Archief | Assebroek RSS feed for this section

Recordaantal bruine kikkers overgezet in de Zeeweg

26 mrt

Volgend jaar wordt de lengte van het scherm zeker verdubbeld tot aan de spoorwegbedding

Natuurnieuws ⚠️🍀🐸

Er is dit voorjaar een recordaantal bruine kikkers overgezet tijdens acties langs de Zeeweg in Sint-Andries en de Weidestraat in Assebroek. In totaal werden maar liefst 981 padden, 2.351 kikkers en 328 salamanders veilig naar een poel gebracht.

Voor het eerst werd ook een scherm van zo’n 150 meter geplaatst in de Weidestraat. 322 padden, 252 kikkers en 48 salamanders staken hier veilig over. Gezien het succes zullen we volgend jaar de lengte van het scherm zeker verdubbelen tot aan de spoorwegbedding. Dank uiteraard ook aan de buurtbewoners en de ondersteuning vanuit het Natuurcentrum voor het organiseren van deze overzetactie 👏

P.S. De foto dateert van voor de coronacrisis, toen maakte ik samen met verschillende klassen zo’n overzetmoment bij.

Open Vld Brugge wil elke maand extra gemeenteraad in en over deelgemeente

19 jun

Open Vld Brugge wil meer beleidsaandacht voor de deelgemeenten. Ze vragen het stadsbestuur om extra gemeenteraden te houden in de desbetreffende deelgemeenten.

“Brugge bestaat uit Zeebrugge, Zwankendamme, Lissewege, Dudzele, Koolkerke, Kristus Koning en Brugge centrum, Sint -Pieters en Sint-Jozef, Sint-Andries, Sint-Michiels , Sint-Kruis en Assebroek (14). Elke deelgemeente heeft noden. Veilige fietspaden, proper groen, files, coördinatie van werken, sportinfrastructuur, open ruimtes, woon-en werkplekken, plaats voor kinderen en jeugd, verenigingen met noden.” verduidelijkt Mercedes Van Volcem.

Vandaag is er voor het eerst een volledig berek gewijd aan Zeebrugge op verzoek van  gemeenteraadslid Jean-Marie Deplancke. Het stadsbestuur heeft niet altijd oog voor Zeebrugge. Zeebrugge is het lelijke eendje van de Vlaamse kust, zegt De Plancke. Open Vld wil dat Zeebrugge opnieuw positief wordt. Mensen moeten fier kunnen zijn als ze naast de haven wonen. De haven zorgt voor veel werkgelegenheid. Het is tijd voor een masterplan voor Zeebrugge. “Een mooier, veiliger en gezelliger Zeebrugge”.
Een deelgemeente waar men woont tussen de haven en het prachtige strand. (meer…)

Stad koopt gronden in Altebijstraat in Assebroek

9 jul

In de Altebijstraat achter de militaire kazerne heeft de stad gronden aangekocht.
De aankoop van de gronden biedt de mogelijkheid voor het voorzien van een randparking.  Het project is nog in een onderhandelingsfase.

(meer…)

Brugge 2012: Naïma Bouslama

31 mei

Advocate Naïma Bouslama is kandidate nummer 7 op de lijst van Open Vld voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Ze heeft haar eigen advocatenkantoor in Assebroek, gespecialiseerd in burgerlijk recht, handels- en verzekeringsrecht en strafrecht. Naïma woont in het Stubbekwartier.

(meer…)

Tweede project in woongebied Mispelaar

24 apr

Bouwkantoor Danneels deed een nieuwe aanvraag voor het bouwen van 14 eengezinswoningen (halfopen en gesloten bebouwing) met  garages in woongebied de Mispelaar. De woningen hebben ongeveer hetzelfde gabariet, met name één bouwlaag onder een hellend dak. Ze hebben ook een gelijkaardig uitzicht, dat ook overeenkomt met de eerste 13 woningen die reeds gerealiseerd werden.

(meer…)

Stad koopt stuk grond voor uitbreiding natuurgebied Gemene Weidebeek

6 apr

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft vandaag beslist om de gronden ‘Deschryver’ (2,37 ha) in Assebroek aan te kopen. Dit kadert in de gefaseerde aankoop van bijkomende gronden voor de verdere uitbouw van het natuurgebied Gemene Weidebeek. De Stad besliste in 2000 om het gebied van de Gemene Weidebeek niet te verkavelen, maar uit te breiden en om te vormen tot natuurgebied.

(meer…)

Voorstelling ontwerp speelplein Mispelbilk in Assebroek

28 mrt

Het speelplein Mispelbilk kwam regelmatig aan bod op de werkgroep ‘Parken en Pleinen’ van de Stad Brugge. Het voetbalveldje lag immers vlak naast woongebied en wordt intensief bespeeld.  Om overlast te vermijden werd besloten om de site her in te richten. Op vrijdag 6 april tussen 17u30 en 18u30 worden de nieuwe plannen voorgesteld. Afspraak aan het speelpleintje.  Voor verdere vragen kan u terecht bij Jochen Snick of Joeri Gevaert van de stedelijke Jeugddienst (050 44 83 26).

Assebroek in beweging – maandag 12 maart

5 mrt

Kom es luisteren!

Maandag 12 maart organiseert Mercedes Van Volcem samen met Severine Maes een informatie-avond over Assebroek. Afspraak om 20u in het parochiaal centrum Sparrenhof te Assebroek.

Fietsen en wandelen langsheen het Veltembos

25 dec

“In het schepencollege hebben we de vergunningsaanvraag goedgekeurd voor het aanleggen van een fiets- en wandelpad langsheen het Veltembos, gelegen in de Zandtiende en de Boomkwekersstraat in Assebroek.” aldus Schepen van Ruimtelijke Ordening Mercedes Van Volcem.

(meer…)

Oud gemeentehuis Assebroek krijgt herbestemming

19 dec

Het oud gemeentehuis te Assebroek, op het Gaston Roelandtsplein nr 21, krijgt na jaren leegstand opnieuw een bestemming. Het huidig project omvat de renovatie tot eengezinswoning en renovatie van het te behouden bestaande kantoorgebouw.
“Het is goed dat dit pand een invulling krijgt op deze belangrijke plaats (Perretje)” zegt Schepen Mercedes Van Volcem. “Leegstand leidt tot verloedering en vermindering van kwaliteit. Het verheugt mij dat er kan gewoond en gewerkt worden op dergelijke locatie die historisch waardevol is en op een top locatie ligt”.