. 535 van hen kregen een bijkomende sluitingspremie, terwijl 48 alleen een sluitingspremie ontvingen. Samen ontvingen ze ruim 9,5 miljoen euro. Het nieuwe instrument is een meerwaarde voor al wie met hinder te maken krijgt. Na 3 jaar werking is het goed om na te denken hoe dit instrument nog kan verbeterd worden.” besluit Van Volcem.