Archief | Brugge RSS feed for this section

OPEN VLD WIL “MOBIT” FIETSDEELSYSTEEM NAAR BRUGGE HALEN

10 sep

Mobit, een Belgische start-up heeft een uniek, gebruiksvriendelijk en innoverend fietsdeelconcept. Via de website www.mobit.eu kunnen mensen zich registreren om deel te nemen of op de hoogte te blijven. 

Fietsen zonder vaste standplaats worden over de stad gestald. Ze zijn simpel te openen via de smartphone. Zeer gebruiksvriendelijk.

Men betaalt achteraf wat men gefietst heeft (zie: http://www.mobit.eu/#tarifering).

Onze steden staan voor mobiliteitsuitdagingen en plaatsgebrek. Slimme applicaties kunnen ervoor zorgen dat iedereen in de toekomst mobiel blijft op de manier die het best bij hem past, duidt Van Volcem.

In Mechelen zijn er nu al 100 van deze deelfietsen in de stad geplaatst. Er komen er deze maand nog 100 bij. Ook in Kortrijk en Hasselt heeft men al een testfase achter de rug en plant men een verdere uitrol van het systeem.

Open Vld Brugge is voorstander om het systeem ook naar Brugge te halen.

Het grote voordeel van zulke systemen is dat men niet langer deelfietsen naar vaste stations dient terug te brengen, legt Van Volcem uit. Op die manier dienen we geen openbare ruimte in Brugge op te geven en verhogen we ook het gebruiksgemak.

“We zien dat dergelijke systemen voor al in de centra van steden gebruikt worden. Het is niet de bedoeling om grote afstanden te beginnen afleggen, wel om nuttige, snelle en leuke verplaatsingen te maken.”

Het trackingsysteem toont hoeveel kilometers je aflegt, maar ook hoeveel CO je uitgespaard hebt met deze verplaatsing. ‘Dat zijn toffe extra’s, je kan zelf je verbande calorieën zien’, lacht Van Volcem die de app reeds installeerde op haar smartphone, maar helaas nog geen fiets in Brugge vond.

Het is belangrijk dat we durven vernieuwen en de nieuwe economie omarmen. ‘Internet of Things’ is te weinig in Brugge.

Van Volcem stelt ook vast dat ook het autodelen in de stad moeilijker verloopt dan in andere steden. Elektrische deelauto’s kunnen ook al stuk van tekort aan parkeerplaatsen oplossen.

Jonge mensen delen meer en meer een auto. In Gent maken maar liefst 25.000 mensen daar gebruik van. In Brugge is het gebruik te verwaarlozen. Het stadsbestuur kan dit promoten en stimuleren.

Brugge mag niet achteroplopen. Brugge moet ook modern zijn en vernieuwend. Moderne geesten in een historische stad, dat is pas sexy en trekt ook jongeren aan. Teveel jongeren verlaten de stad. Het is mijn droom hen ook ik Brugge te houden!


Mercedes Van Volcem
Lijsttrekker Open Vld Brugge

Mercedes steunt anti-eenzaamheidplan

5 sep

 

Brugge is volop bezig met de invulling van een anti-eenzaamheidsplan, zo is dinsdag gezegd naar aanleiding van vier trieste overlijdens afgelopen zomer. Het startschot van de uitwerking van dat plan wordt op 3 oktober gegeven met een conferentie onder de titel “In Brugge ben je niet alleen”.

Brugge werd de afgelopen maanden geconfronteerd met vier overlijdens op korte tijd, die pas later werden opgemerkt omdat de slachtoffers alleenstaand waren en in eenzaamheid leefden. De stad kondigde na die feiten aan werk te maken van een verregaand anti-eenzaamheidsplan.

Open Vld fractieleidster Mercedes Van Volcem reageert positief op de voorstellen.

“Voorstellen als ‘week van de verbondenheid’ en ‘In Brugge ben je niet alleen’ zijn goede manieren om stil te staan bij eenzaamheid en isolatie. Als we meer bewust worden rond eenzaamheid gaan we sneller signalen ontvangen en kunnen ingrijpen.”

Ook initiatieven als ‘Senioren op Kot’ zou goed zijn. Bepaalde woonvormen waarbij senioren dicht bij elkaar wonen en waarbij kleine diensten aangeboden worden door de sociale economie (boodschappen doen, kader ophangen, …), zijn zaken waar Van Volcem in het verleden al voor pleitte (o.a. in haar verkiezingsprogramma 2012).

“De langste toast in Brugge had ook mooi geweest. Net zoals buurtfeesten zijn dit zaken die de Bruggeling bij elkaar brengt. Het doet mensen praten en kennismaken met elkaar. Als iedereen zijn buur zou kennen, en af toe elkaar eens zou helpen, dan krijg je het gevoel nooit alleen te zijn.”

 Beter een goede buur dan een verre vriend is een goed moto. ‘En ik ben de buur van de burgemeester’, lacht Van Volcem.

Voor meer informatie over de ‘week van de verbondenheid’ kan u hier terecht:

http://www.weekvanverbondenheid.be

Mercedes Van Volcem
Fractieleider Open Vld Brugge

Kandidaat Burgemeester 2018

Open VLD wil eigen vervoersbedrijf in Brugge

28 aug

“Als de Lijn zich niet wil aanpassen, dan moeten we het zelf doen. Hoelang dringen we al niet aan op kleine bussen, andere circulatie …” stelt vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld). Ze pleit voor een eigen Brugs vervoersbedrijf.

“Toen ik schepen was, hadden we overleg met De Lijn. De onleefbaarheid werd toen reeds aangekaart met de meer dan 700 bussen per dag in de Steenstraat en Geldmuntstraat. Onveilig en onleefbaar. Op het overleg bleek een groot meningsverschil met de directie van De Lijn. Renaat Landuyt vroeg toen meer respect voor mij en zei dat de Lijn naar de verzuchtingen van de stad moest luisteren.  In Brugge wil de Lijn enkel veel reizigers kunnen voorleggen maar leefbaarheid is voor hen niet van tel.” verduidelijkt Van Volcem.
(meer…)

Van Volcem (Open Vld): stad moet meedenken met organisatoren in plaats van tegenwerken

24 aug

De organisatoren van ‘De Langste Toost’ wilden op zaterdag 9 september in Brugge een wereldrecordpoging ‘bier klinken’ organiseren. Maar het stadsbestuur geeft geen toelating. Burgemeester Landuyt wil van de stad geen feestterrein maken, stelt hij in een reactie.  Van Volcem reageert ontgoocheld “De zoveelste initiatiefnemer wordt afgeblokt.  Het stadsbestuur moet meedenken in plaats van tegenwerken. Onze stad moet initiatieven ondersteunen die jonge mensen aantrekt en ze moet de nodige flexibiliteit aan de dag leggen. Toosten is gezelligheid. Toosten werkt eenzaamheid weg. Het is een ontmoeting, onbegrijpelijk dat het op een njet stoot. ”

“Het imago van Brugge bij jonge mensen is niet goed. De stad klaagt zelf dat ze vergrijst en dat we jonge mensen moeten aantrekken.  Ze wil ook jonge creatievelingen met initiatiefzin aantrekken.  Te vaak merk je dat het stadsbestuur niet mee gaat in dit verhaal.   We moeten die stilstand doorbreken…  Open Vld is de partij die de vooruitgang en vergroening van onze stad wél wil ondersteunen.” besluit Van Volcem.

Geen lelijke zonnepanelen op daken in de binnenstad, wel andere energievriendelijke oplossingen

23 aug

Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld) is geen voorstander om zonnepanelen toe te laten in de binnenstad. “Het dakenspel in Brugge is heel bepalend voor de erkenning van Unesco. Het is zelfs één van de vier criteria.  De laatste jaren waren er maar zes aanvragen voor zonnepanelen. De meeste Bruggelingen willen geen lelijke zonnepanelen op de Brugse daken. Integreerbare zonnepanelen (vb. zonnecellen in dakpannen) moet wel kunnen. Het is wel belangrijk dat inwoners van de binnenstad kunnen investeren in hernieuwbare energie net als de bewoners van de deelgemeenten zodat hun factuur daalt. Daarvoor werken we met de Vlaamse Regering aan andere oplossingen. Tegelijk moeten we inzetten op energiezuinigheid zoals dubbel glas en dakisolatie. Ook laadpalen voor elektrische en hybride wagens zijn belangrijk. We kunnen zoveel andere en betere maatregelen nemen die impact hebben.” reageert Van Volcem.

“Er is een oplossing in de maak zodat iedereen kan investeren in zonne-energie. Er wordt nationaal gewerkt aan een voorstel om te kunnen investeren in zonnepanelen op daken die niet van jou zijn. Dit geldt uiteraard voor mensen die daarmee akkoord zijn. Iedereen kan dan zijn graantje meepikken. De investeerder en zij die het dak ter beschikking stellen. Zelfs als Unesco akkoord zou gaan is de vraag of de Bruggeling die lelijke panelen wil. Reden waarom niemand het bijna aanvraagt.”

(meer…)

Van Volcem (Open Vld) pleit voor fiscale aftrekbaarheid huurgelden

19 aug

Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld) pleit ervoor dat alle huurders hun huurgelden gedeeltelijk fiscaal mogen aftrekken. “ Het is goed dat eigenaars voor hun eerste woning een fiscale aftrek krijgen, maar huurders mogen die aftrek ook hebben, zegt Van Volcem.
Het is een vorm van fiscale rechtvaardigheid, stelt ze.
Het stimuleert huurders om te werken en vooruit te gaan en het versterkt de precaire huurmarkt.” aldus Van Volcem. “
Wie een woning koopt krijgt een woonbonus . Om die discriminatie weg te werken moeten we huurders ook ondersteunen via een huurbonus (aftrekbaarheid deel huur) en naoorlogse recepten zoals sociale woningen bannen.  Huurpremies werken geen sociale mobiliteit in de hand. Wie meer gaat verdienen, verliest de premie …
Goed voor jongeren
Van Volcem ziet tal van voordelen. “Wie jong is heeft weinig middelen en kan dus niet onmiddellijk een huis kopen. Doordat ze moeten huren kunnen ze ook minder sparen. Als je de huur fiscaal aftrekbaar maakt vergroot je hun spaarmogelijkheden.“  Een soort creatieve huur/koop lease.

(meer…)

Open Vld Brugge wil meer publieke bibliotheken

18 jul

Boekenkast

Open Vld Brugge bepleit deze zomer voor publieke ‘mini-‘bibliotheken verspreid over Brugge. “Als je op reis gaat, zie je vaak een publieke bibliotheek. Leuk! Het helpt tegen de verzuring. Mensen zetten een boek in een kastje op straat en daar kan iedereen in vertrouwen boeken plaatsen en ook ontlenen. Overal werkt dit goed.” reageert Mercedes Van Volcem (Open Vld). “Het is een beetje romantiek en dat hebben de mensen nodig.  In Brugge zou het stadsbestuur dit kunnen meenemen in hun regeling voor buurtcheques.”

Brugge middenmotor in Europese ranking culturele en creatieve steden

7 jul

“Het stadsbestuur moet ambitieuzer zijn. Veel potentieel is onbenut.”

De Europese Commissie lanceerde gisteren haar allereerste ‘monitor van culturele en creatieve steden’. De Commissie lijstte 168 steden uit 30 landen op. De monitor gaat na hoe de culturele en creatieve scène bijdraagt tot sociale ontwikkeling, economische groei en jobcreatie. Leuven, Brussel en Gent scoren goed. Brugge staat op een 65ste plaats in de algemene ranking.  Parijs voert de ranking aan, gevolgd door Kopenhagen en Eindhoven.  “Ik ben niet verrast met dit resultaat. Op cultureel vlak scoren we goed, maar wat ik al jaren zeg blijkt nu ook uit de studie. We moeten veel meer inzetten op de creatieve economie. Ik denk dat ons stadsbestuur ambitieuzer moet zijn. Er is veel potentieel die men nu niet benut.” reageert Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld).

De steden worden vergeleken op 3 grote domeinen: culturele levendigheid, creatieve economie en stimulerende omgeving.   De monitor toont met in totaal 29 indicatoren, hoe het aanbod aan cultuur en creativiteit kan worden aangewend om de levenskwaliteit van de inwoners te verbeteren. De Europese Commissie heeft de bedoeling dat beleidsmakers en betrokken sectoren kunnen leren van steden met een vergelijkbaar profiel.

Op vlak van culturele levendigheid scoort Brugge goed en zit ze in de bovenste 33%. Uitblinkers daar zijn het aantal museums en het aantal overnachtingen van toeristen. Op vlak van economische creativiteit scoort Brugge net iets onder het gemiddelde. Brugge scoort slecht op jobs in media en communicatiesector en jobs in creatieve sectoren. Ook op vlak van patenten op ICT-applicaties scoort Brugge ondermaats.
(meer…)

Eerst een visie op de binnenstad, dan pas verordeningen…

29 jun

“Geen keizer Nero beslissingen. Je moet maar eens goesting hebben iets te doen en dan geconfronteerd worden met een overheid die je plannen dwarsboomt zonder enige grondige motivering. Dit tast echt de rechtszekerheid aan in Brugge.”

Bekijk hier Mercedes haar interpellatie op de gemeenteraad van juni 2017.
(meer…)

Een kleinhandelsvisie voor Brugge

27 jun

Brugge heeft nood aan een kleinhandelsvisie en een integraal handelsvestigingsbeleidsplan.

Een visie die wordt best bekend gemaakt.  Wie onderneemt, vraagt rechtszekerheid.

Het huidige stadsbestuur heeft geen visie op kleinhandel.  De grote winkelcentra (B-park, V markt, …) zijn ontwikkelingen die gedateerd zijn. De planning daarvan dateert van 20 jaar geleden, de realisatie volgde omdat er ruimte voor vrijgemaakt werd conform de bestemming.  De planning was het werk van schepen Van den Bilcke die er een BPA voor heeft opgemaakt.

Vandaag staan we 20 jaar verder.  We willen minder ruimtebeslag. Steden moeten vandaag concurreren met het internet. Wie lang werkt, niet graag gaat winkelen, de verplaatsing niet wil doen, niet in de file wil staan of geen parkeergeld wil betalen, heeft de mogelijkheid online te shoppen.

De winkelstad van de toekomst, dient dan ook obstakels naar het winkelen weg te werken.

De stadsbezoeker die komt shoppen wil in de eerste plaats een beleving. Een leuke dag. (meer…)