Werkloosheidsgraad daalt in Brugge

16 jan

Uit de pas gepubliceerde statistieken van de VDAB, blijkt dat de Vlaamse werkloosheidsgraad in 2019 met 4,2% is gedaald. Open Vld heeft in de regeringen dan ook fors ingezet op méér jobs, een betere activering en meer koopkracht voor mensen die werken. Deze inspanning werpt dus duidelijk zijn vruchten af, ook in Brugge.

Brugge

In Brugge daalde de werkloosheidsgraad met 2,9%, deze cijfers zijn beter dan het gemiddelde percentage in West-Vlaanderen (daling van 1,5%). “Maar we mogen niet op onze lauweren rusten. De stad moet met de VDAB en OCMW inspanningen blijven doen, want we werken graag in Brugge”, zegt Schepen Mercedes Van Volcem.

Brugs werklozenprofiel

Niet-Werkende Werkzoekenden (NWWZ) zijn in Brugge voornamelijk mannen. Uit de statistische gegevens blijkt dat maar liefst 1.677 mannen in 2019 werkloos waren. Daartegenover zijn er 1.213 vrouwelijke potentiële werkkrachten die geen werk hadden in 2019.

Verder blijkt uit de gegevens van de VDAB dat de werkzoekenden in Brugge steeds langer zonder werk zitten. Zo zijn NWWZ die langer dan 2 jaar zonder werk zitten, met 6,7% gestegen.

Meer informatie gewenst over de werkloosheidsgraad in uw gemeente of wijk? https://arvastat.vdab.be/arvastat_basisstatistieken_werkloosheid.html