Vlaamse Regering ‘niet op hoogte’ Jan Breydel plannen Cercle Brugge

13 jan

De Vlaamse Regering is officieel niet op de hoogte van het eventuele plan van Cercle Brugge om in het Jan Breydelstadion te blijven. Dat blijkt uit een parlementaire vraag van Mercedes Van Volcem(Open VLD) aan minister Muyters (N-VA). “Er werd in september een officiële rapportering opgevraagd van de stand van zaken bij iedere begunstigde. Hierbij werd niks gezegd over dergelijke plannen. Een volgende rapportering staat gepland in het voorjaar van 2015.” aldus Van Volcem. “Zolang de Vlaamse Regering niet officieel op de hoogte wordt gebracht van een dergelijke koerswijzing, blijft de regering uitgaan van wat bepaald is in het Besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2014. Daarin staat vermeld dat er één Brugs project zal gerealiseerd worden dat zowel de behoefte van Club Brugge als Cercle Brugge dekt.”

Twee maanden geleden werd duidelijk dat de plannen voor twee voetbalstadions aan de Blankenbergse Steenweg, een grote voor Club Brugge en een kleinere voor Cercle Brugge, nog konden wijzigen. Cercle Brugge stelde dat ze de piste openhoudt om alsnog in het Jan Breydelstadion blijven. De motivering blijkt van financiële aard. In het Jan Breydelstadion blijven, zou een pak voordeliger uitkomen voor de club.

Er wordt in het kader van de lopende plan-MER-procedure met de betrokken actoren overleg gepleegd. Eén van de besproken aspecten zijn de te onderzoeken alternatieven waarvan de optie blijven spelen in het Jan Breydelstadion er één van is. Voor het behoud van het Jan Breydelstadion is in principe geen bestemmingswijziging nodig. Dit blijft dus voorlopig een alternatieve optie en geen besliste koerswijziging. In het kader van de opmaak van een plan-MER worden alle redelijke alternatieven onderzocht. Het momenteel voorliggende plan-MER bevindt zich in de fase van de kennisgeving. Na de ter inzagelegging van de kennisgevingsnota zal blijken welke alternatieven in het verloop van de plan-MER-procedure worden meegenomen en onderzocht op hun milieueffecten.

Subsidies

“Begin 2014 kende de Vlaamse Regering aan zeven voetbalclubs een financiële ondersteuning toe om tegen 2017 of 2019 een multifunctioneel stadion te realiseren met een duidelijke maatschappelijke return. De subsidie is een impuls om de verouderde stadioninfrastructuur te vernieuwen. De vernieuwde stadions moeten voldoen aan de UEFA-criteria voor Europees voetbal. Het Besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2014 stelt duidelijk dat er één Brugs project moet komen dat zowel de behoefte van Club Brugge als Cercle Brugge dekt. Hiervoor werd een subsidie van 2,5 miljoen euro toegekend aan Club Brugge NV. Zolang de Vlaamse Regering niet officieel op de hoogte wordt gebracht van aangepaste plannen wordt uitgegaan dat het project zoals werd ingediend ook zal worden uitgevoerd. Club Brugge NV heeft als begunstigde wel de verplichting om bij een mogelijke niet-realisatie van het project de Vlaamse overheid hiervan in te lichten.” stelde de minister duidelijk in een antwoord aan Van Volcem.

Lees hier de vraag van Van Volcem en het antwoord van de minister.