Vrees in wijk Kruisabele voor schade aan huizen

18 jul

De wijk Kruisabele in Sint-Jozef Brugge is ongerust. Plannen van een zand- en grindbedrijf om grondwater op te pompen, doen buurtbewoners vrezen voor hun woningen. Ze zijn met een petitie gestart. “In de jaren zeventig ontstond zo al schade aan huizen”, zegt Yvan Versyp. Raadslid Mercedes Van Volcem(Open Vld) toont begrip voor de buurtbewoners. “Inspraak is echt belangrijk.”

Onder de velden langs de Kruisabelestraat in Sint-Jozef zit de zogenaamde zoetwaterlens, een soort van ondergrondse waterbel die de nv Alzagri wil ontginnen. Zo’n zoetwaterlens ontstaat doordat zoet regenwater in zanderige grond doorsijpelt, tot het gestopt wordt door diepergelegen ondoorlaatbare (klei)lagen. In smalle duingebieden, zoals in de buurt van Kruisabele, duurt de vorming van een zoetwaterbel – in de vorm van een lens – enkele tientallen jaren. Het zand- en grindbedrijf Alzagri, dat wat verderop aan de Coiseaukaai ligt, wil dat ondiepe water oppompen en gebruiken om grind mee af te spoelen. Het zou gaan om bijna 30.000 kubieke meter water per jaar. Net die grote hoeveelheid, én het feit dat ze nooit uitleg kregen van het bedrijf, maken de bewoners van Kruisabele ongerust. “We zijn vooral beducht voor onze woningen”, zegt buurtbewoner Yvan Versyp. “Als hier zo’n grote hoeveelheid water uit de grond gehaald wordt, dan is er risico voor de grondstabiliteit en schade aan de huizen. In de jaren zeventig hebben we hier iets gelijkaardigs meegemaakt, met schade. Er zijn zelfs studies van faculteiten van diverse universiteiten die wijzen op risico’s bij dergelijke handelingen.”

Waterfactuur

Hij verstuurde een brief naar het stadsbestuur van Brugge met daarin de vrees van de buurt. Als antwoord ontving Versyp dat de stad alles zal doen om de hinder voor de woonwijk en het landschap te beperken. “Met alle respect voor dat antwoord, maar ik stel hier toch vragen bij. Moet onze wijk de dupe worden van de hoge factuur die dit bedrijf moet betalen aan de watermaatschappij, voor het gebruik van stadswater om hun zand en grind te spoelen?”, vraagt Versyp zich af.

Tests

Volgens Jonathan Kesteleyn, gedelegeerd bestuurder van Alzagri, gaat het om een perfect onderbouwd dossier. “Het is ook nog niet zeker dat we zo’n dure installatie zullen bouwen. We kunnen ook water oppompen uit een zijdelings vaartje. Mochten we toch die optie nemen, dan gaan daar enkele tests aan vooraf.” Volgens de Vlaamse Milieu Maatschappij is er geen reden tot ongerustheid. “We zouden hierin nooit een risico nemen”, zegt woordvoerder Katrien Smet. Ook de provincie zou de plannen van het bedrijf niet ongenegen zijn.Toch stelt ook oppositieraadslid Mercedes Van Volcem (Open Vld) zich vragen. Zij groeide in Kruisabele op, vroeger wel eens het Chicago van Brugge genoemd. “Ik ken de problematiek en ik kan de verzuchtingen van de bewoners perfect begrijpen. Inspraak voor de buurt is zeker nodig.” De buurtbewoners hebben nog tot 8 augustus om hun bezwaren tegen de aangevraagde vergunning in te dienen. Ze kunnen dat doen bij het stadsbestuur van Brugge, dat een advies moet uitbrengen. Het is uiteindelijk de provincie die zal beslissen of de vergunning verleend wordt.

Bron: Het Laatste Nieuws