Wat na vernietiging bepalingen sociale lasten?

27 jan

Het Grondwettelijk Hof heeft in twee arresten van 7 november 2013 een aantal bepalingen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid vernietigd. Het Hof vernietigde de regelingen m.b.t. ‘sociale lasten’ en ‘wonen in eigen streek’.  Wat is de impact en wat is de reactie van de Vlaamse Regering? Lees meer op de website van advocatenkantoor Missault-VanVolcem.