Archief | Brugge RSS feed for this section

Kandidaat-burgemeester Van Volcem bezoekt Amsterdam en haar stadsbestuur

18 feb

“Brugge en Amsterdam zoeken elk hun balans tussen toerisme en leefbaarheid.”

Kandidaat-burgemeester en Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem(Open Vld) bezoekt haar  collega’s in Amsterdam. De  stad heeft te kampen met monocultuur in het aanbod van winkelen en tracht ook een goede mix te vinden tussen leefbaarheid voor de inwoners en het toerisme. Van Volcem, vergezeld door raadsleden Ann Soete  en Sandrine De Crom  (FITT) hebben de Amsterdamse zaak bestudeerd en gingen de praktijk bekijken. “Want ook in Brugge hebben we dezelfde uitdagingen, namelijk een goede balans vinden tussen toerisme en leefbaarheid.”reageert Van Volcem.

‘Hoewel Amsterdam niet helemaal zoals Brugge is zijn er wel heel wat zaken overeenkomstig. Net als Brugge is Amsterdam ook Werelderfgoed. Ik ben daarom al verschillende keren naar hier gekomen als gastspreker, onder andere voor het Stadforum. Unesco is hier Younesco(What’s in for you?).’

‘In Amsterdam is het stadsbestuur bezorgd omtrent de hoeveelheid Nutella-winkels, kaaswinkels en souvenirwinkels… .  Tegelijk willen ze ook mee evolueren en vernieuwen en geen slachtoffer zijn van de rigide regels die Unesco oplegt, noch van de drukte die het toerisme meebrengt.  In Brugge hebben we veel chocolade winkels en in sommige straten een monotoon aanbod aan souvenirwinkels. Ook in Amsterdam kampen ze met monocultuur.’ aldus Van Volcem.  ‘Mijn collega van D66, Kasja Ollongren heeft er een voorkeursbesluit genomen. Ze nam een besluit dat een verbod op bepaalde toeristenwinkels invoerde.’, zegt Van Volcem.

Van Volcem had een vergadering met de diensthoofden van de administratie verantwoordelijk voor ruimtelijke planning, wonen en toerisme met als onderwerp ‘stad in balans’. Om anderen te inspireren nodigde ze ook Vlaams Parlementslid Ann Soete en gemeenteraadslid Sandrine De Crom uit voor het Amsterdamse studietrip. Het trio ging in overleg over de recepten van leefbaarheid, de ingevoerde souvenirstop en het verbod op specifieke toeristenwinkels.

(meer…)

Open Vld PLUS zoekt daken

13 feb

Open Vld PLUS lanceert een zoektocht naar daken voor zonnepanelen.

‘Door de UNESCO erkenning van de stad, is het niet evident om zonnepanelen te leggen.’, stelt Mercedes Van Volcem. ‘Daarom lanceer ik met Open Vld PLUS een zoektocht naar daken.’

Uw zonnepaneel, ook op het dak van het stad

Het is de bedoeling om te kijken welke daken van de stad in aanmerking komen voor zonnepanelen. We willen dat particulieren kunnen investeren in zonnepanelen op daken van het stad. ‘Het hoeft geen groot bedrag te zijn.’ stelt raadslid Sandrine De Crom. ‘Van €25 voor wie wil tot €5000 voor wie kan. Op die manier kan iedereen mee doen en we doelen op een rendement van 2 à 4 procent.’.

Voor Van Volcem is het belangrijk dat ‘zonnepanelen’ gedemocratiseerd worden. Het nut van zonnepanelen staat buiten kijf voor zowel ons leefmilieu als onze portemonnee. ‘Het is niet voor iedereen even gemakkelijk om deze investering te doen. Wel laten we ze dan samen in deeltjes doen. Als stad kunnen we dat faciliteren. Overigens is er in Brugge gewoon meer vraag om te investeren op daken van de stad, aangezien er in de binnenstad veel daken zijn waar zonnepanelen op verboden zijn.’

‘Inderdaad’, stelt Sandrine. ‘Iedereen de kans geven vooruit te gaan, is waar Open Vld PLUS voor staat. Wij maken geen onderscheid, tussen wie minder heeft, in een appartement woont, of een UNESCO bescherming heeft op zijn dak. Wij reiken oplossingen aan.’

“De sleutel van verandering ligt bij participatie. Als we mensen willen aanzetten om ecologischer te leven, dan moeten we drempels verlagen. Ik vraag dan ook aan de Bruggeling om eens na te denken op welk dak hij graag zijn paneeltje wil leggen. Laten we het een zoektocht noemen om het stadsbestuur wat aan te moedigen.”

Ook op sociale woningen 

In Kortrijk besliste het schepencollege op 5 februari deze mogelijkheid aan de Kortrijkzanen te zullen aanbieden. Concreet zou het na de zomer moeten kunnen uitgerold worden. Mercedes wil in Brugge minstens even ambitieus zijn. In het Vlaams Parlement staat ze bekend voor het bepleiten van de mogelijkheid om op sociale woningen zonnepanelen te leggen. Ook daar weer hetzelfde verhaal: Iedereen moet mee kunnen participeren en vooruit gaan. ‘Het parlementair initiatief zit in de laatste fase. En het voorstel van decreet zal snel geagendeerd en gestemd worden.’, geeft Van Volcem reeds mee. 

Het is duidelijk. Met Open Vld PLUS in het nieuwe stadsbestuur zullen de publieke daken ten volle benut worden. Eerder pleitte Van Volcem al voor een hip terras op het dak van het concertgebouw. Nu wil ze de daken dus ook ingezet zien voor de Bruggeling zijn energiefactuur om laag te halen. ‘We zijn altijd de ideeënpartij geweest. We zoeken naar innovatieve oplossingen en antwoorden op mensen hun problemen. Zo maken we zowel onze stad als het samenleven met elkaar plezanter, beter en kwalitatiever.’

Mercedes en Sandrine 🍀

Kandidaat Burgemeester Brugge – Mercedes Van Volcem
0496 16 63 92

Ondernemer Chris Marain op Open Vld PLUS lijst

12 feb

Lijsstrekker Mercedes Van Volcem kondigt een nieuwe naam op haar Open Vld PLUS lijst aan. Chris Marain ondernemer te Brugge zal op de lijst voor de lokale verkiezingen van Van Volcem staan. 

Marain (49) is woonachtig te Sint Michiels, gehuwd met Christine Miserez. Hij is vader van Famke en Jari. ‘Hij is niet alleen ondernemer maar vooral ook ondernemend’, zegt Van Volcem.  ‘Het is een man die weet van aanpakken.’

Hij is professioneel actief in de logistieke sector. Hij startte zijn carrière 30 jaar terug bij het Zeebrugse HUKTRA. Vandaag is hij afgevaardigd bestuurder en medeoprichter van Bulkhaul Belgium NV. Chris wordt gezien als een logistiek en ondernemend talent. Als marketing & management consultant is hij actief in de intercontinentale logistieke (tank)containersector. In de haven moet ook een tandje bij worden gestoken. Niet alleen auto’s (roro) maar ook toegevoegde waarde creëren. Waarom niet inspelen op “het elektrisch verhaal van de wagen, de technologie ervan en een rol uit de uitbouw van batterijen?”.

Chris Marain zet nu zijn eerste stappen in de Brugse politiek. Hij schaart zich daarbij achter het PLUS-verhaal. Het is vooral het gedreven enthousiasme van de lijsttrekker en de ploeg  en de vernieuwende en ambitieuze politiek van de PLUS –lijst die hem naar de politiek lokken.

Chris Marain is  voorzitter van de Tennisclub in Oostkamp, die tevens vele Brugse leden telt. Ook daar heeft hij zijn gedrevenheid, passie en enthousiasme naar bovengehaald. Als voorzitter van Tennisclub Orscamp wist hij de grootste meest vernieuwende indoortennishal van België te verwezenlijken. Bij aanvang was het niet zeker dat dit ambitieuze project kon slagen, maar Marain slaagde erin de club op de kaart te zetten en geheel zelfbedruipend te laten worden. Het succes van zijn verhaal? ‘Passie hebben en mensen die ergens willen voorgaan samenbrengen en op die manier de juiste team geest creëren.’

“Met dezelfde vastberadenheid en doorzettingsvermogen wil ik mij nu lokaal politiek engageren. Ik wil mee aan de kar trekken voor het verwezenlijken van een welvarend Brugge.  Ik wil een schakel zijn van de nieuwe motor. Brugge heeft echt een nieuwe drive nodig. Brugge heeft ook nood aan nieuwe en op maat geconverteerde voetbalinfrastructuur, zegt de Club Brugge fan.

“Het is tijd dat Brugge ook de economische, ecologische en kennisdrijvende kaart trekt”. Dat jonge mensen hier een leuke job vinden en niet naar Gent of Antwerpen verhuizen. Als ondernemer in de logistieke sector is het ook zeer belangrijk dat er vlot verkeer is en een goede coördinatie van uitgevoerde werken.

Het stadsbestuur moet eindelijk terug visie hebben op een mooie middeleeuwse stad met een concurrentiele wereldhaven waarbij leefbaarheid en kwaliteit van leven voorop staan.

Open Vld PLUS lanceert ‘Tournée Locale’

1 feb

Vlaams parlementsleden Mercedes Van Volcem en Ann Soete pleiten voor een Tournée Locale in februari. Ze brengen affiches uit met de boodschap: ‘Koop lokaal in plaats van online’. De politica’s van Open Vld PLUS willen de Bruggelingen overtuigen om meer handelswaren te kopen bij lokale handelaars.

Je kan hier de affiche downloaden. Print hem af en hang hem uit.

“Het is beter voor de lokale tewerkstelling, beter voor het milieu en het persoonlijk contact zorgt voor een beter sociaal weefsel. Als iedereen een inspanning doet in februari om een lokale handelaar beter te leren kennen zal onze stad een stapje voorwaarts zetten.” reageert kandidaat-burgemeester Van Volcem. “We willen niet klagen en aan de zijlijn staan. Vandaar deze positieve actie. De bedoeling is dat velen de gewoonte om een lokale handelaar te steunen na februari verder zetten. Op diverse vlakken heeft Brugge nood aan een nieuwe motor waaronder ook de reanimatie van de lokale handel. Hopelijk doen veel Bruggelingen mee.”

Ze delen affiches en kaartjes rond bij de handelaars. De actie komt er na de ophef over de vele leegstaande panden én het feit dat vele handelaars afzien van de online verkoop. “We blijven niet bij de pakken zitten en proberen de Bruggeling te overtuigen van lokale aankoop. Een tournee locale 🙂.”

“Verenigingen die een activiteit organiseren gaan wel eens aankloppen bij een handelaar voor sponsoring. Als er een kerstmarkt opgezet moet worden om sfeer te creëren in de Brugse straten spelen handelaars eveneens een belangrijke rol. Iedereen kan er van genieten. We mogen dat niet vergeten.” aldus Ann Soete.

“We willen met deze actie ook ons respect uitdrukken voor de handelaars die dikwijls lange dagen werken om hun zaak draaiende te houden. Ze creëren hun eigen job en als samenleving moeten we dat respecteren. Ook het milieu vaart er wel bij want er moeten minder pakjes worden rondgevoerd.“ besluit de lijsttrekker van Open Vld PLUS Mercedes Van Volcem.

Lijstduwers Open Vld PLUS bekend

9 jan

Mercedes Van Volcem kondigt twee nieuwe kandidaten aan op haar Open Vld PLUS lijst. Een week na de aankondiging van commissaris Cannaert, maakt Van Volcem een nieuwe prominente naam bekend.

Jean – Luc Cottyn, gewezen voorzitter van de Hoge Raad van justitie schaart zich ook achter burgemeester kandidaat Van Volcem en zal de Brugse lijst duwen in oktober. De voorlaatste plaats, plaats 46, gaat naar Lut Wille, voormalig lijstrekker van LDD in Brugge anno 2012.

Cottyn heeft een lange en succesvolle loopbaan bij justitie achter de rug. Hij kwam meermaals in beeld met zijn pleidooi om justitie te hervormen en in het bijzonder de afschaffing van het hof van assisen te bepleiten.

Naast zijn werk als topmagistraat is Jean – Luc een echte Bruggeling. Op diverse fora pleitte hij reeds voor de leefbaarheid in de binnenstad en een betere verbinding van het openbaar vervoer met de randparkings. Hij wil van Brugge ook een groene en leefbare stad maken, alsook onze succesvolle voetbalclubs en nieuwe bedrijven ondersteunen.

“Enkel op die manier kunnen we jonge mensen in onze streek houden. Ik vind mij dan ook sterk terug in het gedachtegoed van Van Volcem: respect voor ieders vrijheid en mening. Ik sta voor samenleven in diversiteit, in een seculiere maatschappij binnen onze stadsgemeenschap van Brugge die scone.”

De Open Vld PLUS lijst van Van Volcem krijgt vorm. ‘We trekken naar de verkiezingen met frisse gezichten alsook met experts’, stelt Van Volcem. Sterke personen die van aanpakken weten maar vaak ook sterk sociaal bewogen zijn.’

Dat Jean – Luc Cottyn ook zeer sociaal ingesteld is, kan geen twijfel over bestaan. Cottyn is bestuurder van Dagcentrum ’t Veldzicht, een centrum voor mentaal minder valide personen te Brugge. Ook is Jean – Luc Stichtend Voorzitter van Pelicano, een vereniging die zich inzet voor kansarmoede hier bij ons.

***

De voorlaatste plaats, gaat naar Lut Wille. Zij wil vanop de 46ste plaats Mercedes Van Volcem steunen in haar gooi naar de burgemeesterssjerp en deelname aan het bestuur.

“Ik kies nu voor Open Vld PLUS in Brugge. Want ik werk graag mee aan een politiek die open & transparant is en opkomt voor alle inwoners van Brugge en tevens ondernemers aantrekt. Ik houd van opbouwen, reageren en problemen oplossen. Brugge verdient op veel vlakken beter. Ik denk vooral aan mobiliteit, ondernemersklimaat, maar ook sport- en cultuurbeleid.

Lut Wille wil dat er verandering komt in Brugge, en de keuze voor Open Vld PLUS is dan ook een logische keuze.  Alleen met een positieve lijst, vol dynamische krachten en veel sterke vrouwen en ook mannen kan dit gebeuren.  “Ik ben onder de indruk van de warme persoonlijkheid van onze lijsttrekker en haar vastberadenheid en dossierkennis”.

Lut is ook bondsprocureur van de Koninklijke Belgische Wielerbond.  Ze wil dat meer mensen sporten, gezond sporten en zal sport en gezondheid op de agenda zetten de komende maanden, samen met Sandrine De Crom.

Bio Jean – Luc Cottyn

Jean – Luc Cottyn werd op 3 oktober 1956 geboren. Hij was van 1980 tot 1984 advocaat aan de Balie te Brugge en later Substituut – procureur des Konings (1985 – 2000). Later in zijn carrière werd hij benoemd tot voorzitter van de Hoge Raad voor Justitie. Op 1 november 2016 ging Jean – Luc met pensioen als magistraat en werd benoemd, tot Ere- Advocaat-generaal en Commandeur in de Leopoldsorde.

Momenteel is Jean – Luc nog actief als gastdocent aan de Vives Hogeschool te Brugge. En sinds 1 januari 2017 is hij opnieuw advocaat. Hij woont te Brugge – Assebroek, is gehuwd met Caroline De Kesel en heeft één dochter en drie kleinkinderen.

Bio Lut Wille

Lut Wille is trotse mama van 2 zonen en werkt als advocate. Ze is bondsprocureur van de Koninklijke Belgische Wielerbond en doceert aan de Odisee-Lethas school te Brussel.  Fietsen en trainen voor Argus Tour & Mont Ventoux zijn haar hobbies. Ze is ook lid van diverse roeiclub en Brugge.

Hervorming Erfrecht

9 jan

De wet van 31 juli 2017 tot hervorming van het erfrecht werd op 1 september 2017 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Ze treedt op 1 september 2018 in werking.

De hervorming van het erfrecht is opgebouwd rond volgende krachtlijnen:

1. Meer vrijheid

Momenteel: De reserve is een deel van de erfenis dat door de wet beschermd wordt ten voordele van bepaalde erfgenamen, namelijk de ouders, de langstlevende echtgenote/wettelijke samenwoner en de kinderen. Het deel waarover de erflater vrij kan beslissen is afhankelijk van het aantal kinderen. 1 kindsdeel blijft steeds vrij beschikbaar. Indien je dus 1 kind hebt, blijft de helft van je nalatenschap vrij beschikbaar. Bij twee kinderen blijft een derde van je nala­tenschap vrij beschikbaar. Indien je als erflater geen kinderen hebt dan is de helft van je nala­tenschap voorbehouden voor de ouders.

Na de hervorming: Het vrij te besteden deel van de nalatenschap wordt vastgelegd op de helft, ongeacht het aantal kinderen. Daar­naast wordt aan de erflater zonder kinderen de mogelijkheid gegeven om de ouders te onterven. Hierbij voorzien we wel een beperking. Indien de ouders zorgbehoevend zijn dan hebben ze een onderhoudsvordering die maximaal 1/4de van de nalatenschap betreft.

Voorbeeld: De heer Janssens is weduwnaar en vader van 2 kinderen. Hij ontmoet mevrouw Pieters, die zelf 2 jonge kinderen heeft uit een vorig huwelijk. Samen vormen zij een nieuw sa­mengesteld gezin. De heer Janssens laat na zijn dood 1/4de aan elk van zijn eigen kinderen na (= de helft van zijn nalatenschap). Over de andere helft kan hij in alle vrijheid beslissen. Gezien hij samen met zijn tweede partner deze kinderen heeft grootgebracht en ze beschouwt als zijn eigen kinderen kan de heer Janssens dus de andere helft van zijn nalatenschap nalaten aan zijn pluskinderen (de kinderen van mevrouw Pieters).

(meer…)

45 euro netto extra per maand

8 jan

Vanaf deze maand verlagen we opnieuw de personenbelasting in het kader van de taxshift. Hierdoor zullen de nettolonen anderhalf tot drie procent stijgen. Concreet krijgen mensen ongeveer €45 extra netto per maand. In 2019 volgt nog een derde verlaging. In totaal zullen door de taxshift de nettolonen stijgen met €74 (hoog loon) tot €146 (laag loon) per maand!

Belastingen verlagen. Dat blijft voor ons een van de voornaamste doelstellingen tijdens deze regeerperiode. Om jobcreatie te stimuleren en de loonkosten te doen dalen, voerden we begin 2016 de taxshift in. Naast de daling van de werkgeverslasten stelde de taxshift ook een verhoging van het nettoloon in het vooruitzicht. Na een eerste extra op de loonbrief in 2016, zullen zowel dit jaar als in 2019 de nettolonen stijgen. Daar kwam op 1 januari ook nog de indexering bij. Iemand met een brutoloon van 2.000 euro (goed voor 1.523 euro netto) zal vanaf deze maand iets meer dan 45 euro netto per maand meer overhouden. Dat komt neer op net geen 3 procent extra. Na de volgende verlaging in 2019 zal een laag inkomen tot €146/maand meer verdienen. Doordat de taxshift doorwerkt in de bedrijfsvoorheffing, zal men vanaf deze maand al het effect ervan zien op de loonbrief.

Commissaris Cannaert kiest voor Open Vld PLUS

3 jan

Brugs Commissaris Cannaert is nog maar net (sinds 1 januari) op rust bij de politie, maar al meteen komt er een nieuwe uitdaging aan. Cannaert zet zijn eerste stappen in de politiek en schaart zich achter het verhaal van Open Vld PLUS in Brugge.

Jean Paul Cannaert vindt na zijn carrière als commissaris zijn eigen het best terug in de ideeën van kandidaat burgemeester Van Volcem.

“Mijn belangrijkste aandachtspunten zijn een respectvol personeelsbeleid in Brugge, een rechten en plichten verhaal binnen onze maatschappij en een Brugse mobiliteit op maat van iedereen.”

Open Vld PLUS staat, volgens Cannaert, voor politieke vernieuwing. Transparante, moderne en eenvoudigere systemen zijn belangrijk om een stad te besturen, klinkt het.

Jean-Paul Cannaert neemt heel wat professionele ervaring mee naar het politieke niveau. Cannaert pleit voor een integraal veiligheidsbeleid gestoeld op een gemeenschapsgerichte politiezorg. ‘We moeten in Brugge naar een integratieverhaal gestoeld op rechten en plichten en met respect voor de fundamentele waarden van onze maatschappij. In de uitgangsbuurten moet de veiligheid omhoog en de drugsproblematiek moet in Brugge omlaag.’

Het personeelsbeleid moet dan weer zorgen voor een professionele begeleiding met betrokkenheid naar alle medewerkers van Brugge toe. Voor elke Bruggeling (en de jeugd in het bijzonder) moet er meer en goedkopere sportinfrastructuur uitgebouwd worden. (meer…)

Sandrine De Crom op plaats 5 Open Vld PLUS

6 dec

Sandrine De Crom

Mercedes Van Volcem kondigt aan dat Sandrine op plaats vijf zal staan op de Open Vld PLUS lijst, die zij trekt. Eerder raakte al bekend dat Jasper Pillen, Ann Soete en Jean – Marie De Plancke in de top 5 zouden staan. De Open Vld PLUS lijst bundelt de sterkhouders van Open Vld Brugge samen met onafhankelijke kandidaten die mee hun schouders willen zetten onder het PLUS – project.

Sandrine De Crom haalde bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen (2012) 682 voorkeurstemmen. En staat sinds 2006 op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Sandrine werkt voor Flanders Investment and Trade en heeft een zoontje en dochtertje.

In de Brugse politiek kennen we Sandrine vooral voor haar inzet omtrent innovatie. In het verleden pleitte ze reeds voor een Smart City App in te voeren. Handelaars en consumenten dichter bij elkaar brengen, met een app die dienst doet als klantenkaart, maar ook gebruikers op de hoogte kan houden van evenementen of verkoopacties. (meer…)

Jasper Pillen op de tweede plaats

2 dec

Jasper Pillen (33) is gemeenteraadslid in Brugge voor Open Vld. Pillen stond in 2012 op de zesde plaats en haalde toen 1.143 stemmen en kwam zo voor het eerst in de gemeenteraad.

Lijsttrekker Mercedes Van Volcem: “Wie werkt, gaat vooruit. Jasper is een politiek talent. Hij zet zich in, heeft het hart op de juiste plaats en bestudeert zijn dossiers. De beslissing om Jasper op twee te zetten is unaniem gedragen in de partij.”

Jasper Pillen: “Samen met lijsttrekker Mercedes Van Volcem gaan we naar de Bruggeling met een duidelijk verhaal. We willen de stilstand doorbreken en opnieuw vooruit.” Pillen werkt als woordvoerder op het kabinet van Minister van Mobiliteit François Bellot (MR). Hij huwde in 2016 en is dit jaar papa geworden van een eerste zoon. Jasper woont recent in Assebroek maar is de burgemeester van Koolkerke :-).