Voorstelling investeringsplannen speelpleinen (2020-2022)

9 okt

De komende drie jaar zal Stad Brugge blijven investeren in speelruimte voor kinderen en jongeren. Dat blijkt uit de investeringsplanning 2020-2022 in speelpleinen die schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem en schepen van Jeugd Mathijs Goderis voorstellen. De komende drie jaar zal er voor een bedrag van 1,4 miljoen euro worden geïnvesteerd in groene speelruimte voor alle leeftijden én voor alle deelgemeenten. We hebben de blinde vlekken aangepakt en zetten in op het vernieuwen van de bestaande speelpleinen.

Vervanging speeltoestellen

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “De speeltoestellen op de bestaande speelpleinen worden intensief gebruikt en zijn soms aan vervanging toe. Het is noodzakelijk om jaarlijks kapotte, gevaarlijke of onherstelbare individuele speeltoestellen te vervangen. Hiervoor voorzien we per jaar 100.000 euro.”

“In 2019 openden we het 1,7 hectare grote speelplein in de Babbaertstraat en momenteel zijn de werken bezig in het Astridpark. De komende drie jaar zetten we nog een tandje bij en gaan we aan de slag met 17 projecten. Door een goede samenwerking tussen de cluster Openbaar Domein en de jeugddienst maken we van Brugge een kind- en jongerenvriendelijke stad. Niet alleen in het centrum, maar ook in de verschillende deelgemeenten komen er groene ruimtes voor iedere leeftijd.”

Investeringen Centrum

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “In het centrum staan er werkzaamheden op de planning in het Bilkske. De beuk heeft er namelijk te lijden onder verdichting van de bodem en om dit groene icoon te behouden dienen er maatregelen genomen te worden. Verder zijn de twee patioruimten van de stedelijke Academie aan vervanging toe en deze worden heringericht, in de Noordstraat komen er zitgelegenheden en groenelementen. De werken aan het Werfplein starten in het voorjaar 2020. Met een lange picknicktafel en verschillende speeltoestellen wordt dit de ontmoetingsplek voor de buurt.”

Investeringen Noord

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “In Koolkerke pakken we het speelplein in de Vaartbekeweg aan, dit recreatiegebied is van groot belang voor de buurt. Door de speelruimte naar het midden te verleggen komt er ruimte vrij voor nieuwe bomen, bloembollen en bloemenborders wat de biodiversiteit zal verhogen.    

“In Zwankendamme krijgt het speelplein aan de Gaarlemstraat/Doornweg een nieuwe invulling. Dit is de enige plek waar kinderen en jongeren in de buitenlucht kunnen ontspannen. De bestaande functies zoals petanque, basket en voetbal worden behouden. We steken ze in een nieuw jasje met een frisse toets waardoor het speelplein opnieuw vele jaren aantrekkelijk wordt,” aldus schepen van Jeugd Mathijs Goderis.

Oost

In sector Oost zal het speelbos in de Berkenlaan/Beukenlaan en het Paalbos aantrekkelijker gemaakt worden voor kinderen en jongeren.  “Het beheer van het speelbos wordt opgenomen in een beheersvisie voor meerdere kleine stadsbossen in Brugge. Dus ook hier moet recreatie samengaan met natuurwaarden, vooral jeugdbewegingen kunnen hier een plek vinden voor activiteiten,” aldus schepen Van Volcem.

Verder krijgt het speelplein ’t Leitje in Ver-Assebroek en het speelplein in de A.J. Witteryckstraat een nieuwe invulling.

Na de wegenwerken van enkele jaren terug krijgt het groene eiland aan de Koningin Elisabethsquare een nieuwe invulling.

In samenspraak met de buurt kunnen er spelelementen, picknickbanken, nieuwe bomen en bloemen komen.

De stad investeert verder in de publieke ruimte langsheen de Maaike Kerrebroeckstraat en het Sport Vlaanderen centrum. Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “Door de toegankelijkheid tot het water te verhogen, maken we op deze manier extra publieke ruimte bij. Water is een bron van leven voor fauna en flora maar kan tevens ingezet worden nabij een zitplek. We richten ons meer op vergroening en robuust groen en op het binnenplein rondom de appartementsgebouwen wordt meer bebloeming aangebracht.” “Op deze locatie zetten we ook sterk in op de belevingsruimte voor kinderen en jongeren en zullen zij aldus een prominente plaats krijgen via de aanleg van nieuwe speelruimte. Dit alles in samenspraak met de omwonenden,” pikt schepen Goderis in.

De stad investeer ook in scholen die hun terreinen gedeeltelijk wensen op te stellen voor de buurt. Schepen van Jeugd Mathijs Goderis: “Met OLVA Steenbrugge & OLVA Assebroek werken we een overeenkomst uit waarbij buurtbewoners, kinderen en volwassen kunnen gebruik maken van de faciliteiten van de school. Op deze wijze verhoogt de school de belevingswaarde voor de leerlingen en geniet de buurt mee.”

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem zet volop in op het vergroenen van de speelplaatsen: “De Bijenkorf in Dudzele nam onlangs haar nieuwe groene speelruimte in gebruik en ik roep ook andere scholen op om mee op de kar te springen.”

West

In sector West staat het vernieuwen we het Binnenhof in Sint-Michiels. Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “We mikken op het behoud van het trapveld en de extra inbreng van een leuke zitplek met bloeiende accenten rondom. Ook de aanplant van bijkomende bomen op dit plein zorgt voor schaduw en biodiversiteit.”

“Het speelplein in de Jan Breydellaan bestaat uit enkele hoogteverschillen en vele hoogstambomen. We zoeken hier naar spelelementen die hierop inspelen en zowel voor de allerkleinsten uit de nabijgelegen school als de jongeren van jeugdbewegingen een sterk aanbod bieden,” aldus schepen van Jeugd Mathijs Goderis.

De open ruimte voor de schoolgebouwen in Het Noordveld heeft momenteel een versteende aanblik door de afwezigheid van groen. “De Stad wil samen met de school oplossingen vinden om de open ruimte voor de school aantrekkelijker te maken. Hierdoor kan zowel een duidelijker toegang gemaakt worden tot de school maar ook een verblijfsruimte voor jongeren uit de buurt en omwonenden,” besluit schepen Van Volcem.

Schepen Van Volcem en schepen Goderis roepen de ouders en de jeugd op om volop gebruik te maken van de mooie speelpleinen. Door het plaatsen van zitbanken, petanquevelden… worden de speelpleinen een echte ontmoetingsplek voor de buurt.