Werken omgeving Vossensteert – Bossuytlaan

5 aug

In februari 2018 maakten bewoners van de omgeving Vossensteert/Bossuytlaan in Assebroek reeds kennis met een voorontwerp van de projecten in de omgeving. Ondertussen werden de ontwerpplannen na inspraak op een aantal punten aangepast en door het College van Burgemeester en Schepenen goedgekeurd.

In de Zevekotedreef en de Weidebekestraat vernieuwen we de nutsleidingen, voorzien we een gescheiden riolering en maken de kasseien plaats voor een wegdek in asfalt.

De Bossuytlaan krijgt een verkeersplateau in asfalt tussen de huisnummers 33 — 35 en tussen de huisnummers 38 — 40. Deze plaatselijke verhoging zal het verkeer afremmen en de snelheid doen dalen. De middenberm, de ventweg en de boomvakken blijven behouden zoals in de huidige toestand en in de nabijheid van het plateau wordt in beide rijrichtingen een elektronisch snelheidsindicatiebord geplaatst dat de snelheid van het aankomend verkeer aangeeft.

In de Vossensteert komt er een verkeersplateau voorbij het kruispunt met de Veltemweg, de rijweg wordt voorzien van asfalt en ook de voetpaden worden aangepakt. Om de zichtbaarheid te verhogen wordt de aansluiting met Ter Lo versmald en loodrecht aangesloten op de Vossensteert.

De rijweg in de Sint-Kristoffelstraat en Schoolstraat krijgt een nieuwe toplaag in asfalt en ook de trottoirs worden vernieuwd. De breedte wordt aangepast voor een vlot tweerichtingsverkeer. Om het parkeren veiliger te maken worden ook de parkeerzones breder.

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “We gaan nu via een openbare aanbesteding op zoek naar een aannemer die deze werkzaamheden kan uitvoeren. Daarna moeten de aannemer, de nutsmaatschappijen, Openbaar Domein en de politie hierover concrete afspraken maken. De uitvoering van de werkzaamheden is voorzien in 2020.”