Archief | Brugge RSS feed for this section

Verkiezingsthema voor vandaag: De Triënnale.

21 sep

Ja, ik ben absoluut voorstander van de culturele dynamiek. Dat is nu iets wat de burgemeester heel goed heeft gedaan. Dat mag ook gezegd worden. Als ik de verrassing van de verkiezing zou zijn, zal ik hem het aanbod doen de Triënnale verder te zetten. Voor Open Vld PLUS zou er zelfs een biënnale kunnen georganiseerd worden. Dat staat ook zo in ons programma. Van triënnale naar biënnale.
 
Met Open Vld PLUS hebben we altijd positief aan oppositie gedaan. We zijn hard geweest, maar niet oneerlijk. Wat goed is hebben we ook benoemd. Voor de Triennale krijgt de burgemeester een 8/10 van mij! 
 
#VK18 #EenNieuweMotorVoorBrugge 👍🍀💙

Verkiezingsthema van de dag: Triënnale

21 sep

Ja, ik ben absoluut voorstander van de culturele dynamiek.  Dat is nu iets wat de burgemeester heel goed heeft gedaan. Dat mag ook gezegd worden.  Als ik de verrassing van de verkiezing zou zijn, zal ik hem het aanbod doen de Triënnale verder te zetten. Voor Open Vld PLUS zou er zelfs een biënnale kunnen georganiseerd worden. Dat staat ook zo in ons programma. Van triënnale naar biënnale.

Met Open Vld PLUS hebben we altijd positief aan oppositie gedaan. We zijn hard geweest, maar niet oneerlijk. Wat goed is hebben we ook benoemd. Voor de Triënnale krijgt de burgemeester  8/10.

#VK18 #EenNieuweMotorVoorBrugge  

Verkiezingsthema van de dag: De Ronde van Vlaanderen

20 sep

De Ronde van Vlaanderen is weg uit Brugge. Elke Bruggeling vindt dit jammer. Wil je de Ronde terug? Deel dan dit bericht, want je bent niet alleen. Tijd voor een nieuw verhaal. #EenNieuweMotorVoorBrugge #VK18   

 

 

Belangrijke informatie voor Lissewege en Zwankendamme.

20 sep

Eindelijk komt er een beperking van het vrachtverkeer in Lissewege en Zwankendamme. Dit op vraag van Open Vld PLUS. Bedankt ook aan kandidaten Sabine Helleputte en Matthias Bil om voor Open Vld PLUS met mij alles goed op te volgen en te luisteren naar de inwoners. En dit steeds aangekaart te hebben. Wij maken duidelijk het verschil in #Brugge   

—-

Communicatie Brugge:

Ondanks de goede ontsluiting van het Zeehavengebied via een netwerk van hoofdwegen zoals de N31, de N34, de A11 alsook de toekomstige Nx, zijn er toch nog vrachtwagens die door woonwijken en de dorpskernen van Lissewege en Zwankendamme rijden en daar voor hinder zorgen.
.
Stad Brugge roept dit ongewenste vrachtverkeer nu een halt toe door de opmaak van een vrachtroutenetwerk dat aangeeft waar vrachtwagens kunnen rijden en waar ze niet mogen rijden.
.
Concreet komt het er op neer dat, om de verkeersleefbaarheid in Lissewege en Zwankendamme te verbeteren, een zone afgebakend wordt waarbinnen geen vrachtwagens (+ 5 ton) mogen rijden.
.
Het zonaal vrachtwagenverbod strekt zich uit tussen de N31 en het Boudewijnkanaal (West–Oost) en
tussen de Stationsweg ter hoogte van de Herdersbrug en de nieuwe boogbrug Infrabel / laatste bedrijf
in de Lanceloot Blondellaan (Zuid–Noord).
.
Uitzondering wordt voorzien voor plaatselijk verkeer, dat wel
toegang krijgt tot het gebied.
.
In Lissewege geldt in de historische kern al een tonnageverbod en een verbod voor voertuigen met een
lengte meer dan 8 meter. Dit wordt behouden.
.
Aan de bewoners van Lissewege en Zwankendamme
8380 BRUGGE
.
De Wegendienst zal een bijkomend bord met aankondiging van het verbod voor vrachtwagens plaatsen op de Ter Doeststraat ter hoogte van het kruispunt Stationsweg. De Wegendienst zal overtollige borden in Zwankendamme verwijderen en bestaande borden waar nodig voorzien van onderborden “uitgezonderd plaatselijk verkeer”.

Stad Brugge

Leegstand in Brugge. Vandaag in HLN.

19 sep

“Deze stad is op economisch vlak zeer ouderwets bestuurd geweest. De tijden veranderen. Iedereen snakt naar vernieuwing en een divers en kwalitatief aanbod”.

Open Vld PLUS wil van leegstand naar groei gaan (180 winkels staan leeg) en levendige kernen 👍🍀💙

We willen het winkelgebied uitbreiden onder bepaalde voorwaarden (domicilie, geen toeristisch aanbod, home made, geen directe consumptie, sluitingsuur). We zetten in op mix van functies. We trekken flagshipstores aan en conceptstores.

De uitbreiding van het winkelgebied
en het toelaten van experimentenzones zal tot nieuwe vestigingen leiden.

We gaan de verschraling van het winkelaanbod tegen. Geen monocultuur maar een divers aanbod (juridische instrumenten).

Geen wildgroei aan souvenirwinkels en chocoladewinkels.

We zetten in op verblijfstoeristen (cultuur, congres, food, shopping).

Vlotte bereikbaarheid voor de bezoeker met
👍Betere coördinatie van werken
👍Meer ondergrondse parkeerplaatsen zonder ticket en eerste uur gratis parkeren
👍geen hogere parkeertarieven ondergronds
👍Meer randparkings met elektrische shuttlebussen
👍Slim sturen van verkeersstromen
👍Shop and GO zones met sensoren
In hoofdwinkelstraten max 60 min parkeren
👍Een positieve perceptie en een centrummanager die zorgt voor diversiteit en die investeerders aantrekt
👍 autoluw op maat
👍 goede communicatie en minder afsluiting van de stad (door diverse evenementen)

Pleintjesplan en beleving 💙🍀
Een kwalitatieve kerstmarkt en evenementen
Een voetpadvisie
Fietsvriendelijke stad

Rechtsonzekerheid wegwerken. De stad moet echt denken als een starter en niet als een Romeinse keizer die over elk individueel dossier de duim omhoog of omlaag houdt

Brugge zaait (zoals Kortrijk)

Leegstaande etalages aantrekkelijk maken (kunst, …)

Themastraten bewerkstelligen

Lees : openvldplusbrugge.be/stadinbalans
openvldplusbrugge.be/ondernemen

Mercedes heeft 3/10 voor Mobiliteit en Wegenwerken

18 sep

Elke dag wordt een thema uit #Brugge belicht in HLN. Het thema vandaag: mobiliteit en werken.
 
Open Vld PLUS geeft 3/10 voor de slechte coördinate van de wegenwerken. Er waren veel wegenwerken, maar ze waren niet goed gespreid in tijd. En al zeker niet goed gecoördineerd.
 
Wat is onze visie ? Zie www.openvldplusbrugge.be/mobiliteit
Je kan geen wegenwerken doen zonder overlast, maar je moet hinder proberen te beperken, je moet goed coördineren en duidelijk communiceren met de inwoners en de handelaars.
Dat laatste gebeurde niet. Het gelijktijdige afsluiten van diverse invalswagen (Boeverie, Bevrijdingslaan, Zand, Geldmuntstraat, Smedenstraat, …), processen met aannemers (Geldmuntstraat): alle coördinatie was zoek.
Gevolg er ontstond veel ontevredenheid en er kwam een negatieve perceptie over het stadsbestuur en over de toegankelijkheid van de stad. En dat heeft zowel de bewoners als de handelaars nodeloos pijn gedaan.
 
In ons programma Mobiliteit pleiten we dan ook voor een betere coördinatie van de wegenwerken. We willen ook een slimme stad zijn en beter de vervoersstromen monitoren en beheersen.
 
In de gemeenteraden pleitte ik al meermaals voor alle werken door één coördinerend orgaan te laten bijhouden. In het verleden zijn er al straten opengelegd voor drempels of voetpaden aan te leggen.
 
Wanneer ze dan terug dichtgemaakt zijn komt men 2 maanden later hetzelfde doen voor kabels te leggen van nutsbedrijven (water, gas, elektriciteit, …). Dit kan je niet meer verkocht krijgen aan de mensen. Dit moet beter.
 
Wat het Zand betreft… Het nieuwe Zand vind ik niet geslaagd. Het is ontwerpen vanuit de lucht maar niet vanop ooghoogte. Het plein mist een ziel. Ik spreek dan nog niet over de wijze waarop men met de fontein is omgegaan. Hier heeft men verzaakt om naar de mensen te luisteren…
 
Tijd voor een nieuw verhaal. Met Open Vld PLUS hebben we een mobiliteitsexpert op onze lijst, nl. Jasper Pillen op plaats 2.
 
#VK18 #EenNieuweMotorVoorBrugge 👍 🍀💙
 

Slechte punten voor het stadiondossier

17 sep

Elke dag belicht Het Laatste Nieuws een dossier. Vandaag gaat het over het voetbalstadion van Club Brugge.

Net als zes jaar geleden moeten we het over het voetbalstadion hebben. Er zijn geen stappen vooruit gezet in de huidige bestuursperiode van sp.a – CD&V. Eerst wou men twee stadions op de Blankenbergse Steenweg met alle vertragingen en studies vandien. Nadien koos men toch voor 1 stadion.

Ook in het stadiondossier heeft het stadsbestuur niet daadkrachtig opgetreden. Zoals u aanhaalt is het wat pijnlijk om te beseffen dat we zes jaar geleden dezelfde vraag voorgeschoteld kregen. Men had een overleg moeten organiseren met de grondeigenaars en met de mensen die het niet willen om welke reden dan ook.

Meer wil ik er niet over kwijt. Feit is dat de Blankenbergse Steenweg de zone wordt van de toekomst van Brugge, met een stadion, ruimte voor jobs, dynamiek en een randparking.

De Jan Breydel-site kan in onze visie een sportpark voor Sint-Andries en Sint-Michiels worden waar heel wat Sportclubs terecht kunnen.

Ook Cercle Brugge wil een aangepast stadion. Zij willen op Jan Breydel blijven, wat voor mij perfect kan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een toegankelijke stad voor de bewoner, de bezoeker, creatieveling en investeerder

15 sep

Elke dag komt er een verkiezingsthema aan bod in Het Laatste Nieuws. Vandaag is het een belangrijk thema voor Brugge, namelijk: mobiliteit.

Het stadsbestuur krijgt 3/10 van Van Volcem (Open Vld PLUS) voor de mobiliteit.

Tijd voor een nieuwe motor en bijsturingen. Jij beslist!

1. Het Brugse Parkeerplan werd amateuristisch ingevoerd door sp.a en CD&V. Er werd geen rekening gehouden met de insteek van de handelaars, mensen die werken in de stad en de bewoners.

2. Het parkeerplan werd ingevoerd op een slecht moment meer bepaald nadat de stad maanden ontoegankelijk was geweest door gelijktijdige werken in de Geldmuntstraat (duurde drie jaar), Bevrijdingslaan, Boeverietunnel, start werken Zand, … Het is de hoogste tijd om Brugge opnieuw toegankelijk te maken voor de bewoner en bezoeker, investeerder en creatieveling.

3. Het plan werd niet doordacht ingevoerd. Men improviseerde en stuurde bij. Aanvankelijk mocht je twee uur parkeren, dan later toch 4u bovengronds.

4.De bijkomende randparkings werden niet gerealiseerd, noch de shop and go zones (juli 2018), noch werd eerst geïnvesteerd in ondergronds parkeren en buurtparkings.

Bovendien is er geen enkele ondergrondse parkeerplaats bijgekomen in die zes jaar. Ook op dat vlak zie je zes jaar stilstand. Men plant een uitbreiding van het Zand in 2020 maar men had dit in 2013 moeten plannen. Too little too late dus.

Ook de randparking in het Waggelwater is pas vorige week vergund (1 maand voor de verkiezingen). Hoe meer we wagens onder de grond krijgen, hoe leefbaarder en mooier het openbaar domein en de ruimte in de stad.

5. Het duurder bovengronds parkeren was vooral ook een belastingsparkeren. De opbrengst beloopt 3,6 miljoen euro (dubbel dan vroeger).

– Er moet een goedkoper tarief komen voor Bruggelingen uit de deelgemeenten.

– Er moet voor handelaren die in de deelgemeenten wonen en een zaak hebben in de stad een mogelijkheid zijn om een Blauwe Handelaars kaart aan te schaffen (bvb tarief 2,5 euro per dag) als ze buiten 300 meter van een ondergrondse parking liggen.

– Studenten die hier na hun studentenstudies blijven wonen en werken kunnen ook beroep doen op de parkeerkaart als ze geen domicilie kunnen nemen op kot

– In de hoofdwinkelstraten voorzien we shop and go zones en laad-en loszones

– In de andere winkelstraten in de binnenstad voorzien we kortparkeren van 60 min (wie langer wil shoppen moet zijstraten nemen en bovengronds betalen of ondergronds goedkoper parkeren)

6. Positief aan het parkeerplan is dat bewoners van de binnenstad meer plaats hebben, maar je kan er niet omheen dat er erg negatieve gevolgen zijn voor mensen die in de binnenstad werken.

En onmogelijk met de fiets naar de binnenstad kunnen komen. Zij betalen 720 euro op jaarbasis! Wie werkt in Brugge gaat er dus niet op vooruit met De fauw en Landuyt. We verlagen dit naar 2,5 euro per dag (zoals werknemersabonnement) als hun werk meer dan driehonderd meter van een ondergrondse parking ligt en er geen randparking is met deelfietsen of shuttlebusjes.

7. We moeten ook een stadsdistributienet ontwikkelen (Brugge levert).

8. Wij pleiten voor nieuwe randparkings aan de Bevrijdingslaan en aan de Kinepolis en multifunctioneel gebruik van parkings van scholen en andere overheden. Ook aan het stadion voorzien we in de toekomst een grote randparking.

9. We herbekijken de blauwe zones rond de stad, want deze werd vaak ingevoerd op plaatsen waar dit niet nodig was.

10. Meer’ shop and go’ principe met sensoren en grote ondergrondse shop and go zone onder de grond. Wij pleiten al lang voor een gratis eerste uur parkeren onder ’t Zand.

Overigens zou je in de Brugse ondergrondse parkings het systeem moeten invoeren dat je gewoon kan in- en uitrijden met een kredietkaart: vlot en veilig en geen lange rijen voor je van shoppers en toeristen

11. We zetten in op een betere coördinatie en communicatie van de werken in de toekomst.

12. Smart City en parkeerapp (ook app on wheels voor mensen met een beperking) en we werken ook de letterlijk blinde vlekken weg voor blinden.

13. We willen ondergronds parkeren goedkoop houden.

14. We willen een andere openbaar vervoersplan met kleine elektrische busjes en twee waterlijnen.

15. We willen de randparkings met de stad verbinden met elektrische shuttlebusjes om de tien minuten of met deelfietsen.

Zie ons volledig programma op onderstaande link: https://tinyurl.com/yan9vcbb

👍🍀💙

Mercedes Van Volcem, kandidaat-burgemeester wil meer vroege vogels. Ik wil sensibiliseren dat zoveel mogelijk kleuters elke dag naar school gaan en zo vroeg mogelijk.

31 aug

Met het begin van het schooljaar in aantocht, vestigt Mercedes Van Volcem nog eens de aandacht op het belang van ‘de vroege vogels’ in het kleuteronderwijs. 

Kinderen die naar het kleuteronderwijs gingen, hebben niet enkel minder kans om op latere leeftijd zonder diploma het onderwijs te verlaten. Ze komen ook minder voor in de werkloosheids- en criminaliteitscijfers. Ook vanuit het Vlaams Parlement is Van Volcem dus voorstander voor het aanmoedigen van kleuterparticipatie en zelfs van het invoeren van een schoolplicht vanaf drie jaar (federaal). Gelijke kansen starten aan de start.

Van Volcem: In Brugge zijn er wel informatiebrochures die u zeggen wanneer uw kind rijp is om naar het kleuteronderwijs te gaan, maar ik mis een sterke campagne om ouders aan te moedigen effectief hun kinderen op tijd en op jonge leeftijd naar school te brengen. ‘Ik wil meer vroege vogels zien.Vroege vogels komen op tijd naar school en missen van jongs af aan geen moment in de klas of op de speelplaats. De meeste ouders beseffen het belang van kleuter- en lager onderwijs. Het zijn specifieke groepen bij wie het moeilijker gaat. En net die groepen kunnen het het meest gebruiken.’  

Omdat Van Volcem met Open Vld PLUS onderwijs ziet als het belangrijkste mechanisme voor sociale mobiliteit en gelijkheid van kansen, wil zij graag met een doordachte campagne ‘vroege vogels’ promoten.

  1. Sensibiliseren van de ouders rond het belang van kleuter- en lager onderwijs. We stimuleren ouders om hun kind vanaf 2,5 jaar naar school te laten gaan. Want in het kleuteronderwijs ontwikkelen kinderen taal, sociale vaardigheden en grove en fijne motoriek. Ze doen nieuwe ervaringen op en worden zelfstandiger. Bovendien is het een goede voorbereiding op het lager onderwijs. Wie kleuteronderwijs niet vroeg start (bvb 5 jaar) heef 18 procent minder kansen
  2. Ouders aanmoedigen om hun kind elke dag naar school te sturen. Zo kan hun kind alle activiteiten meemaken, loopt het geen achterstand op en vindt het gemakkelijker zijn plaats in de groep.
  3. Ouders helpen om elke dag op tijd te komen. Dat zorgt voor een goede start van de dag en biedt de nodige structuur. Een goede routine zorgt ervoor dat kinderen op tijd komen en mee blijven met de rest van de klas.
  4. Thuisbetrokkenheid verhogen. De betrokkenheid die ouders thuis tonen, heeft een positieve impact op de ontwikkeling van het kind. De campagne ‘Vroege Vogels’ wil een betere dialoog tussen de ouders en de leerkrachten en tussen de ouders en hun kinderen.

In het programma onderwijs op http:/eennieuwemotorvoorbrugge.be vindt u alle initiatieven en beleidsmaatregelen met betrekking het Brugse onderwijs van Open Vld PLUS.

“Tot mijn 22 ste woonde ik in een sociale woning. Mijn ouders hamerden op studeren en inzet. Mijn politieke strijd is vooruitgang voor iedereen. Sociale mobiliteit is mijn prioriteit. Niet je afkomst maar je toekomst telt. Gelijke kansen vergroten als je gelijk start”

Mercedes Van Volcem
Kandidaat burgemeester

Open Vld PLUS wil van Lissewege het witte dorp maken

16 aug

Open Vld PLUS wil van Lissewege het witte dorp maken. ‘Reeds jaren heb ik me daarvoor ingezet. Nog een aantal huizen zijn niet wit geschilderd in het oude dorp onder de prachtige mooie kerktoren.’, stelt Van Volcem.

Als burgemeester zou ik proberen de mensen te motiveren en het wit schilderen promoten en gedeeltelijk zelfs tussenkomen via het reglement ‘kunstige herstelling’. Het wordt tijd dat er ook geïnvesteerd wordt in de polderdorpen. In Lissewege is de Bancontact er nog niet, de Scharphout-site bleef 6 jaar onaangeroerd, ondanks de gemaakte beloftes.

‘Het probleem van de parkeerplaatsen en fietsplaatsen werd niet aangepakt. Dat is nochtans echt nodig in de zomer.’, zegt Van Volcem.

Er moet ook aandacht zijn voor het vrachtverkeer in het dorp, vindt Open Vld PLUS. Lissewege telt immers leuke eetgelegenheden en cafés.

We schaffen de terrastaks beter af voor cafés en restaurants in de deelgemeenten, stelt Van Volcem. ‘Gelukkig is er wel de beeldenroute en de lichtfeesten. Die laatste gaat voor de twintigste maal van start.

Verkeersveiligheid in Lissewege

Open Vld PLUS vindt dat er dringend werk gemaakt moet worden van de verkeersveiligheid te Lissewege. De ondertunneling van de N31 ter hoogte van Lissewege wordt dan ook vanuit het Vlaams Parlement nauw opgevolgd door Van Volcem. ‘Een leuke fietsroute van Brugge naar de zee (via Patentestraat) is een prioriteit van Open Vld PLUS, die we op verzoek van de Fietsersbond willen verwezenlijken.’

“Laten we Lissewege en onze deelgemeenten dus niet vergeten. Het witte dorp, met een betere mobiliteit en aandacht voor de eenzaamheid van de oudere bevolking moet meer aandacht krijgen. Ik denk dan ook aan de busverbindingen die beter kunnen.” – Kandidaat Burgemeester Mercedes Van Volcem.