Archief | Brugge Centrum RSS feed for this section

‘De Lamme Goedzak’ verlaat (even) vaste stek

24 sep

‘De Lamme Goedzak’

Fase 1

Op maandag 7 oktober zal de  firma Gardec om 20 uur het schip ‘De Lamme Goedzak’ van de Damse Vaart over de dam tillen zodat het naar het droogdok kan varen via de ringvaart.

Hinder: de dam tussen de Noorweegse Kaai en Damse Vaart-Zuid zal afgesloten zijn voor alle verkeer tussen 20.00 en 6.00 uur.

Fase 2

Op dinsdag 8 oktober om 21.00 uur zal de doorvaart door de sluis gebeuren. Hiervoor gaat de Tafelbrug omhoog en zal de R30 tussen 21.00 en 22.00 uur afgesloten worden voor alle verkeer. Het verkeer gaat via de Damse Vaart-Zuid – dam – Noorweegse Kaai voorbij de werkzaamheden.

Fase 3

Twee weken later komt de boot terug. De doorvaart door de sluis zal gebeuren op dinsdag 22 oktober vanaf 21.00 uur. Hiervoor wordt de R30 opnieuw afgesloten.

Op woensdag 23 oktober wordt de boot opnieuw over de dam getild, waardoor de dam tussen 20.00 en 6.00 uur afgesloten zal zijn.

Stad Brugge neemt Begijnhof onder zijn vleugels: “Zes zusters kunnen er blijven wonen”

23 sep

BRUGGE — Begijnhof (foto Davy Coghe)

Sedert 1927 herbergt het Brugse Begijnhof een kloostergemeenschap van Benedictinessen. Want de begijnen, die de door Margareta van Constantinopel in 1244 gestichte site eeuwenlang bewoonden, waren op dat moment uitgestorven. De vzw De Wijngaard heeft sindsdien het Begijnhof in erfpacht en staat in voor het onderhoud.

De voorbije jaren is het aantal benedictinessen fiks gedaald en de resterende zes zusters hebben al een hoge leeftijd. Ze kunnen niet meer zelf voorzien in het onderhoud van de begijnenhuisjes en de moestuin. Daarom heeft de vzw De Wijngaard de stad gevraagd om de huur van de huisjes op zich te nemen. Op zich verandert er weinig, want de voorbije decennia heeft de stad het complex in fasen gerestaureerd en hersteld. Met de financiële steun van Erfgoed Vlaanderen, want de site is als Unesco Werelderfgoed beschermd.

De benedicinessen blijven in het Begijnhof wonen, maar vier van hen staan al op een wachtlijst van een woonzorgcentrum. Schepen voor Openbaar Domein en Financiën Mercedes Van Volcem zou graag de moestuin in de toekomst publiek openstellen én hoopt dat op termijn een nieuwe religieuze gemeenschap de plaats van de benedictinessen kan overnemen.

Schilderwerken Smedenpoort

19 sep

Visit Bruges | © Jan D’Hondt 

Op 29/09/2019 starten de schilderwerkzaamheden aan de Smedenpoort. Vanaf 14/10/2019 zal de Smedenpoort vier dagen afgesloten zijn tussen 9u30 en 15u30. Buiten deze uren is er weer toegang.

Verkeersverloop

Enkel wanneer de Smedenpoort onderbroken is, is er een omleiding van toepassing. Deze zou plaatshebben van 14/10/2019 tot en met 18/10/2019 en verloopt als volgt.

Voor het verkeer vanuit het Centrum: Smedenstraat, Hendrik Consciencelaan, Kon. Albert I laan, Stationslaan, Gistelse Steenweg.

Voor het verkeer vanuit Sint-Andries: Gistelse Steenweg, Lange Vesting, Jan Breydellaan, Bevrijdingslaan, Hoefijzerlaan, Smedenstraat

De werkzaamheden zullen duren tot en met 29/11/2019.

Werkzaamheden Snaggaardstraat

19 sep

In opdracht van Fluvius vinden er in de Snaggaardstraat werkzaamheden aan de gasleiding plaats van 9 tot en met 18 oktober 2019. De werken vinden plaats in de Snaggaardstraat op de hoek met de Speelmansstraat.

Verkeersverloop

De Snaggaardstraat wordt onderbroken voor het verkeer ter hoogte van huisnummer 15. Een omleiding is voorzien via Peterseliestraat, Potterierei, Carmerstraat, Speelmansstraat, Snaggaardstraat OF via Kruisvest, Rolweg, Jeruzalemstraat, Carmerstraat, Speelmansstraat.

Voetgangers hebben doorgang op het voetpad.

Huisvuil

Waar de aannemer werkt, kan de ophaalwagen van het huisvuil mogelijk niet rijden. Plaats in dat geval uw vuilniszakken op de dichtstbijzijnde straathoek waar de ophaaldienst langskomt.

Meer info?

Politie, 050 44 88 65, pz.brugge.verkeersbelemmeringen@police.belgium.eu

Nutswerken Blinde Ezelstraat/Vismarkt

17 sep

Op 14/10/2019 starten de werken voor de aanleg van ondergrondse nutsleidingen in de Blinde Ezelstraat/Vismarkt. Behoudens onvoorziene omstandigheden is het einde voorzien rond 16/12/2019.

Verkeersverloop

De Blinde Ezelstraat, Vismarkt is onderbroken voor voetgangers en fietsers. Er is een omleiding voorzien via Braambergstraat, Rozenhoedkaai, Wollestraat, Breidelstraat.

Werken aan de gasleiding Snaggaardstraat

17 sep

Door werken aan de gasleiding is de Snaggaardstraat ter hoogte van nr. 15 van 09/10/2019 tot 18/10/2019 onderbroken voor het verkeer.

Verkeersverloop

Er is een omleiding voorzien via Peterseliestraat, Potterierei, Carmerstraat, Speelmansstraat, Snaggaardstraat of Kruisvest, Rolweg, Jeruzalemstraat, Carmerstraat, Speelmansstraat.

Voetgangers en fietsers hebben doorgang op het voetpad.

Eerste steenlegging Beurs- en Congreshal

16 sep

Vandaag maandag 16 september 2019 werd de eerste steen gelegd van de nieuwe Beurs- en Congreshal. De werken omvatten de bouw van een nieuwe beurs- en congresruimte, inclusief de omgevingsaanleg.

Schepen van Openbaar Domein en Financiën Mercedes Van Volcem: “Het nieuwe beursgebouw is belangrijk voor het aantrekken van kwalitatief verblijftoerisme in Brugge en kadert binnen het stadsvernieuwingsproject. De totale kostprijs bedraagt 40 miljoen euro waarvan circa 24,25 miljoen euro met de opbrengsten van de citytaks betaald zal worden. Het overige saldo zal geleend worden. Deze beslissing is van de vorige legislatuur en wordt voortgezet. Normaal zal het nieuwe Beursgebouw openen binnen 2 jaar.”

Omgevingsaanleg

“Gelijktijdig worden ook het plein en de omliggende straten heraangelegd. Alles wordt in het werk gesteld voor de verbetering van de groeicondities van de 50 jaar oude beuken. Zo zal er na de werken niet meer onder en tussen de bomen geparkeerd worden en ook de nuts- en waterleidingen worden uit de wortelzone gehaald. Tijdens de werkzaamheden volgt een boomverzorger de toestand van de bomen nauwgezet op. Op de hoek van het plein kant Zijwnstraat/Sint-Maartensbilk komt een mooie Magnolia, ” besluit schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Neem nu al een kijkje in het nieuwe gebouw: https://infunctievan.be/360/Brugge/

“Primeur: robot maait gras in tuin Gezellemuseum”

13 sep

Robotmaaiers zien we vaak in gazons bij mensen thuis, maar sinds deze ochtend rijdt een robot het gras af in de tuin van het Guido Gezellemuseum.

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “Het grote voordeel is dat een robotmaaier minder lawaai maakt dan de grote dieselmaaiers. Hij rijdt volledig elektrisch en laadt zichzelf op aan een laadpunt. Daarnaast is het grasmaaisel bijzonder fijn omwille van de hoge maaifrequentie, waardoor het organische materiaal van deze mulching zonder al te veel problemen kan blijven liggen en zorgt voor natuurlijke bemesting. Een robotmaaier kost ongeveer 4.000 euro maar we sparen arbeidsuren uit en de groendienst heeft nu meer tijd voor andere taken.”

“Momenteel worden de sportvelden in Lissewege en Zeebrugge al afgereden met een robotmaaier. Het is de bedoeling om ook in andere grasperkjes in de binnenstad een robotmaaier te voorzien,” besluit schepen Van Volcem.

Start fase 2 werkzaamheden nutsleidingen Katelijnestraat

13 sep

Als schepen van Openbare Werken informeer ik u graag over fase 2 van de werkzaamheden aan de nutsleidingen in de Katelijnestraat, meer bepaald tussen de Oude Gentweg (kruispunt niet inbegrepen) en de parking Katelijne (ingang parking niet inbegrepen), kant pare huisnummers. Over de andere fasen volgt later meer informatie.

Timing

vanaf 16 september tot en met 27 september

Werfzone

 • Mariastraat, tussen de poort/ingang Oud Sint-Jan en Nieuwe Gentweg in de Katelijnestraat  (kruispunt Kastanjeboomstraat inbegrepen, kruispunt Nieuwe Gentweg en ingang naar Oud Sint-Jan niet inbegrepen) – kant pare huisnummers
 • er wordt gewerkt aan één zijde van de straat, hoofdzakelijk in de zone van het voetpad maar de graafmachines palmen de rijweg in
 • Mariastraat, tussen de poort/ingang Oud Sint-Jan en Nieuwe Gentweg in de Katelijnestraat  (kruispunt Kastanjeboomstraat inbegrepen, kruispunt Nieuwe Gentweg en ingang naar Oud Sint-Jan niet inbegrepen) – kant pare huisnummers
  • er wordt gewerkt aan één zijde van de straat, hoofdzakelijk in de zone van het voetpad maar de graafmachines palmen de rijweg in.

Verkeersverloop

Gemotoriseerd verkeer

 • de Mariastraat, Dijver, Predikherenstraat … zijn enkel tijdens de weekdagen bereikbaar via de Zuidzandstraat
 • vanuit Katelijnestraat kan men de Oude Gentweg inrijden
 • uit de Nieuwe Gentweg kan men naar de Oude Gentweg rijden
 • de Kastanjeboomstraat wordt doodlopend op de werf, is enkel bereikbaar via Groeninge en het eenrichtingsverkeer wordt in de Kastanjeboomstraat opgeheven (tijdens weekdagen)
 • de Walstraat is afgesloten voor het verkeer met uitzondering voor het werfverkeer en voetgangers tijdens weekdagen
 • in de Mariastraat, tussen de Heilige-Geeststraat en Onze-Lieve-Vrouwkerkhof-Zuid, is het verkeer in beide rijrichtingen toegelaten tijdens weekdagen

Fietsers en voetgangers

 • fietsers en voetgangers behouden doorgang (aan de kant van de onpare huisnummers)
 • de koetsen volgen een aangepast traject vanaf Groeninge via Driekroezenstraat, Boudewijn
  Ravestraat (omkeren rijrichting), Gentpoortvest, Katelijnestraat en Arsenaalstraat naar het Wijngaardplein en verder (tijdens weekdagen)

Bussen van De Lijn

 • de bussen van lijn 11 en 12, die normaal door de Katelijnestraat rijden, volgen een omleiding via ’t Zand, de Zuidzandstraat, het Sint-Salvatorskerkhof, de Heilige-Geeststraat naar de Dijver tijdens de weekdagen
 • de halten ‘Bargeplein’, ‘Katelijnepoort’ en ‘Begijnhof’ zijn tijdelijk afgeschaft
 • voor meer informatie over de trajectwijziging van De Lijn: t 070 220 200.

Centrumshuttle

 • de centrumshuttle volgt vanaf 16 september zowel tijdens de weekdagen als tijdens het weekend een aangepast traject via het station, ’t Zand, Zuidzandstraat, Sint-Salvatorskerkhof, Heilige-Geeststraat, Pijpersstraat, Mariastraat, Oude Burg, Wollestraat naar de Markt. Dit aangepast traject wordt gevolgd tot het einde van de volledige heraanleg.
 • de halten ‘Barge’ (onder de Hoge Katelijnebrug) en ‘Katelijne’ (aan de Academie) worden niet langer bediend. Een bijkomende halte wordt voorzien op ’t Zand.

Bussen hotels

 • vanaf 19 augustus tot en met 4 februari (tijdens kerstverlof 20/12 – 5/01/2020 is Katelijnestraat opengesteld voor het verkeer) zijn de hotels niet bereikbaar via de Katelijnestraat. De bussen rijden Brugge binnen via de Katelijnepoort en de Visspaanstraat. In de Oude Gentweg is een laad- en loszone voorzien net na het rechts uitrijden van de Visspaanstraat, net voorbij het kruispunt met de Werkhuisstraat (links in de rijrichting). De opgelegde snelheid in de Visspaanstraat is 10 km/u.
 • tijdens het weekend vanaf vrijdagavond 20.00 uur tot maandagmorgen 07.00 uur is er opnieuw verkeer mogelijk in de Katelijnestraat en dus ook de bussen met toeristen

Vernieuwen wandelpaden molens

10 sep

wandelpad Sint-Janhuysmolen

Deze week zijn de werken gestart aan het wandelpad naar de Sint-Janshuismolen. Aannemer Pintelon-Vanhoutte zal er de voegvulling van de wandelpaden in mozaïekkeien vernieuwen. De aannemer is gestart aan de Sint-Janshuismolen en zal aansluitend de paden van de 3 andere molens (Bonne Chèremolen, Koeleweimolen & De Nieuwe Papegaai) onder handen nemen.