Archief | Sint-Michiels RSS feed for this section

Open Vld Brugge wil elke maand extra gemeenteraad in en over deelgemeente

19 jun

Open Vld Brugge wil meer beleidsaandacht voor de deelgemeenten. Ze vragen het stadsbestuur om extra gemeenteraden te houden in de desbetreffende deelgemeenten.

“Brugge bestaat uit Zeebrugge, Zwankendamme, Lissewege, Dudzele, Koolkerke, Kristus Koning en Brugge centrum, Sint -Pieters en Sint-Jozef, Sint-Andries, Sint-Michiels , Sint-Kruis en Assebroek (14). Elke deelgemeente heeft noden. Veilige fietspaden, proper groen, files, coördinatie van werken, sportinfrastructuur, open ruimtes, woon-en werkplekken, plaats voor kinderen en jeugd, verenigingen met noden.” verduidelijkt Mercedes Van Volcem.

Vandaag is er voor het eerst een volledig berek gewijd aan Zeebrugge op verzoek van  gemeenteraadslid Jean-Marie Deplancke. Het stadsbestuur heeft niet altijd oog voor Zeebrugge. Zeebrugge is het lelijke eendje van de Vlaamse kust, zegt De Plancke. Open Vld wil dat Zeebrugge opnieuw positief wordt. Mensen moeten fier kunnen zijn als ze naast de haven wonen. De haven zorgt voor veel werkgelegenheid. Het is tijd voor een masterplan voor Zeebrugge. “Een mooier, veiliger en gezelliger Zeebrugge”.
Een deelgemeente waar men woont tussen de haven en het prachtige strand. (meer…)

Schetsontwerp RUP Koning Albert I-laan goedgekeurd

26 dec

In zitting van 23 december 2011 besliste het College van Burgemeester en Schepenen om het gemeentelijk RUP Koning Albert I–laan en omgeving Sint-Michiels te laten opmaken. Op 14 december 2012 werd een eerste schetsontwerp goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen. De opdracht betreft het opmaken van een ontwikkelingsvisie voor de Koning Albert I-laan en dit rekening houdend met de naastliggende BPA’s  en passend in de omliggende stadsstructuur. De omgeving van de aanvraag behoort tot het bestaande woonweefsel van Sint-Michiels. Ze vormt de westelijke woonlob van Stad Brugge.

(meer…)

Verdere uitwerking achterkant station

6 jul

Deze morgen heeft schepen Van Volcem een nota voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepen in verband met de herinrichting van de stationsomgeving kant Sint-Michiels. “Het ontwerp is het resultaat van een globale consensus tussen de diverse partijen en is het gevolg van uitgebreid overleg met alle betrokken diensten”, aldus de Schepen.

(meer…)

Ruimte voor bijkomende jobs

2 jul

In de loop van 2014 wordt gestart met de bouw van een headquarterszone op de Kinepolis-site langs de Koning Albert I-laan in Sint-Michiels. Studiebureau Jonckheere maakt een ruimtelijk uitvoeringsplan op. “We moeten Brugge op de kaart zetten als economische speler”, zegt schepen voor Ruimtelijke Ordening Mercedes Van Volcem.

(meer…)

Groen in Sint-Andries en Sint-Michiels

19 apr

De ruimtelijke indeling voor wonen, werken en bos en groen in Sint-Andries en Sint-Michiels

Woonondersteunende functies Sint-Andries en Sint-Michiels

18 apr

Recreatiedomeinen en sportinfrastructuur in Sint-Andries en Sint-Michiels.

Infovergadering RUP Leiselehoek Sint-Michiels

18 apr

Een toekomstplan voor Sint-Michiels wordt opgemaakt en de krijtlijnen worden uitgezet.  Momenteel werd een ontwerp  ‘RUP Leiselehoek’ gemaakt.   De omwonenden worden nu uitgenodigd om de plannen te bespreken en te verbeteren. De infovergadering heeft plaats op maandag 23 april 2012 om 20.00 uur in de Stedelijke Basisschool Sint-Michiels, Sint-Michielslaan 33 te 8200 Brugge.

(meer…)

Ruimtelijke indeling Sint-Andries en Sint-Michiels

17 apr

Inspraakvergadering RUP Leiselehoek

13 apr

Maandag 23 april 2012 plant de stad een inspraakvergadering over het RUP Leiselehoek.

De inspraakvergadering gaat door in de Stedelijke Basisschool Sint-Michiels in de  Sint-Michielslaan 33, om 20u.

U bent van harte welkom.

Sint-Michiels in beweging

7 mrt

Sint-Michiels is een belangrijke deelgemeente van Brugge. Als schepen van ruimtelijke ordening, stadsvernieuwing, monumentenzorg en wonen heb ik steeds evenveel aandacht gehad voor de binnenstad als de deelgemeentes. Vanaf het station tot aan de Bosrand moet het nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan een kenniscluster mogelijk maken, met stadsvernieuwing die voor de nodige dynamiek zorgt. De zone rond de Koning Albert I-laan moet een hedendaags, kwalitatief stukje Brugge worden, aanvullend met het historisch stadscentrum. De zone koppelt studeren aan werken en kan innovatieve bedrijven en jonge mensen heel wat kansen bieden.

(meer…)