Archief | Dossiers RSS feed for this section

Woonzorgcentrum aan Vlamingdam wordt uitgebreid met 52 kamers

9 jul

Schepen Van Ruimtelijke Ordening Mercedes Van Volcem voorziet ruimte voor ouderen en zorgbehoevenden. “In een stad met veel 65 plussers is de opvolging van de programmatie en ruimte voor zorg heel belangrijk. Om tegemoet te komen aan de noden die er zijn en zullen komen, werd een vergunning afgeleverd voor uitbreiding van woonzorglocaties in de binnenstad, met name in het klooster, Vlamingdam nr 34 te Brugge,” aldus de Schepen.

(meer…)

Uiteenzetting stadsprojecten Sint-Kruis

9 jul

Vanavond, maandag 9 juli zal Mercedes Van Volcem een uiteenzetting geven over Brugge, meer bepaald over Sint-Kruis. U bent welkom vanaf 19u30 in de kantine van Jong Male in de Brieversweg. De gespreksavond zal een beeld geven over de toekomstige ontwikkeling van onze stad met focus op wonen, ruimtelijke ordening, groen, open ruimte en mobiliteit.

Stad koopt gronden in Altebijstraat in Assebroek

9 jul

In de Altebijstraat achter de militaire kazerne heeft de stad gronden aangekocht.
De aankoop van de gronden biedt de mogelijkheid voor het voorzien van een randparking.  Het project is nog in een onderhandelingsfase.

(meer…)

Van Volcem voorziet ruimte voor sport in Sint-Kruis

8 jul

“Ik draag voetbal in mijn hart en ben blij dat er vier voetbalterreinen bijkomen in de deelgemeente Sint-Kruis”, aldus Schepen van Ruimtelijke Ordening Mercedes Van Volcem. “Brugge is de beste stad om te wonen omdat er ook veel woon-ondersteunende functies zijn, zoals sport en kinderopvang”, zegt de Schepen. “Sport voor de jeugd en in het algemeen, vind ik zeer belangrijk”.

(meer…)

Leegstaand overheidsgebouw VDAB omgebouwd tot studentenhuisvesting en appartementen

6 jul

Het imposante gebouw in de Spanjaardstraat nr. 15-17, waar vele jaren de VDAB gehuisvest was, krijgt een nieuwe bestemming. “De herbestemming tot studentenkamers kadert in de behoefte aan studentenhuisvesting in de binnenstad. Voor de appartementen is de ligging aan de reie : wonen aan het water, dus ook een gepaste en zeer gegeerde locatie om te wonen”, verduidelijkt Schepen Van Volcem.

(meer…)

Verdere uitwerking achterkant station

6 jul

Deze morgen heeft schepen Van Volcem een nota voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepen in verband met de herinrichting van de stationsomgeving kant Sint-Michiels. “Het ontwerp is het resultaat van een globale consensus tussen de diverse partijen en is het gevolg van uitgebreid overleg met alle betrokken diensten”, aldus de Schepen.

(meer…)

Ruimte voor bijkomende jobs

2 jul

In de loop van 2014 wordt gestart met de bouw van een headquarterszone op de Kinepolis-site langs de Koning Albert I-laan in Sint-Michiels. Studiebureau Jonckheere maakt een ruimtelijk uitvoeringsplan op. “We moeten Brugge op de kaart zetten als economische speler”, zegt schepen voor Ruimtelijke Ordening Mercedes Van Volcem.

(meer…)

Eerste steen residentie Smedengilde

1 jul

Aan de Gistelsesteenweg heeft schepen Mercedes Van Volcem (Open VLD) de eerste steen gelegd van de residentie Smedengilde. Op de plaats waar vroeger de behangzaak Lekens was gevestigd komen vijftien appartementen met ondergrondse garages, twee ruime handelszaken op het gelijkvloers en aan de Korte Vesting een studentenverblijf voor 20 studenten.

(meer…)

Brugge beste stad om in te wonen

28 jun

Brugge is volgens een enquête van Test-Aankoop de beste Belgische stad om in te wonen. Op de elf onderzochte criteria scoort Brugge telkens het hoogst. Brugge is, samen met Hasselt, de beste Belgische stad om te wonen. Dat is de conclusie uit een grootschalige enquête waarin Test-Aankoop de levenskwaliteit liet beoordelen door de inwoners van de steden in kwestie.  Bevoegd schepen Mercedes Van Volcem reageert tevreden: “Het is zeer fijn deze nationale vorm van erkenning te krijgen. Brugge is inderdaad een fantastische stad om in te wonen… De Financial Times sprak eerder al van de derde beste stad ter wereld om in te wonen… Er is dus nog een beetje werk.”(lacht).

(meer…)

Toekomstplan voor het mooie Christus Koning

26 jun

“In Christus Koning staan op korte termijn een aantal ruimtelijke veranderingen op til”, aldus Schepen van Ruimtelijke Ordening Mercedes Van Volcem. “Sinds oktober 2007 worden alle vergunningsaanvragen voor het Stubbekwartier en Christus Koning behandeld door mijn Dienst Monumentenzorg”, zegt Schepen Van Volcem. ” Dit om de erfgoedwaarde in deze uitzonderlijke omgeving op te waarderen.”

(meer…)