Wat denk jij van een nieuwe schaatsbaan in Brugge?

17 nov

Ik mocht een schrijven ontvangen van Jan Dierick (Voorzitter BKSC). Aan de beleidsmakers wordt gevraagd mee te denken en mee te helpen de opties voor een nieuwe schaatsbaan in Brugge te bekijken. Ik vond het betoog alvast enthousiasmerend en zal dit zowel op Brugs niveau, als fractieleider, als op Vlaams niveau, als parlementslid bekijken. 

Zie hieronder een korte duiding van de zaak. We horen graag uw mening:

Er werd in opdracht van het West Vlaamse provinciebestuur,  door het Nederlandse studiebureau Odin Wenting Bouwadvies een studie uitgevoerd naar de haalbaarheid om in West Vlaanderen een Olympische 400 meter – schaatspiste te bouwen. Momenteel is er in Vlaanderen en met uitbreiding in België geen dergelijke baan. Daarom moeten topsporters (zoals Bart Swings) en andere potentiële medaillewinnaars uitwijken naar Nederland om te kunnen trainen.

De studie diende de ideale locatie, kostprijs en rentabiliteit in kaart brengen. De studie bekeek ook de mogelijkheid om deze topsport accommodatie te combineren met andere sporten. Hierbij werd gedacht aan een skeeler- piste (inline-skate) ,wellness, enz.

West – Vlaanderen is momenteel twee schaatspistes rijk, in Brugge en Kortrijk (Gullegem). Deze schaatsbanen zijn echter oud en investeringen dringen zich op. De ijspiste te Brugge is de oudste, ze werd gebouwd in 1969 en is dus verouderd.

Op dit ogenblijk is er spraken van projecten in Kortrijk. Dit omdat de stad zich wil profileren in het kader van Europese Sportstad 2018.

Maar het is vooral Brugge dat een groot aantal recreatieve schaatsers aantrekt. Schaatsbeurten met 600+ schaatsers per beurt komen er vaak voor. Ook kent de stad twee gerenommeerde clubs, BKSC en BSC. Beide met een rijke geschiedenis, veel leden en de BSC bracht reeds kampioenen en Olympiërs voort.

Een uitbouw van de schaatsfaciliteiten in Brugge met een eventuele samenwerking met Club Brugge, zou Vlaanderen op de kaart kunnen zetten. De mogelijkheden om ijspistes te incorporeren met infrastructuur voor andere sporten bestaan al. Verschillende disciplines versterken op die manier elkaar.

Ik denk aan het bundelen van krachten, gedeeld gebruik van sportpsychologen, kinesitherapeuten, infrastructuur en kennis. Evenals de samenwerking met de topsportschool van Brugge.

Zie ook een project in Almere (NL):

http://ernstseconomyforyou.blogspot.be/2013/10/wij-zijn-geen-hoeraroepers-ernsts.html

 

Ik wil volgende vragen bekijken in het Vlaams Parlement:

 

 1. Gelet op de goede reputatie van de Brugse clubs en het significant ledental, erkent de minister dat er nood is aan bijkomende infrastructuur voor deze discipline in Vlaanderen en Brugge?
 2. Welke rol is er weggelegd voor Brugge aangaande de toekomst van het schaatsen, gelet op de historische aanwezigheid van de schaatsclubs, Club Brugge en de Topsportschool?
 3. Ziet de minister mogelijkheden voor multidisciplinaire infrastructuur in Brugge, die topsport in Vlaanderen kan versterken?
 4. Het BKSC en het BSC willen mee nadenken over projecten die de schaatssport en de sport in Vlaanderen in het algemeen ten goede willen komen. Zij maakten reeds analyses op en beschikken over kennis van zaken. Zal de minister beide verenigingen contacteren om hun zaak te bepleiten?
 1. Het inrichten van topsportinfrastructuur in Brugge kan de werkgelegenheid in Vlaanderen ten goede komen. Het organiseren van internationale wedstrijden, wereldkampioenschappen, zomerstages kunnen Vlaanderen op de kaart zetten.
  1. Wat is de visie van de minister, zowel bevoegd voor Werk als Sport, op het pleidooi voor een project in Brugge die topsport op de kaart zet?
  2. Heeft de minister kennis van de studie van het Studiebureau Odin Wenting Bouwadvies en welke conclusies maakt de minister?
  3. Erkent de minister de nood aan een Olympische 400m schaatspiste en welk initiatief zal de regering nemen?
 2. Het wordt betreurd dat de Brugse ijsbaan slechts 18 weken open is per jaar. Het gemiddelde ligt in ons land op 32 weken. Hierdoor wijken onze schaatsers uit naar andere regio’s, vaak ook in het buitenland.
  1. Wat kan er gedaan worden om aan de trainingsnoden in Brugge te voldoen?
  2. Wat zal de minister doen om talent uit Brugge de kansen te geven zich verder te ontwikkelen?

Met vriendelijke groeten
Mercedes Van Volcem
Lijsttrekker Brugge 2018