Sint-Andries

Brugge Sint-Andries

Stadsvernieuwing op platse van Sint-Andries

“Café ‘Los Amigos’, waar voetbalsupporters voor- en nabesprekingen hielden bij een thuismatch, wordt gesloopt en maakt plaats voor nieuwbouw”, aldus Schepen van Ruimtelijke Ordening Mercedes Van Volcem.  “Naast de uitbreiding van de bibliotheek waar de stad 1 miljoen euro investeert zal aan de overzijde een stuk stadsvernieuwing Sint-Andries opfleuren. Er komen woongelegenheden en een handelszaak.”

(meer…)

Sint-Andries Stadsvernieuwing

Bescherming van een pand in Sint-Andries opgegeven

“Een pand op de hoek van de Zeeweg en de Doornstraat kan nu, binnen de toegelaten mogelijkheden, verbouwd worden zonder alle beperkingen die een bescherming opleggen. Na jaren leegstand wordt het beschermingsbesluit opgeheven”, zegt Schepen Van Volcem. Het gaat om het woonhuis, de atelier en de omgevende tuin van kunstenaar – glazenier Michel Martens in de Zeeweg 65 te Sint-Andries.

(meer…)

Sint-Andries Stadsvernieuwing

‘Platse’ van Sint-Andries krijgt stukje stadsvernieuwing

Vandaag werd de aanvraag voor de de sloop van een bestaande pand in de Gistelse Steenweg  473 goedgekeurd.  Het pand ligt in het centrum van Sint-Andries, nabij de hoek van de Gistelse Steenweg met de Koning Leopold III-laan. “Na de sloop zal een vervangend nieuwbouwproject volgen, met kantoren en bovenliggende woongelegenheden. Er worden ook veertien parkeerplaatsen en een fietsenstalling voor veertien fietsen voorzien. Een leegstand pand die adem krijgt.” stelt Van Volcem. “Het centrum van een deelgemeente is belangrijk en leegstand is een sluipende sloper.”

(meer…)

Brugge Ruimtelijke ordening Ruimtelijke Ordening Sint-Andries Vlaams Parlement

Raad van state schorst beslissing omtrent stadion en spie

Het goede nieuws is dat niet gans het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan is geschorst, maar enkel twee deelgebieden.  Omtrent deelgebied van de Spie zou de minister vlug een nieuwe beslissing kunnen nemen. De bedrijventerreinen moeten toch eerst ontsloten kunnen worden via de AX en daar is het plan in uitvoering (tegen eind 2013).  De beslissing omtrent het deelgebied van het stadion zal de minister ook beter intrekken. Dit zal beter gemotiveerd moeten worden en worden afgetoetst aan alternatieve locaties (waarom niet Jan Breydel en Sint-Pieters).  Het arrest is zeer genuanceerd en stelt dat het stadion op de locatie Chartreuse kan maar de beslissing beter gemotiveerd moet worden en concreter moet (ontsluiting).   Een nieuw plan mer zal moeten worden opgemaakt. Dit kan een uitdaging zijn om ook de 75000 m 2 ter verminderen en meer winkelruimte te voorzien zodat daar iets kan komen met uitstraling. Wat er komt moet van kwaliteit getuigen en een meerwaarde zijn en geen concurentie met de binnenstad.  Outletstores zijn daar zeker niet gepast.  Minister Muyters zal wat werken hebben. Evenwel dient gesteld dat de ruimtelijke ordening zo complex is en de grote investeringsprojecten zouden moeten anders behandeld worden. Een ruimtelijke ordening met scenario’s. Sneller en beter

Brugge Sint-Andries

Beleid voor Sint-Andries

De deelgemeente met leuke verkavelingen voor jonge gezinnen, maar ook met rusthuizen.  De KHBO kwam zich aldaar vestigen. De ondertunnelingen van de N31 krijgen vorm.   Er is ook ruimte voor sport op het Jan Breydel. Er is een opdracht lopende voor een nieuw zwembad waar de stad een derde wenst in te financiëren. Je kan ook terecht op de koude keuken en in het Tilleghem en Beisbroekbos. De Vlaamse Milieu Maatschappij legt nieuwe fietspaden aan en groen.  Er zijn ook nieuwe woonprojecten. Enkele BPA’s zijn in herziening. Er zijn ook investeringen gepland voor een nieuwe bibliotheek.  We doen er alles aan opdat u zou kunnen wonen in een kwalitatieve omgeving.