Archief | Brugge Centrum RSS feed for this section

Uitbreiding parking ’t Zand even uitgesteld

2 apr

Tegen 2022 moest de uitbreiding van de parking op ’t zand gerealiseerd worden met ca. 650 parkeerplaatsen.

Tegen 2022 moest de uitbreiding van de parking op ’t zand gerealiseerd worden met ca. 650 parkeerplaatsen. Hiervoor gingen de eerste werkzaamheden weldra van start. “Omwille van de invoering van de veiligheidsmaatregelen om de verspreiding van de COVID-19 te beperken, hebben we moeten beslissen om de aanvang van de werf te verplaatsen naar een nog nader te bepalen datum”, reageert Brugs schepen van Openbaar Domein, Mercedes Van Volcem.

De uitbreiding van ’t Zand tot de grootste en ‘cleanste’ parking van België zal dus nog even op zich moeten laten wachten. De bouw van de nieuwe parking vormt de aanleiding tot een waardevolle heraanleg van het Albertpark, die de relatie met de woonwijk en de Kapuncijnerei moet versterken.

Openbare werken liggen stil

Net als in de rest van de bouwsector komen ook in de wegenbouw meer en meer werven stil te liggen als gevolg van de coronacrisis. Voor de aanvang van de coronacrisis waren er in het Vlaams gewest alleen al voor het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) 186 werven. Nu, twee weken later, wordt er nog maar op 80 werven gewerkt. Ook de Brugse openbare werken kreunen onder de coronacrisis. Tal van werven zoals de Katelijnestraat, de site van het Beursgebouw, etc. werden geschorst en COVID-19 heeft nu ook een impact op de nog op te starten werven.

“De exacte impact op de planning van de bouw van de uitbreiding van parking ’t Zand is op dit moment moeilijk in te schatten. We zullen als Stad Brugge al het mogelijke doen om de impact van deze omstandigheden op de uitbreiding van de parking te minimaliseren, dit uiteraard met respect voor het welzijn en de gezondheid van alle betrokken partijen”

Mercedes Van Volcem, schepen van Openbaar Domein

Zwaan Petoetje doodt zijn “Brugse schone”

16 mrt

Waarom doodde de mannetjeszwaan zijn partner?

via Het Laatste Nieuws/Oostkust, Za. 14 Mar. 2020, Pagina 43

De Brugse vrouwtjeszwaan Petatje, die op een vijver in Hoeilaart verdronken wordt door haar mannetjespartner Petoetje: heel Vlaanderen was er vorig weekend het hart van in. De Brugse zwanenverzorgers kijken ervan op, maar schrikken doen ze niet.

“Hoe idyllisch het plaatje in Brugge ook is, zwanen kunnen héél agressief zijn in de paartijd.”

Als de lente komt piepen, is het uitkijken naar het paarseizoen van de Brugse zwanen. Dat is stilaan op gang gekomen: paartjes vormen zich en nesten worden voorbereid. In Brugge zitten er nu 90 zwanen: zestig aan het Begijnhof, dertig aan ’t Stil Ende. Maar het stuift er dezer dagen ook van tijd tot tijd. Mannetjeszwanen vertonen haantjesgedrag en gaan het gevecht met elkaar aan. “Er zitten nochtans een vergelijkbaar aantal vrouwtjes en mannetjes”, zegt verzorger en zwanenkenner Roeland Germonpré. “In de paartijd houden we de zwanen sowieso goed in de gaten. We staan eigenlijk constant paraat om mogelijke problemen op te vangen. Het is niet uitzonderlijk dat een zwaan gewond geraakt. Van zodra voorbijgangers een spatje bloed op de witte veren merken, worden we gealarmeerd. We doen er alles aan om de vogels zo goed mogelijk te verzorgen, werken ook tijdens de weekends, vaak tot ’s avonds laat.”

Een ongeluk, zoals dat in Hoeilaart, kan ook in Brugge gebeuren. Het is in het verleden ook al gebeurd, weet verzorger Roeland Germonpré. “Dit was geen partnermoord, want de zwanen leerden elkaar al een paar dagen kennen. Het klikte wel, maar tijdens het paren moet het zijn misgegaan.

De mannetjes staan hevig en zijn soms erg ruw. Ook in het Brugse water zie je ze het nekvel van de vrouwtjes vastgrijpen, om ze boven water te houden. Maar dat lukt ook niet altijd. Wellicht is het zo fout gelopen in Hoeilaart. Een heel spijtig voorval.”

Het is vooral tijdens die maand dat de zwanen agressief zijn, weet zijn collega Robby Beyen. “Voor de rest zijn het eigenlijk vrij rustige vogels, die hun nesten beschermen zoals veel andere dieren dat doen.”

Hartjesgebaar

“Zwanen zijn best slimme dieren. Ze herkennen ons van ver: onze bestelwagens, onze kledij… Door ons vaak te zien, vertrouwen ze ons. Maar als ze met hun vleugels wapperen en tegen je aan slaan, dan voel je dat wekenlang. In Brugge zitten tamme dieren. Ze laten toeristenbootjes gerust en zullen ook nooit mensen aanvallen.” Hoe moet het nu verder in Hoeilaart? Wil Brugge nog een mannetje schenken aan de gemeente? “Ik denk niet dat we dat nog zullen doen”, zegt Roeland Germonpré. “Het lijkt me beter dat ze in Hoeilaart met een volledig nieuw koppeltje starten. Je ziet heel snel wanneer twee zwanen dol zijn op elkaar. Dan maken ze het bekend hartjesgebaar met hun kop en weet je: die twee zien mekaar héél graag (lacht).”

Archeologische vondst tijdens werken op het Sint-Jansplein

10 mrt

Muurresten van de Sint-Janskerk gevonden

Stukken muur van de afgebroken middeleeuwse Sint-Janskerk zijn blootgelegd tijdens het uitbreken van kasseien op het Sint-Jansplein.

De Brugse pleintjes en straten krijgen momenteel een lente-make-over. Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “We kiezen voor een kleurrijke lente in Brugge en planten dus veel bloemen en planten op plaatsen waar vroeger beton heerste. De pleintjes, maar ook de straten verdienen meer kleur en door een paar tegels of kasseien weg te halen, kunnen we dat ook realiseren.”

Tijdens deze inplanting stoten werknemers van de dienst Openbaar Domein maandag op enkele muurresten. Archeologen van Raakvlak kwamen meteen ter plaatse. Niet zo lang geleden vonden ze ook al resten van de oude Katelijnepoort bij werken aan de Katelijnestraat. Met deze mooie vondsten geeft Brugge weer een stukje van haar rijke geschiedenis prijs. “In de loop van de twaalfde of dertiende eeuw is de Sint-Janskerk gebouwd”, zegt archeoloog Frederik Roelens. “De kerktoren stortte in het begin van de 17de eeuw in mekaar, waarna de kleinere Sint-Janskapel werd opgetrokken op dezelfde locatie. De kerk was een drukbezochte bedevaartsplaats en werd eerst gebruikt als gebedshuis door de Engelse natie. Uiteindelijk werd de kerk in 1786 definitief afgebroken en in de plaats kwam het Sint-Jansplein.” De datering van de resten is voorlopig nog onduidelijk.

“Met deze mooie vondsten geeft Brugge weer een stukje van haar rijke  geschiedenis prijs”, besluit Mercedes Van Volcem.

Uitbreiding stadstuintjes op verkaveling ‘Den Indruk’

7 mrt

Extra stadstuintjes verbeteren de leefkwaliteit

Er komt een uitbreiding van de stadstuintjes voor de bewoners van de Boudewijn Ravestraat. Deze zijn gelegen naast de site van de vroegere drukkerij Die Keure in de Oude Gentweg.

De stad Brugge verkoopt immers kavels tuingrond, grenzend aan de Boudewijn Ravestraat (nrs. 15/17 t.e.m. 55). De eigenaars van woningen in deze straat krijgen de eerste kans om een perceel te kopen. De grootte van de percelen varieert, maar gemiddeld kunnen de bestaande percelen uitbreiden met ongeveer 18 vierkante meter.

“Bijkomend voordeel is dat er ook in poortjes is voorzien, waardoor de eigenaars toegang kunnen krijgen tot hun tuin en woning”, zegt schepen van Eigendommen Mercedes Van Volcem (Open Vld). “Zij zullen eerstdaags een koopverbintenis toegestuurd krijgen, waarna de akte kan volgen.” Hiermee wordt meteen ook de laatste stap gezet in het stadsvernieuwingsproject van het Gentpoortkwartier.

Heraanleg Eiermarkt start in februari 2020

28 nov

De eiermarkt is een gezellig plein net achter de Grote Markt en staat gekend voor zijn bruine kroegen en populaire danscafés. Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “De huidige bestrating is niet langer veilig en er liggen veel losse stenen. Een heraanleg dringt zich op. De werken gaan van start half februari 2020.”    

De werken voor een heraanleg komen er op vraag van de politie en de handelaars. Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: ““De Eiermarkt, een gezellig plein vereist een goede bestrating. De huidige kasseien worden opgebroken en teruggeplaatst. In de Rozemarijnstraat en de Geernaartstraat vernieuwen we het wegdek van gevel tot gevel.”

Eiermarkt

Timing

Behoudens onvoorziene omstandigheden starten de werken half februari, de werken zullen een 4-tal weken duren. Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “Vorige week was er een overlegmoment met bewoners en handelaars. Bij het plannen van werkzaamheden proberen we de hinder zoveel mogelijk te beperken. We kiezen er bewust voor om de werken uit te voeren in de kalmste periode van het jaar.

Katelijnestraat: aandacht ophaling huisvuil

15 nov

IVBO stelde de voorbije week vast dat er nog veel huisvuil aan de woningen stond de voorbije week in de zone tussen de Arsenaalstraat en de Colettijnenstraat.

Door de onderbreking van de Katelijnestraat, vanaf de inrit parking Katelijne tot aan de Arsenaalstraat, kan de ophaalwagen het huisvuil niet ophalen in de volgende zones:

  • in deze werfzone (tussen de Arsenaalstraat en de inrit parking Katelijne)
  • in de Katelijnestraat, tussen de Arsenaalstraat en de Colettijnenstraat

De bewoners van de straatdelen waar de ophaalwagen niet huis-aan-huis het huisvuil kan ophalen, plaatsen hun huisvuil bij de borden ‘ophaalpunt IVBO’:

·    ofwel op het Ankerplein

·    ofwel op de aansluiting Katelijnestraat/Colettijnenstraat

Zet uw huisvuil buiten op de dag van de ophaling, niet eerder.
Help minder mobiele buren het huisvuil buiten.
Deze regeling is geldig tot na afwerking van de werfzone (eind november).

klik hier voor het plan

Infobericht: Werkzaamheden Strostraat

8 nov

Omwille van instabiliteitsproblemen van de lange muur in de Strostraat kan de aannemer zijn werkzaamheden niet uitvoeren zoals voorzien. Vanaf 12 november gaat de aannemer verder met de rioleringswerken en de heraanleg in de straat, met uitzondering van de zone waar de instabiele muur zich bevindt. Deze zone wordt later aangepakt. Nieuwe einddatum uiterlijk 27 februari 2020.

Verkeer

De Strostraat blijft volledig voor het verkeer onderbroken. De werfzone in de Sint-Annarei blijft behouden waardoor de straat onderbroken blijft voor het autoverkeer vanaf de brug tot aan huisnummer 6. De riolering van de Strostraat moet nog aangesloten worden op de riolering van de Sint-Annarei en in deze periode is de Sint-Annarei voor alle verkeer onderbroken in bovenvermelde zone.

Katelijnestraat: start fase 5 op 12 november

7 nov

Katelijnestraat: werkzaamheden nutsleidingen tussen inrit parking Katelijne en Arsenaalstraat (kruispunt inbegrepen):vanaf 12 november pare kant vanaf 19 november onpare kant werfzone.

De aannemer werkt vanaf 12 november aan de pare kant en in principe vanaf 19 november aan de onpare kant tussen de inrit parking Katelijne en de Arsenaalstraat (kruispunt inbegrepen). Hoofdzakelijk vinden de werkzaamheden plaats in de voetpadzone maar de graafmachines palmen de rijweg in waardoor er geen gemotoriseerd verkeer mogelijk is.
 
Wanneer

Tussen 12 en 18 november a.s. (pare kant) en tussen 19 en 28 november (onpare kant).

let wel:
De vermelde data zijn richtdata. De aannemer probeert deze zoveel als mogelijk te respecteren. Onvoorziene omstandigheden (weerverlet, moeilijkheden bij de uitvoering) kunnen deze data wijzigen. Vast staat dat de einddatum van de werkzaamheden aan de nutsleidingen niet in het gedrang komt (14/02/2020).
 
Verkeersverloop
geen gemotoriseerd verkeer mogelijk in de Katelijnestraat, vanaf de Arsenaalstraat (kruispunt inbegrepen) tot aan de inrit naar de parking Katelijneplaatselijk verkeer blijft mogelijk tot aan de werf door het invoeren van tijdelijk tweerichtingsverkeer tussen de Katelijnevest en de Arsenaalstraat en tussen de Oude Gentweg en de inrit parking Katelijnede inrit parking Katelijne in de Katelijnestraat is bereikbaar via de Gentpoortvest, de Boudewijn Ravestraat, de Oude Gentweg, de Werkhuisstraat, de Nieuwe Gentweg, Ankerplein en Katelijnestraat.de Arsenaalstraat, Sulferbergstraat, Colettijnenstraat en Colettijnenhof zijn bereikbaar via de Oostmeers, de Professor Dr. Sebrechtsstraat, het Wijngaardplein en de Arsenaalstraat. Het paaltje aan het Minnewater is tijdelijk weggenomen zodat het plaatselijk verkeer deze route kan volgen.

Let op: in tegenstelling tot de vorige periode is er enkel verkeer toegelaten vanaf de Professor Dr. Sebrechtsstraat in de richting naar de Arsenaalstraatde Arsenaalstraat, de Sulferbergstraat, de Colettijnenstraat en het Colettijnenhof zijn te verlaten via de Katelijnestraat, namelijk door rechts af te slaan richting Katelijnepoort. Dit maken we mogelijk door tweerichtingsverkeer in te voeren tussen de Colettijnenstraat en de Katelijnevest.de Mariastraat, Dijver, Predikherenstraat … zijn tijdens de weekdagen bereikbaar via de Zuidzandstraat of via de Nieuwe Gentwegde bevoorrading van de handelszaken Katelijnestraat (gelegen voorbij de werfzone) en van de Mariastraat en omgeving gebeurt via de Nieuwe Gentweg of Wijngaardstraatuit de Nieuwe Gentweg kan men naar de Oude Gentweg rijden of naar de Katelijnestraat in de richting van de Mariastraat/Dijver of naar de inrit parking Katelijnein de volgende straten wordt het verkeersverloop weer genormaliseerd: Kastanjeboomstraat en Boudewijn Ravestraat

Werfnieuws Katelijnestraat: Interparking kortstondig niet bereikbaar

4 nov

Omwille van voorbereidende werkzaamheden zal ‘Interparking Katelijne’ morgen (dinsdag 05 november 2019) kortstondig niet bereikbaar zijn tussen 7.30 en 10.00 uur.

Abonnees kunnen onder begeleiding de parking in- en uit rijden via de Oude Gentweg.

Stad Brugge verwerkt 5.000ste melding openbaar domein

28 okt

Op maandag 28 oktober handelt de cluster Openbaar Domein van Stad Brugge haar 5.000ste melding af. “De 5.000ste melding in 2019 betreft een losliggende verharding (kassei) ter hoogte van Westmeers 69,” licht schepen van Openbaar werken en groen Mercedes Van Volcem toe. 

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “Via het Meldpunt kunnen burgers gebreken of bekommernissen aankaarten “

Het meldpunt registreert en verwerkt meldingen over bijvoorbeeld putten in de rijweg of het voetpad, verstopte rioolputjes, verkeersonvriendelijke situaties, hinderlijke takken …”

Schepen Mercedes Van Volcem: “We krijgen dagelijks heel wat meldingen binnen. Om deze meldingen in kaart te brengen liet ik een opvolgingstool ontwikkelen. Via deze tool kunnen we de tendensen waarnemen en zien we de verhoudingen tussen de verschillende sectoren. De binnenstad staat met 1.802 meldingen op kop, dit komt hoofdzakelijk door het grote aantal meldingen van de gemeenschapswachten (969). Sint-Andries staat op de tweede plaats met 399 meldingen en Assebroek volgt op drie met 288 meldingen. Uit Zwankendamme komen het minste meldingen, namelijk 18.”

Uit een analyse van de cijfers blijkt dat een vierde van de meldingen (842) meldingen over het groen gaan (overhangende takken, afgevallen takken, groen na storm, bezorgdheid over gezondheid van een boom, …), 656 meldingen betreffen het wegdek (losliggende tegels, …bvb).  Schepen van Openbaar Domein: “De recente opvolgingstool laat ons zien waar de meeste klachten over gaan en waar ze het meest voorkomen (kaart), op deze manier kunnen we het beleid hier aan aanpassen alsook beter de investeringen plannen en het onderhoud.  De meldingen worden normaal binnen de maand verwerkt en beantwoord (98 procent). Het gaat dus om ongeveer 500 meldingen per maand.  Niet alle meldingen kunnen meteen aangepakt worden, soms zitten er ook wensen bij die niet meteen mogelijk zijn. Waar we kunnen lossen we meteen op. Naast het meldpunt zijn er natuurlijk ook heel wat mensen die ook mezelf Sms, What’s appen of mailen met bekommernissen of die betrokken zijn.  Kleine zaken in orde brengen maakt mensen heel gelukkig.  Ik wens dan ook uitdrukkelijk de gehele groendienst, wegendienst en stadsreiniging te danken voor het oplossen van deze kleine problemen naast hun dagelijkse geplande taken. Steek eens een duimpje omhoog het zal hen plezier doen Of zeg eens “topper”.