Voorstelling renovatie (fase 4 en 5) van de Sint-Pauluskerk in Sint-Pieters

1 okt

De Sint-Paulus Kerk is nog steeds gesloten. Er dient vooruitgang te worden geboekt. Het stadsbestuur wenst dat de kerk in ere hersteld wordt (monument) en zo vlug als mogelijk opnieuw in gebruik kan worden genomen. De restauratie van fase drie is nu afgerond (renovatie dak en koepel). De kerkraad van Sint-Pieters wenst zo snel mogelijk aansluitend op deze fase te starten met fases 4 en 5 zodat het kerkgebouw niet onnodig lang gesloten moet blijven.

“Het is een bijzondere kerk (architecturaal gezien). Door haar vorm leent ze zich tot meerdere functies.  De kerk kan perfect dienst doen buiten de christelijke vieringen als gemeenschapsruimte. Zo kunnen er ook toneel voorstellingen doorgaan. Er zijn ook drie koren actief in Sint-Pieters.  Ook proclamaties van school en andere niet christelijke vieringen kunnen perfect in het gebouw plaatsvinden”, zegt schepen van erediensten en financiën Mercedes Van Volcem.

Het is een mooi voorbeeld van hoe stad en de kerkfabriek elkaar kunnen vinden, zegt Van Volcem.  We willen dat gebouwen niet leegstaan en dat mensen samenkomen. Er is altijd ruimte te kort en zo vonden we elkaar. De stad versnelt met haar tussenkomst in de koepel de restauratie voor de kerk en de kerkfabriek staat ook open voor multifunctioneel gebruik. Daarom zijn er ook sanitaire blokken nodig en ook een bar. Het kerkbestuur is zeer open van geest en denkt mee over de toekomst van het gebruik. De stad ligt immers bij in de exploitatieuitgaven op jaarbasis als er onvoldoende is. De stad doet de investeringen na goedkeuring.  Ik ben blij met het constructief overleg.

Ter info
In de afgelopen jaren werden al heel wat werkzaamheden uitgevoerd aan de Sint-Pauluskerk. Fase 1 (2009) omvatte de vernieuwing van de centrale verwarming. In fase 2 (2010) werd het betonrot aan de klokkentoren aangepakt en de dakbedekking van de koepel en de kunststoframen van de kerk vernieuwd. Nu fase 3 (structuur koepel en dakdichtingen) afgerond is wil de kerkraad van Sint-Pieters de volgende fases zo snel mogelijk laten starten.Deze fases (4 en 5) gaan over de binneninrichting van het kerkgebouw.

Schepen van Eigendommen Mercedes Van Volcem: “Het is de bedoeling om in fase 4 het publieke gedeelte van de kerk opnieuw in dienst te stellen zodat er weer vieringen kunnen plaatsvinden. In deze fase wordt de vloerbedekking vernieuwd, het plafond in de zone van de koepel afgewerkt en het vast meubilair hersteld. De banken worden behouden want die zijn speciaal aangepast aan de helling van de vloer. Ze moeten wel hersteld worden. Tijdens deze werkzaamheden worden de nodige technieken voorzien in functie van vloerverwarming en elektriciteit (stopcontacten en verlichting). In de vijfde en laatste fase wordt het kerkgebouw omgevormd tot een multifunctioneel gebouw met een bar. Daarvoor worden hoofdzakelijk de achterliggende ruimtes aangepakt. Er komen extra sanitaire voorzieningen en extra binnendeuren. Daarnaast plaatst men een bar met toegang tot de buitenruimte die ook wordt aangelegd. Extra meubilair (tafels, stoelen, barmeubel, vestiaire,…) is ook opgenomen in deze fase.”

Schepen van Financiën, Eigendommen en Erediensten Mercedes Van Volcem: “Het totale bedrag voor fase 4 is voorlopig geraamd op 543.437,27 euro, exclusief BTW en erelonen (439.773,27 euro architectuur en 103.664,00 technieken). De kerkraad stelt voor 30% van de kostprijs (wat gelijk is aan de maximale subsidiepercentage) voor deze werken van fase 4 zelf te betalen, met een maximum van 200.000 euro.  Zowel in het geval van subsidie van de Vlaamse overheid als ingeval de kerkfabriek zelf 30% bijdraagt, komt het er  op neer dat de stad Brugge voor fase 4 nog ongeveer 70% van de kosten moet dragen. Voor fase 5 zou dan wel een subsidie bij de Vlaamse overheid worden aangevraagd. De totale kostprijs van fase 5 wordt geraamd op 1.080.678,96 euro exclusief BTW en erelonen (554.438,96 euro architectuur, waarvan ca. 225.000 euro voor nieuwbouw bijgebouw voor bar/vergaderzaal en 536.240 euro technieken).” 

De werkzaamheden van fase 4 en 5 passen in het kerkenplan, zoals goedgekeurd door de Gemeenteraad op 12 september 2017. Daarin wordt de Sint-Pauluskerk opgenomen als te behouden voor de katholieke eredienst, maar met mogelijkheden voor het brede publiek. De voorgestelde werkzaamheden zijn zonder meer noodzakelijk voor het meer functioneel kunnen inzetten van het kerkgebouw.