Archief | Sint-Andries RSS feed for this section

Bescherming van een pand in Sint-Andries opgegeven

6 jan

“Een pand op de hoek van de Zeeweg en de Doornstraat kan nu, binnen de toegelaten mogelijkheden, verbouwd worden zonder alle beperkingen die een bescherming opleggen. Na jaren leegstand wordt het beschermingsbesluit opgeheven”, zegt Schepen Van Volcem. Het gaat om het woonhuis, de atelier en de omgevende tuin van kunstenaar – glazenier Michel Martens in de Zeeweg 65 te Sint-Andries.

(meer…)

Sint-Andries in beweging

12 dec

Wat beweegt er in Brugge en meer specifiek in Sint-Andries? Schepen Mercedes Van Volcem maakte een informatiefolder op.

Lees hier de volledige folder (PDF).

Lees de folder in jpeg-formaat bij ‘lees meer’.

(meer…)

‘Platse’ van Sint-Andries krijgt stukje stadsvernieuwing

18 nov

Vandaag werd de aanvraag voor de de sloop van een bestaande pand in de Gistelse Steenweg  473 goedgekeurd.  Het pand ligt in het centrum van Sint-Andries, nabij de hoek van de Gistelse Steenweg met de Koning Leopold III-laan. “Na de sloop zal een vervangend nieuwbouwproject volgen, met kantoren en bovenliggende woongelegenheden. Er worden ook veertien parkeerplaatsen en een fietsenstalling voor veertien fietsen voorzien. Een leegstand pand die adem krijgt.” stelt Van Volcem. “Het centrum van een deelgemeente is belangrijk en leegstand is een sluipende sloper.”

(meer…)

Raad van state schorst beslissing omtrent stadion en spie

17 okt

Het goede nieuws is dat niet gans het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan is geschorst, maar enkel twee deelgebieden.  Omtrent deelgebied van de Spie zou de minister vlug een nieuwe beslissing kunnen nemen. De bedrijventerreinen moeten toch eerst ontsloten kunnen worden via de AX en daar is het plan in uitvoering (tegen eind 2013).  De beslissing omtrent het deelgebied van het stadion zal de minister ook beter intrekken. Dit zal beter gemotiveerd moeten worden en worden afgetoetst aan alternatieve locaties (waarom niet Jan Breydel en Sint-Pieters).  Het arrest is zeer genuanceerd en stelt dat het stadion op de locatie Chartreuse kan maar de beslissing beter gemotiveerd moet worden en concreter moet (ontsluiting).   Een nieuw plan mer zal moeten worden opgemaakt. Dit kan een uitdaging zijn om ook de 75000 m 2 ter verminderen en meer winkelruimte te voorzien zodat daar iets kan komen met uitstraling. Wat er komt moet van kwaliteit getuigen en een meerwaarde zijn en geen concurentie met de binnenstad.  Outletstores zijn daar zeker niet gepast.  Minister Muyters zal wat werken hebben. Evenwel dient gesteld dat de ruimtelijke ordening zo complex is en de grote investeringsprojecten zouden moeten anders behandeld worden. Een ruimtelijke ordening met scenario’s. Sneller en beter

Projecten in Sint-Andries en Sint-Michiels

10 okt

Hier kom je te weten welke projecten op stapel staan in Sint-Andries en Sint-Michiels.

Stadsbestuur organiseert inspraakmomenten over speelpleinen Hermitage en Mispelbilk

9 sep

Het College van Burgemeester en Schepenen besloot om twee inspraakmomenten te organiseren in Sint-Andries. Het eerste gaat over over de heraanleg van het speelplein Hermitage in de Oude Sint-Annadreef, het tweede over het verplaatsen van het trapveld in het speelplein Mispelbilk.

Verkaveling tussen Lange Molenstraat en Sint-Annadreef

2 sep

Er wordt een nieuwe verkaveling tussen de Lange Molenstraat en de Nieuwe Sint-Annadreef vergund.   De verkaveling voorziet 19 kavels, waarvan 1 kavel bestemd voor de bouw van 9 sociale woningen.  Een nieuwe stap naar betaalbare woningen in deelgemeente Sint-Andries, stelt schepen van huisvesting en ruimtelijke ordening MercedesVan Volcem

(meer…)

Beleid voor Sint-Andries

9 aug

De deelgemeente met leuke verkavelingen voor jonge gezinnen, maar ook met rusthuizen.  De KHBO kwam zich aldaar vestigen. De ondertunnelingen van de N31 krijgen vorm.   Er is ook ruimte voor sport op het Jan Breydel. Er is een opdracht lopende voor een nieuw zwembad waar de stad een derde wenst in te financiëren. Je kan ook terecht op de koude keuken en in het Tilleghem en Beisbroekbos. De Vlaamse Milieu Maatschappij legt nieuwe fietspaden aan en groen.  Er zijn ook nieuwe woonprojecten. Enkele BPA’s zijn in herziening. Er zijn ook investeringen gepland voor een nieuwe bibliotheek.  We doen er alles aan opdat u zou kunnen wonen in een kwalitatieve omgeving.

Oproep naar meer studentenkamers krijgt gehoor

18 jul

Een voormalig magazijn in Sint-Andries, dat dateert van 1935 zal binnenkort dienst doen als studentenkamers. Het College van Burgemeester en Schepenen heeft de aanvraag goedgekeurd voor het realiseren van 35 studentenkamers in de Sint-Baafsstraat 37, hoekpand met Diksmuidse Heerweg.

(meer…)

In Lange Molenstraat worden kadastrale percelen verkaveld tot 19 kavels

20 jun

In de Lange Molenstraat in Sint-Andries worden 19 kavels gerealiseerd.   Eén kavel is bestemd voor de bouw van 9 sociale woningen op de binnengrond tussen de Lange Molenstraat en de nieuwe Sint-Annadreef.

(meer…)