Voorstel Van Volcem studentenkoten wordt uitgevoerd

8 okt

Studenten die in Brugge op kot zitten, zullen ook de drie jaar nadien nog op datzelfde kot mogen verblijven. Dat maakt een nieuw reglement mogelijk. Enige voorwaarden zijn dat de ‘afgestudeerde’ zijn domicilie behoudt bij zijn ouders en dat hij op hetzelfde kot blijft zitten. Dat is een  maatregel die de stad Brugge invoert in haar nieuwe kamerreglement. Hiermee voert de stad een voorstel Van Volcem(Open Vld) terug te vinden in het verkiezingsprogramma van Open VLD Brugge. “Om de stadsvlucht van jonge mensen tegen te gaan moeten we ze in Brugge trachten te houden. Er zijn vele Brugse bedrijven die hooggeschoolden zoeken. Zo creëren we een win-win.” reageert Van Volcem die als oppositielid regelmatig haar ideeën uitgevoerd ziet.

“Het grote probleem voor Brugge is dat jongeren wegtrekken uit de stad, omdat ze hier niks betaalbaars vinden”, argumenteert schepen van studentenstad Franky Demon (CD&V) in navolging van Van Volcem. “We weten dat Brugge niet goedkoop is, maar we willen de jonge gezinnen ook echt wel behouden. Daarom bieden we hen nu de kans om vrij goedkoop een studentenkot te blijven huren, zich hier wat te settelen en hen wat te doen sparen om na drie jaar wél een verblijf in Brugge te kunnen financieren. In die drie jaar zullen ze misschien verliefd geworden zijn op onze stad en gemerkt hebben dat het hier voor jongeren fijn leven is.”

400 koten leeg

De aanpassing van dat kamerreglement kan bovendien een ander probleem uit de weg helpen: er staan immers zo’n 400 studentenkoten leeg in Brugge. Als ook niet-studenten straks op kot mogen, kan die leegstand voor een stuk opgelost worden. De doelgroep die toegang krijgt tot studentenkamers wordt bovendien ook vergroot in het nieuwe reglement. Vandaag kunnen enkel studenten hoger onderwijs op kot. Wie geen bachelor- of masteropleiding volgt, valt uit de boot.

In Brugge openen ze de deur voor leerlingen die een zevende specialisatiejaar volgen. Maar ook wie lessen volgt bij Syntra West, een langlopende stage volgt of tweedekansonderwijs geniet, zal in Brugge kans krijgen om op kot te gaan. Dat Brugge soepeler wil zijn voor de studenten, is toch opmerkelijk. In andere studentensteden, zoals Gent, worden de regels net strenger. “Maar daar hebben ze net het omgekeerde probleem. Daar blijven er te veel studenten plakken na hun studies”, vult burgemeester Renaat Landuyt (sp.a) aan.

Ander levensritme

Koenraad Belsack van het nieuwe studentenhuis Upkot juicht het nieuwe reglement toe. “Daar kunnen wij enkel blij om zijn. Belangrijk wordt wel om het samenwonen tussen studenten en ex-studenten goed te regelen. De levensritmes kunnen nogal uiteen liggen. Bij ons hebben we daar een studentencoach voor, een soort conciërge die toeziet op de sfeer in het studentenhuis. Voor de verhuur van studentenkoten is dit een goede maatregel. Wij kunnen nu niet klagen. Ons kot is helemaal vol.”

Het voorstel van het stadsbestuur moet eerst nog door de gemeenteraad bekrachtigd worden. Dat zal in november gebeuren. Nadien buigt ook de Vlaamse overheid zich nog over het kamerreglement.