Volledige heraanleg van de Loppemstraat

19 aug

Het stadsbestuur gaf nv Verhelst Aannemingen uit Oostende de opdracht de Loppemstraat volledig heraan te leggen. Onder normale omstandigheden starten de werkzaamheden op maandag 1 september. Het einde is voorzien tegen eind november. Op maandag 1 september start de aannemer met de opbraak van de rijweg. Vanaf woensdag 3 september starten de nutsmaatschappijen met het nazien en, waar nodig, het vervangen van de leidingen voor gas, water, elektriciteit, telefonie en kabeldistributie. Deze werkzaamheden duren een zestal weken. Wellicht op 13 oktober kan aannemer Verkinderen dan starten met de aanleg van de riolering, en het plaatsen van de nieuwe bestrating in platinen. De aannemer ziet erop toe dat de woningen/handelszaken zo goed mogelijk toegankelijk blijven. 

Het plan van de werkzaamheden kan ingezien worden in de Communicatiedienst, Burg 12, 8000 Brugge

Met vragen over de uitvoering kan u terecht bij de stedelijke Wegendienst, Hoogstraat 37, 8000 Brugge (t 050 44 85 85).

Voor meer inlichtingen over de nutsleidingen neemt u contact op met de betrokken diensten:

_ gas en elektriciteit : Eandis – dienst studies en aanleg – dossieradministratie

(t 078 35 35 34)

_ water: T.M.V.W. – de heer S. Demonie (t 050 36 83 21 – Peraltastraat 18, 8000 Brugge

– stefaan.demonie@water-link.be)

_ telefoon: Belgacom: t 800 22.800 of in de Teleboetieks in de Koningin Astridlaan 97,

8200 Sint-Michiels of in de Noordzandstraat 60, 8000 Brugge.

_ kabeldistributie Telenet: t 015 666 666 of bart.delaey@staff.telenet.be

VERKEERSPROBLEMEN ?

_ 050 44 88 65

 

Nu er werken plaatsvinden in de Loppemstraat kan u van de gelegenheid gebruik maken om ontbrekende aansluitingen op de nutsleidingen in de woning aan te brengen of om bestaande aansluitingen te verzwaren. Bent u de huurder van het pand, breng dan ook uw eigenaar hiervan op de hoogte!

Compensatie voor handelaars

Indien u als handelaar, omwille van deze wegwerkzaamheden uw zaak minstens 8 dagen moet sluiten, kunt u een hinderattest krijgen met het oog op de aanvraag naar een tegemoetkoming bij het Participatiefonds.

Voor meer info omtrent andere compensatiemaatregelen, kan u terecht bij de dienst Lokale Economie van de stad Brugge, Oostmeers 17, 8000 Brugge (t 050 44 46 70) of neem een kijkje op www.brugge.be/hinder waar u tevens online een hinderattest kan aanvragen.

Garages niet bereikbaar.

Haal tijdig de wagen uit de garage want waar de aannemer werkt, is de garage niet meer bereikbaar. Wie door de heraanleg een ontoegankelijke garage heeft en parkeerproblemen ondervindt, kan contact opnemen met de Mobiliteitswinkel, Administratief Centrum ’t Brugse Vrije, Burg 11, 8000 Brugge (t 050 33 53 00).

Voor de duur van de werken in de straat kan tijdelijk een gratis bewonersvignet aangevraagd worden. Daarmee kan dan in de omgeving van de werkzaamheden geparkeerd worden op een plaats waar bewonersparkeren is toegelaten. Om een dergelijk bewonersvignet te verkrijgen, brengt u uw identiteitskaart, het roze inschrijvingsbewijs van het voertuig én een bewijs van het feit dat u eigenaar/huurder bent van een garage in de betreffende straat, mee naar de Mobiliteitswinkel.