Archief | Brugge RSS feed for this section

Werkloosheidsgraad daalt in Brugge

16 jan

Uit de pas gepubliceerde statistieken van de VDAB, blijkt dat de Vlaamse werkloosheidsgraad in 2019 met 4,2% is gedaald. Open Vld heeft in de regeringen dan ook fors ingezet op méér jobs, een betere activering en meer koopkracht voor mensen die werken. Deze inspanning werpt dus duidelijk zijn vruchten af, ook in Brugge.

(meer…)

Rioleringswerken en heraanleg Katelijnestraat en Arsenaalstraat

15 jan

Half februari 2020 start aannemer Willemen Infra NV met de rioleringswerken en heraanleg van de Katelijnestraat en Arsenaalstraat. Tijdens een infomarkt op dinsdag 14 januari werd meer informatie gegeven over de fasering, timing en het verkeersverloop van deze werkzaamheden.

Overzicht van de verschillende fasen
(meer…)

PC – Vrijwilligers zorgen voor inventarisatie van naambordjes bij Brugs groen

15 jan

Op woensdag 15 januari 2020 hield Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem een persconferentie over de inventarisatie van naambordjes in het groene landschap van onze stad.

In 1996 en 1997 werden naambordjes gehangen aan de courante en waardevolle bomen op de vesten en in de stadsparken. Ze vermelden de Nederlandse en Latijnse naam en de plantenfamilie waartoe deze behoren. Veel van deze bordjes zijn echter verdwenen of beschadigd. Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “Door het wegvallen van de bomen, vandalisme of verlies van het bordje zijn niet alle oorspronkelijke bordjes meer terug te vinden. In 2020 zullen vrijwilligers de bomen en naambordjes inventariseren en herwaarderen. Het vernieuwen en aanvullen van de naambordjes zullen een enorme meerwaarde betekenen.”

(meer…)

Malafide wanbetalers op huurmarkt aanpakken

13 jan

(meer…)

Stad Brugge neemt doorstart in stadiondossiers

10 jan

Het stadsbestuur heeft de voorbije maanden intensief gewerkt aan een oplossing voor de stadiondossiers in Brugge. De proactieve zoektocht naar een oplossing voor een stadion voor Club Brugge en Cercle Brugge komt voort uit het beleidsplan 2019-2025 van de Stad, waarin een snelle en rechtszekere oplossing voor beide dossiers als prioritair werd opgenomen.

Persconferentie in het Stadhuis van Brugge (10/01/2020)

Inspanning loont

Het intense overleg met beide voetbalploegen heeft geleid tot een voorstel dat tegemoet komt aan de ambities en noden van beide ploegen. De eerste positieve auditoraatsverslagen met betrekking tot het GRUP ‘Afbakening regionaal stedelijk gebied Brugge’ blazen bovendien een gunstige wind om de vooropgestelde oplossing te realiseren. Het intensieve werk de voorbije jaren door de vele administraties om een sterk GRUP af te leveren lijkt dus geloond te hebben.

Om het sterk verouderde Jan Breydelstadion te vervangen – het stadion is 44 jaar oud en voldoet ondanks frequente investeringen en veiligheidsmaatregelen niet meer aan de hedendaagse kwaliteitsnormen – beoogt de Stad de realisatie van twee voetbalstadions, op twee verschillende locaties. Dit biedt als voordeel voor de omwonenden van de huidige Olympiasite dat de impact op wedstrijddagen substantieel verminderd wordt, doordat 1 van de 2 ploegen de site binnen afzienbare tijd zal verlaten.

2020, het laatste jaar in het Jan Breydelstadion

Olympiasite

De huidige Olympiasite, die ondertussen toch ook al een belangrijke voetbalhistoriek met zich meedraagt, heeft een aantal belangrijke troeven voor de ontwikkeling van een nieuw stadion voor Club Brugge. Stad Brugge is eigenaar van de gronden, er zijn dus geen onteigeningen nodig. Het gebied is bovendien planologisch juist bestemd en heeft ondertussen al 44 jaar een stadionfunctie. In voorgaande onderzoeken en procedures werden de aandachtspunten duidelijk in kaart gebracht (e.g. sterke congestie voor en na voetbalwedstrijden, hiermee gerelateerde geluids- en luchthinder op wedstrijdmomenten, verhoogde parkeerdruk, ontsluiting die niet ideaal is…). Alle partijen zijn er zich van bewust dat, om deze factoren onder controle te krijgen, er een sterk pakket aan ondersteunende en milderende maatregelen nodig zal zijn (bereikbaarheid, werken met een perimeter rondom het stadion naar analogie van “Euro 2000”…).

Slimme mobiliteits- en parkeeroplossingen op wedstrijddagen zijn daarbij cruciaal, alsook een optimale inplanting van het stadion t.o.v. de buurt en het maximale gebruik van nieuwe licht- en geluidstechnieken. Een kwalitatieve inrichting van de Olympiasite is eveneens noodzakelijk om ook de buurt op niet-wedstrijdmomenten toegang tot de Olympiasite te verschaffen. In het door de Club Brugge uit te voeren milieueffectenonderzoek zal dit onderzocht moeten worden.

Ook Cercle krijgt nieuw stadion

De gewijzigde beleidsinzichten over de locatie van het stadion van Club Brugge sporen met de uitdrukkelijke vraag van Cercle Brugge naar een locatie waar een stadion op maat van de vereniging (met nog overeen te komen capaciteit) kan gebouwd worden en waar Cercle zijn eigen ambities kan realiseren (met o.m. eigen jeugdacademie en oefenterreinen). De site op de Blankenbergse Steenweg en de bestemming die er in het GRUP wordt aan gegeven, laat toe ook voor Cercle Brugge die doelstellingen op de Blankenbergse Steenweg te realiseren. De Stad engageert er zich toe deze piste samen met Cercle Brugge verder uit te werken.

Zowel Cercle Brugge als Club Brugge zouden op die locatie oefenvelden inrichten. De globale bestemming die door het GRUP voor deze zone wordt vastgelegd zal ook in die configuratie worden gerealiseerd. Tot aan de realisatie van het Cercle-stadion kan de vereniging gebruikmaken van de faciliteiten op de Olympiasite.

Het stadsbestuur dankt de betrokken partners om constructief mee te werken aan een proactieve oplossing voor deze belangrijke dossiers. 

Herinrichting kruispunt Mallebergplaats/Philipstockstraat start op 27 januari

10 jan

 Het kruispunt van de Mallebergplaats met de Philipstockstraat wordt heringericht zodat er daar een pleintje ontstaat.

 Hoe?

Dit doen we door de verbinding van de Mallebergplaats naar de Middelburgstraat toe aan te leggen in één doorlopende voetpadzone in roodbruine porfieren tegels. Er komt ook ruimte vrij om er een boom aan te planten. De Middelburgstraat is dan niet langer bereikbaar via de Mallebergplaats maar wel via de Boomgaardstraat, Korte Riddersstraat, Riddersstraat en Twijnstraat.

Voorbereidende werkzaamheden

Voorafgaand aan deze herinrichting vinden er ook werkzaamheden plaats aan de waterleiding en dit vanaf 13 tot en met 24 januari. Wij brachten u hiervan reeds op de hoogte.

Start herinrichting pleintje op 27 januari

Behoudens onvoorziene omstandigheden begint de aannemer, APK Wegenbouw NV uit Geel, met de aanleg van het pleintje op 27 januari. De aannemer hoopt zijn opdracht af te ronden tegen 15 maart zodat we kunnen genieten van het pleintje vanaf de lente. Na de aanleg is er ook een uithardingstijd van 10 dagen van het pas aangelegde wegdek nodig.

Verkeersverloop

De straat wordt volledig onderbroken voor alle voertuigenverkeer. Dit heeft ook gevolgen voor de Middelburgstraat en de Twijnstraat. Het verkeer komende uit de Hoogstraat kan de Philipstockstraat bereiken via de Burg. In de Middelburgstraat wordt de rijrichting omgedraaid zodat de bewoners hun garages kunnen bereiken via de Sint-Walburgastraat. Voor de Twijnstraat kan geen alternatief worden gegeven. Het verkeer kan wel verder doorrijden richting Mallebergplaats tot aan de werfzone.

Voetgangers en fietsers (met de fiets aan de hand) blijven steeds doorgang hebben. In de Mallebergplaats en de Philipstockstraat tot aan nr. 35 is er een stilstand- en parkeerverbod.

Persbericht: Brugse binnenstad krijgt vernieuwde wegen en voetpaden in 2020

6 jan

De stad Brugge blijft verder investeren in het vernieuwen van het wegdek en de voetpaden op het Brugse grondgebied. Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “Deze keer pakken we een aantal straten en voetpaden in de binnenstad aan die er slecht aan toe zijn. Zo vernieuwen we in tientallen straten en pleinen de voegvullingen en waar nodig herbestraten we de rijweg (bovenbouw). De vernieuwde straten en voetpaden zullen niet alleen mooier ogen, maar verhogen ook de toegankelijkheid en het comfort.”

2020

Breidelstraat, Blinde Ezelstraat en Burg

In 2020 staat het vernieuwen van het wegdek in de Breidelstraat, inclusief De Garre op de planning. Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “De werken starten op 6 januari 2020 en zullen klaar zijn tegen de start van de paasvakantie. Eerst zal Fluvius 4 weken voorbereidend werk verrichten (verzwaren electriciteit) en nadien zal de aannemer het wegdek vernieuwen. Schepen Van Volcem, Fluvius en de aannemer besluiten gezamelijk een inspanning te leveren om de werken in te plannen en te beëindigen voor de paasvakantie. De drukbezochte straat moet worden herlegd. De Burg (waar vroeger Toyo Ito stond) wordt ook aangepakt, nu ligt het er drassig bij. De afwatering wordt verbeterd, voegt Van Volcem eraan toe.

Vernieuwde pleintjes

Op de Mallebergplaats creëren we een gezellig pleintje ter hoogte van het kruispunt van de Philipstockstraat/Mallebergplaats. De werken zullen starten op 20 januari en zullen van de Mallebergplaats een nog leukere plek maken om te vertoeven”, licht schepen Van Volcem toe. Ook het wegdek in de Rozemarijnstraat en het plein op de Eiermarkt worden begin februari  aangepakt. De woensdagmarkt (Genthof) en het Sint-Jansplein worden groener. Vervolgens worden ook het Kraanplein en het Zilverpand opgefrist.

Peterseliestraat, Spiegelrei en site Oud Sint-Jan

Aansluitend op deze werken komt de Peterseliestraat, tussen Potterierei en Leestenburg, aan bod. Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “In het najaar vernieuwen we de voegvulling van de Spiegelrei en van de toegangsweg naar site Oud Sint-Jan. Een concrete timing van bovengenoemde projecten volgt later.”  

2021

Ook in 2021 staan er verschillende projecten ingepland. Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “In de Sint-Amandsstraat herbestraten we het plein, vergroenen en vernieuwen we de riooldeksels.” Inspraak volgt met de handelaars in oktober of november. Ook de Sint-Jorisstraat zal ontworpen en gegund worden in 2020, de Katelijnestraat en de Arsenaalstraat komen in volle uitvoering (mei 2021 afgewerkt). Verder wordt de Bargeweg voorzien van riolering voor de cactuszaal. Er is een infomoment in Novotel op 15/01/2020 voorzien tussen 16u en 20u.

Werfnieuws Katelijnestraat

20 dec

1. De verdere planning en timing werkzaamheden tussen Arsenaalstraat en Visspaanstraat/Colletijnenstraat

werfzone:

Tot 20 december wordt er gewerkt aan de onpare kant vanaf de Arsenaalstraat (kruispunt niet inbegrepen) tot net voorbij de Rodenonnenstraat
vanaf 6 januari werkt men aan de pare kant vanaf de Colettijnenstraat (kruispunt inbegrepen) in de richting van de Arsenaalstraat (kruispunt niet inbegrepen) en dit gedurende anderhalve week
vanaf 16 januari werkt men in de zone vanaf net voorbij de Rodenonnenstraat in de richting van de Katelijnepoort. Een onderbreking van de Visspaanstraat is voorzien in de week van 20 januari en een onderbreking van de Gentpoortvest in de week van 27 januari. Vermoedelijk gaat het om een 3-tal dagen. Beide aansluitingen worden niet gelijktijdig onderbroken.
Opgelet: de vermelde data zijn richtdata. De aannemer probeert deze zoveel als mogelijk te respecteren. Onvoorziene omstandigheden (weerverlet, moeilijkheden bij de uitvoering) kunnen deze data wijzigen.

(meer…)

Beste wensen voor 2020 💙

20 dec

Handelaars en aannemer Katelijnestraat heffen het glas

20 dec

De handelaars van de Katelijnestraat in Brugge hebben, samen met de aannemer, alvast het glas geheven op 2020. In februari starten immers de belangrijke wegenwerken van anderhalf jaar in de stukgereden straat. “We duimen dat we halfweg 2021 opnieuw vlot bereikbaar zijn”, zegt Daniel Jonckheere van Het Bierpaleis.

Maandag 17 februari 2020. Die dag start aannemer Willemen Infra nv met de rioleringswerken en de heraanleg van de Katelijnestraat en de Arsenaalstraat. Maar de hinder is al merkbaar. De afgelopen weken zijn er voorbereidende sleufwerken gebeurd aan de nutsleidingen. De straat was de voorbije tijd ook al vaak niet goed bereikbaar. “Tijdens de kerstvakantie zetten we alles open en zijn de handelaars wél weer vlot te bereiken”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld). “Dit wordt het belangrijkste wegenwerk van de komende jaren en we willen het goed aanpakken.”

Unizo

Dat begint met een drankje, want Unizo trakteerde de handelaars en de werkmannen op een glas, net voor de vakantie start. “De stad heeft ons gevraagd om de schakel te zijn tussen de aannemer en de handelaars”, zegt Brecht Clyncke van Unizo. “We hebben die rol ook al opgenomen bij de werken aan ’t Zand en dat is toen goed verlopen. We zijn aanwezig op de wekelijkse werfvergaderingen, zodat we de handelaars snel op de hoogte kunnen brengen van praktische zaken. Zij kunnen dan hun klanten of leveranciers tijdig verwittigen.”

HLN – Bart Huysentruyt