Werken Hollands complex Zwankendamme starten ten vroegste in 2018

26 nov

In 2011 werd het startsein gegeven voor de aanleg van het Hollands complex langs de Baron de Maerelaan ter hoogte van Zwankendamme. “De onteigeningen werden nu volledig afgerond. Er dient enkel nog een ruiloperatie worden uitgevoerd tussen twee gronden.” aldus Mercedes Van Volcem(Open Vld) die hierover een parlementaire vraag stelde aan minister Weyts(N-VA) “Onder voorbehoud van budgettaire ruimte op de komende meerjarenprogramma’s zullen de werken ten vroegste in 2018 starten. De voorziene bouwtijd bedraagt anderhalf tot twee jaar.”

“Enkel met de bedrijven 2XL en Marienzee moet nog een ruiloperatie worden uitgevoerd. Afspraken daarover werden met de betrokken firma’s gemaakt, maar dit moet nog worden geformaliseerd.” zo luidde het antwoord van de minister aan Vlaams parlementslid Van Volcem.

Het complex van op- en afritten maakt deel uit van het plan voor de ontsluiting van de haven van Zeebrugge. Door de aanleg van een nieuwe sporenbundel naar de haven verdwijnt de straat Wulfsberge die momenteel de ontsluiting van de woonkern Zwankendamme naar de Baron de Maerelaan (N31) verzekert. Om het dorp in de toekomst een nieuwe aansluiting op de N31 te geven, wordt het Hollands complex aangelegd.

Het complex zal ook zorgen voor de ontsluiting van het bedrijf 2XL en van de transportzone in Zeebrugge

In de voorziene werken was de bouw van een brug over de sporenbundel niet inbegrepen. Die werken zijn voor rekening van Infrabel. Die brug is nu afgewerkt en werd voor het wegverkeer in bedrijf gesteld. Bewoners van Zwankendamme kunnen zonder problemen via de brug en de aangelegde wegen naar de N31.

Hier vind je de betreffende vraag en antwoord van de minister.