Archief | Sint-Andries RSS feed for this section

‘Platse’ van Sint-Andries krijgt stukje stadsvernieuwing

18 nov

Vandaag werd de aanvraag voor de de sloop van een bestaande pand in de Gistelse Steenweg  473 goedgekeurd.  Het pand ligt in het centrum van Sint-Andries, nabij de hoek van de Gistelse Steenweg met de Koning Leopold III-laan. “Na de sloop zal een vervangend nieuwbouwproject volgen, met kantoren en bovenliggende woongelegenheden. Er worden ook veertien parkeerplaatsen en een fietsenstalling voor veertien fietsen voorzien. Een leegstand pand die adem krijgt.” stelt Van Volcem. “Het centrum van een deelgemeente is belangrijk en leegstand is een sluipende sloper.”

(meer…)

Raad van state schorst beslissing omtrent stadion en spie

17 okt

Het goede nieuws is dat niet gans het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan is geschorst, maar enkel twee deelgebieden.  Omtrent deelgebied van de Spie zou de minister vlug een nieuwe beslissing kunnen nemen. De bedrijventerreinen moeten toch eerst ontsloten kunnen worden via de AX en daar is het plan in uitvoering (tegen eind 2013).  De beslissing omtrent het deelgebied van het stadion zal de minister ook beter intrekken. Dit zal beter gemotiveerd moeten worden en worden afgetoetst aan alternatieve locaties (waarom niet Jan Breydel en Sint-Pieters).  Het arrest is zeer genuanceerd en stelt dat het stadion op de locatie Chartreuse kan maar de beslissing beter gemotiveerd moet worden en concreter moet (ontsluiting).   Een nieuw plan mer zal moeten worden opgemaakt. Dit kan een uitdaging zijn om ook de 75000 m 2 ter verminderen en meer winkelruimte te voorzien zodat daar iets kan komen met uitstraling. Wat er komt moet van kwaliteit getuigen en een meerwaarde zijn en geen concurentie met de binnenstad.  Outletstores zijn daar zeker niet gepast.  Minister Muyters zal wat werken hebben. Evenwel dient gesteld dat de ruimtelijke ordening zo complex is en de grote investeringsprojecten zouden moeten anders behandeld worden. Een ruimtelijke ordening met scenario’s. Sneller en beter

Projecten in Sint-Andries en Sint-Michiels

10 okt

Hier kom je te weten welke projecten op stapel staan in Sint-Andries en Sint-Michiels.

Stadsbestuur organiseert inspraakmomenten over speelpleinen Hermitage en Mispelbilk

9 sep

Het College van Burgemeester en Schepenen besloot om twee inspraakmomenten te organiseren in Sint-Andries. Het eerste gaat over over de heraanleg van het speelplein Hermitage in de Oude Sint-Annadreef, het tweede over het verplaatsen van het trapveld in het speelplein Mispelbilk.

Verkaveling tussen Lange Molenstraat en Sint-Annadreef

2 sep

Er wordt een nieuwe verkaveling tussen de Lange Molenstraat en de Nieuwe Sint-Annadreef vergund.   De verkaveling voorziet 19 kavels, waarvan 1 kavel bestemd voor de bouw van 9 sociale woningen.  Een nieuwe stap naar betaalbare woningen in deelgemeente Sint-Andries, stelt schepen van huisvesting en ruimtelijke ordening MercedesVan Volcem

(meer…)

Beleid voor Sint-Andries

9 aug

De deelgemeente met leuke verkavelingen voor jonge gezinnen, maar ook met rusthuizen.  De KHBO kwam zich aldaar vestigen. De ondertunnelingen van de N31 krijgen vorm.   Er is ook ruimte voor sport op het Jan Breydel. Er is een opdracht lopende voor een nieuw zwembad waar de stad een derde wenst in te financiëren. Je kan ook terecht op de koude keuken en in het Tilleghem en Beisbroekbos. De Vlaamse Milieu Maatschappij legt nieuwe fietspaden aan en groen.  Er zijn ook nieuwe woonprojecten. Enkele BPA’s zijn in herziening. Er zijn ook investeringen gepland voor een nieuwe bibliotheek.  We doen er alles aan opdat u zou kunnen wonen in een kwalitatieve omgeving.

Oproep naar meer studentenkamers krijgt gehoor

18 jul

Een voormalig magazijn in Sint-Andries, dat dateert van 1935 zal binnenkort dienst doen als studentenkamers. Het College van Burgemeester en Schepenen heeft de aanvraag goedgekeurd voor het realiseren van 35 studentenkamers in de Sint-Baafsstraat 37, hoekpand met Diksmuidse Heerweg.

(meer…)

In Lange Molenstraat worden kadastrale percelen verkaveld tot 19 kavels

20 jun

In de Lange Molenstraat in Sint-Andries worden 19 kavels gerealiseerd.   Eén kavel is bestemd voor de bouw van 9 sociale woningen op de binnengrond tussen de Lange Molenstraat en de nieuwe Sint-Annadreef.

(meer…)

22 RUPS in opmaak

8 okt

Een derde van de 90 bijzondere plannen van aanleg (bpa’s) zijn aan herziening toe. Urbanisatieschepen Mercedes Van Volcem (Open VLD) kreeg van het stadsbestuur groen licht en een jaarlijks bedrag van 100.000 euro ter beschikking om deze klus te klaren. Jaarlijks wordt een aanbesteding uitgeschreven voor de aanstelling van een studiebureau. De opdrachtenlijst is lang, maar we gaan gefaseerd tewerk.  Onze planners zijn echt topexperts en worden aangevuld door externe studiebureau’s zodat ze het vele werk aankunnen. Hier vindt u alvast een overzicht van de 22 RUP’s die de komende jaren worden opgemaakt.

(meer…)

Ruimtelijke ordening voor de mensen

2 okt

Een derde van de 90 bijzondere plannen van aanleg (bpa’s) zijn aan herziening toe. Urbanisatieschepen Mercedes Van Volcem (Open VLD) kreeg van het stadsbestuur groen licht en een jaarlijks bedrag van 100.000 euro ter beschikking om deze klus te klaren. Jaarlijks wordt een aanbesteding uitgeschreven voor de aanstelling van een studiebureau. Tirtel en Grontmij werden al aangesteld. De opdrachtenlijst is lang, maar we gaan gefaseerd tewerk.  Onze planners zijn echt topexperts en worden aangevuld door externe studiebureau’s zodat ze het vele werk aankunnen.

(meer…)