Zone 30 in bebouwde kom?

9 mrt

Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld) bevraagde minister Lydia Peeters (Open Vld) over haar visie betreffende een invoering van zone 30 in bebouwde kom.

zone 30 bebouwde kom

“Het zal u niet zijn ontgaan: vorige week was er een zeer belangrijke verkeersveiligheidsconferentie, waar een verklaring uit is gekomen, de Verklaring van Stockholm. We lezen in de kranten dat 80 ministers en ongeveer 1700 experten hebben samengezeten. Uit het krantenartikel bleek dat 30 kilometer per uur het nieuwe normaal zou worden.” aldus Van Volcem in de plenaire zitting in het Vlaams Parlement.

Minister, ik ben ook schepen van Openbare Werken, in de derde stad van Vlaanderen. Het klopt dat 30 kilometer per uur eigenlijk veel veiliger is dan 50 kilometer per uur. Bijvoorbeeld mensen die met een fiets rijden of te voet zijn en worden aangereden door iemand die 50 kilometer per uur rijdt in plaats 30 kilometer per uur, hebben drie keer meer kans om te sterven. Bovendien is 30 kilometer per uur rijden veel beter voor het milieu, omdat er veel minder uitlaatgassen vrijkomen.

De ideale omstandigheid om 30 kilometer per uur te bereiken, krijg je echter door het aanpassen van de weg, van de infrastructuur, zodat de mensen automatisch minder snel gaan rijden. Minister, we zien dat die 30 kilometer per uur eigenlijk al geldt in het centrum van Antwerpen, Mechelen, Leuven, Gent en ook Brugge. Zult u dan als bevoegd minister de aanbevelingen die straks aan de Verenigde Naties worden voorgelegd, ter harte nemen en beslissen dat ook in het Vlaamse Gewest die algemene maatregel wordt ingevoerd, zoals in Brussel? Of zult u die bevoegdheid veeleer laten bij de experten ter zake, de lokale overheden?

Het antwoord ziet u in het videofragment.