Archief | Dossiers RSS feed for this section

Slachthuisstraat en Sint-Pieterszuidstraat krijgen nieuwe fietspaden

9 okt

Er zijn nu geen fietspaden in de Sint-Pieterszuidstraat.
 Google Street View Er zijn nu geen fietspaden in de Sint-Pieterszuidstraat.

Het fietsverkeer in de Sint-Pieterszuidstraat in Sint-Pieters zal in de toekomst veiliger verlopen. Het kruispunt Sint-Pieterszuidstraat-Slachthuisstraat-Beekweg krijgt nieuwe fietspaden. 

“Met de aanleg van fietspaden in de Sint-Pieterszuidstraat en de Slachthuisstraat willen we de verkeersveiligheid verbeteren”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld). “Ter hoogte van bovenvermeld kruispunt komt er een langgerekte rotonde met gemarkeerde fietspaden. Om de rijweg in breedte te beperken en toch vlotte doorstroming toe te laten voor de bus en zwaar vervoer, wordt een ribbelstrook voorzien, variërend in breedte volgens noodzaak en de mogelijkheden. Naast de aanleg van nieuwe fietspaden worden er ook 42 nieuwe bomen aangeplant, hiermee wordt het groene karakter van de omgeving versterkt.”

Er bestonden al plannen om de verkeerssituatie vroeger aan te pakken, maar het project van Elia voor de aanleg van een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Zomergem en hoogspanningsstation Waggelwater zorgde voor uitstel. De uitvoering van het fietsproject zal nu onmiddellijk aansluiten op de werkzaamheden van Elia, nog dit najaar. De totale kostprijs bedraagt 358.000 euro.

Bron: HLN

Heraanleg Katelijnestraat en Arsenaalstraat

1 jul

Op donderdag 2 mei 2019 vond een infomarkt plaats waarin het voorontwerp voor de heraanleg van de Katelijnestraat en Arsenaalstraat werd voorgesteld aan de bewoners en handelaars. Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “tijdens de infomarkt kregen we van de bewoners en handelaars heel wat gewaardeerde opmerkingen en vragen. Deze werden grondig bekeken en opgenomen in een nieuw ontwerp.”

Katelijnestraat
(meer…)

Open Vld PLUS wil van Lissewege het witte dorp maken

16 aug

Open Vld PLUS wil van Lissewege het witte dorp maken. ‘Reeds jaren heb ik me daarvoor ingezet. Nog een aantal huizen zijn niet wit geschilderd in het oude dorp onder de prachtige mooie kerktoren.’, stelt Van Volcem.

Als burgemeester zou ik proberen de mensen te motiveren en het wit schilderen promoten en gedeeltelijk zelfs tussenkomen via het reglement ‘kunstige herstelling’. Het wordt tijd dat er ook geïnvesteerd wordt in de polderdorpen. In Lissewege is de Bancontact er nog niet, de Scharphout-site bleef 6 jaar onaangeroerd, ondanks de gemaakte beloftes.

‘Het probleem van de parkeerplaatsen en fietsplaatsen werd niet aangepakt. Dat is nochtans echt nodig in de zomer.’, zegt Van Volcem.

Er moet ook aandacht zijn voor het vrachtverkeer in het dorp, vindt Open Vld PLUS. Lissewege telt immers leuke eetgelegenheden en cafés.

We schaffen de terrastaks beter af voor cafés en restaurants in de deelgemeenten, stelt Van Volcem. ‘Gelukkig is er wel de beeldenroute en de lichtfeesten. Die laatste gaat voor de twintigste maal van start.

Verkeersveiligheid in Lissewege

Open Vld PLUS vindt dat er dringend werk gemaakt moet worden van de verkeersveiligheid te Lissewege. De ondertunneling van de N31 ter hoogte van Lissewege wordt dan ook vanuit het Vlaams Parlement nauw opgevolgd door Van Volcem. ‘Een leuke fietsroute van Brugge naar de zee (via Patentestraat) is een prioriteit van Open Vld PLUS, die we op verzoek van de Fietsersbond willen verwezenlijken.’

“Laten we Lissewege en onze deelgemeenten dus niet vergeten. Het witte dorp, met een betere mobiliteit en aandacht voor de eenzaamheid van de oudere bevolking moet meer aandacht krijgen. Ik denk dan ook aan de busverbindingen die beter kunnen.” – Kandidaat Burgemeester Mercedes Van Volcem.

Open Vld Brugge wil elke maand extra gemeenteraad in en over deelgemeente

19 jun

Open Vld Brugge wil meer beleidsaandacht voor de deelgemeenten. Ze vragen het stadsbestuur om extra gemeenteraden te houden in de desbetreffende deelgemeenten.

“Brugge bestaat uit Zeebrugge, Zwankendamme, Lissewege, Dudzele, Koolkerke, Kristus Koning en Brugge centrum, Sint -Pieters en Sint-Jozef, Sint-Andries, Sint-Michiels , Sint-Kruis en Assebroek (14). Elke deelgemeente heeft noden. Veilige fietspaden, proper groen, files, coördinatie van werken, sportinfrastructuur, open ruimtes, woon-en werkplekken, plaats voor kinderen en jeugd, verenigingen met noden.” verduidelijkt Mercedes Van Volcem.

Vandaag is er voor het eerst een volledig berek gewijd aan Zeebrugge op verzoek van  gemeenteraadslid Jean-Marie Deplancke. Het stadsbestuur heeft niet altijd oog voor Zeebrugge. Zeebrugge is het lelijke eendje van de Vlaamse kust, zegt De Plancke. Open Vld wil dat Zeebrugge opnieuw positief wordt. Mensen moeten fier kunnen zijn als ze naast de haven wonen. De haven zorgt voor veel werkgelegenheid. Het is tijd voor een masterplan voor Zeebrugge. “Een mooier, veiliger en gezelliger Zeebrugge”.
Een deelgemeente waar men woont tussen de haven en het prachtige strand. (meer…)

Open Vld wil veiligere toegang tot Zwankendamme

5 apr

Zwankendamme Open VldOpen Vld Brugge wil dat de verkeerssituatie rond Zwankendamme veiliger wordt. Volgens de partij kan de verkeerssituatie een stuk beter voor het in- en uitrijden van de deelgemeente. “Zowel het inrijden in Wulfsberge richting het polderdorp als het oprijden op de N31 is ronduit gevaarlijk”, zegt buurtbewoner en bestuurslid Matthias Bil.

Daarom pleit Open Vld voor twee aanpassingen. Enerzijds een rijstrook voor afslaand verkeer richting Zwankendamme, zodat je niet langer op de drukke expresweg zelf moet remmen. Anderzijds de aanleg van een voorsorteerstrook om het dorp uit te rijden. Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem en gemeenteraadslid Jasper Pillen gaan alvast op Vlaams en Brugs niveau de voorstellen indienen.

Nieuwe fase bij heraanleg Geldmuntstraat, Noordzandstraat en Kopstraat

5 mei

Vanaf 4 mei  wordt een nieuwe fase aangevat in het project ‘heraanleg Geldmuntstraat, Noordzandstraat, Kopstraat. De fase zal duren tot midden juli. Onderstaand vind je informatie over de bereikbaarheid van omliggende straten.  (meer…)

Zeven interpellaties in gemeenteraad april

3 mei

Gemeenteraadslid Mercedes Van Volcem (Open VLD) heeft liefst zeven interpellaties ingediend voor de gemeenteraad op maandag 29 april. ‘Ik wil weten op welke locatie de nieuwe zaal van Cactus nu wordt gebouwd, waar het nieuwe beursgebouw komt en tegen wanneer dit kan gerealiseerd worden, waar het nieuwe congrescentrum wordt gepland, hoe ver het staat met het masterplan voor Oud Sint-Jan en of de parking daar aangelegd wordt, of het nieuw administratief centrum nog wordt gerealiseerd, hoe het verder moet met het kunstwerk van Toyo Ito, en wanneer de twee leegstaande kazernes een invulling krijgen’, aldus Van Volcem. (meer…)

Schetsontwerp RUP Koning Albert I-laan goedgekeurd

26 dec

In zitting van 23 december 2011 besliste het College van Burgemeester en Schepenen om het gemeentelijk RUP Koning Albert I–laan en omgeving Sint-Michiels te laten opmaken. Op 14 december 2012 werd een eerste schetsontwerp goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen. De opdracht betreft het opmaken van een ontwikkelingsvisie voor de Koning Albert I-laan en dit rekening houdend met de naastliggende BPA’s  en passend in de omliggende stadsstructuur. De omgeving van de aanvraag behoort tot het bestaande woonweefsel van Sint-Michiels. Ze vormt de westelijke woonlob van Stad Brugge.

(meer…)

Verslag inspraakvergadering nieuw Jeugdhotel Ezelstraat

16 jul

Op 28 juni was er in de conferentiezaal van het Stadhuis een inspraakvergadering voor de buurtbewoners van de Ezelstraat. “De stad plant er immers een nieuw jeugdhotel en we willen hierover met de omwonenden in dialoog gaan.” reageert schepen Van Volcem.

Lees hier het verslag.

Woonzorgcentrum aan Vlamingdam wordt uitgebreid met 52 kamers

9 jul

Schepen Van Ruimtelijke Ordening Mercedes Van Volcem voorziet ruimte voor ouderen en zorgbehoevenden. “In een stad met veel 65 plussers is de opvolging van de programmatie en ruimte voor zorg heel belangrijk. Om tegemoet te komen aan de noden die er zijn en zullen komen, werd een vergunning afgeleverd voor uitbreiding van woonzorglocaties in de binnenstad, met name in het klooster, Vlamingdam nr 34 te Brugge,” aldus de Schepen.

(meer…)