Archief | Sint-Michiels RSS feed for this section

Sint-Michiels in beweging

7 mrt

Sint-Michiels is een belangrijke deelgemeente van Brugge. Als schepen van ruimtelijke ordening, stadsvernieuwing, monumentenzorg en wonen heb ik steeds evenveel aandacht gehad voor de binnenstad als de deelgemeentes. Vanaf het station tot aan de Bosrand moet het nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan een kenniscluster mogelijk maken, met stadsvernieuwing die voor de nodige dynamiek zorgt. De zone rond de Koning Albert I-laan moet een hedendaags, kwalitatief stukje Brugge worden, aanvullend met het historisch stadscentrum. De zone koppelt studeren aan werken en kan innovatieve bedrijven en jonge mensen heel wat kansen bieden.

(meer…)

Vernieuwing Oudekerkstraat in Sint-Michiels

6 mrt

In 2013 willen we als stadbestuur de Oudekerkstraat, tussen de Koning Albert-I-Laan en de Veldstraat, laten vernieuwen. De straat heeft nood aan een heraanleg omdat de riolering, net als de vele ondergrondse nutsleidingen (gas, water, telefoon, elektriciteit, …) aan vernieuwing toe zijn. Ook het wegdek heeft zijn beste tijd gehad.  Wij willen als stadsbestuur zo veel als mogelijk rekening houden met de inwoners van de straat, op het moment dat de Wegendienst een voorstel van heraanleg uittekent.  Wij willen vooral weten hoe u de huidige toestand van de straat ervaart. Wat vindt u goed en wat vindt u minder goed?

Schrijf een brief voor 23 maart aan de Communicatiedienst, Burg 11 te 8000 Brugge of stuur een email naar communicatiedienst@brugge.be

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Appartementsgebouw de Leeuwerik wordt vervangen door nieuwbouw

13 jan

“Na lang onderhandelen, veel wikken en wegen, kan een verantwoord attest worden afgeleverd voor de sloop van het appartementsgebouw ‘Residentie Leeuwerik’ in de Parklaan te Sint-Michiels.”, zegt Schepen van Ruimtelijke Ordening Van Volcem, “Het appartementsgebouw van de sociale huisvestingsmaatschappij Vivendo wordt vervangen door twee nieuwbouw appartementen van 24 woonentiteiten op acht bouwlagen, verder op de omliggende site – bovenop de huidige parking en speelplein -komen 4 bouwblokken van 4 – 5 en 6 bouwlagen.”

(meer…)

Brugge wil vernieuwende kenniscluster voor studenten aan station

13 jan

Het Brugse stadsbestuur zal een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan laten opstellen voor Sint-Michiels. Er zal een kwalitatieve kenniscluster gecreëerd worden van het station tot aan de Chartreuse, waar jonge mensen kunnen studeren, op kot gaan en later ook kunnen werken. Het plan voorziet ook het omvormen van de Koning Albert I-laan tot een mooie, groene laan met platanen en traag, lokaal verkeer. Urbanisatieschepen Mercedes Van Volcem licht de ambitieuze plannen toe.

(meer…)

Projecten in Sint-Andries en Sint-Michiels

10 okt

Hier kom je te weten welke projecten op stapel staan in Sint-Andries en Sint-Michiels.

Tillegemwijk moet zijn karakter behouden

19 aug

In Sint-Michiels ligt een zeer mooie wijk met huizen op grote percelen met veel groen. Opslitsen van de percelen wordt voortaan enkel nog toegelaten als de kavels minimum 1500 m 2.  Dit is belangrijk om het groen te kunnen vrijwaren.

‘Leiselehoek moet kwalitatieve woonwijk worden’

1 jul

De Brugse schepen voor Ruimtelijke Ordening Mercedes Van Volcem (Open VLD) wil de Leiselehoek in Sint-Michiels grondig opwaarderen. ‘De Leiselehoek mist momenteel een eigen identiteit’,vertelt ze . Van Volcem lichtte haar plannen toe op een presentatie van de voorstudie van het nieuwe ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) van de wijk. ‘De Leiselehoek mist momenteel een eigen identiteit, en dus is er dringend nood aan structurerende elementen die de ruimte een meerwaarde bieden’.

(meer…)

LAKE RESORT Walakker: Wonen aan het water !

30 jun

Gelegen aan de vijver van het Boudewijnpark en in de groene omgeving van Walakker, heeft villa “De Valkenier” plaats geruimd voor het hedendaagse woonproject Lake Resort. De architectuur is van de hand van het Brugse architectenburo Govaert en Vanhoutte. “Dicht bij de stad werd een inbreidingsproject gerealiseerd, een kwalitatieve ontwikkeling aan het water voor Sint-Michiels”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

(meer…)

Stokveldewijk krijgt nieuwe appartementen en woningen

20 jun

In de Stokveldewijk te Sint-Michiels komen 28 nieuwe eensgezinswoningen. Op de hoek van het Stokveldepad komt er een appartementsgebouw met garage.

(meer…)

Fietspaden in Sint-Michiels worden aangepakt

10 apr

In Sint-Michiels staan plannen op til voor de aanpak van de fietspaden. “Het bestaande fiets-en wandelpad, Kerkebeekpad, wordt 1,10m breder en de verharding voor het gedeelte oprit Boudewijnpark – Ten Boomgaard zal vernieuwd worden. De ruimtelijke plannen houden maximaal rekening met de opmerkingen van omwonenden.” stelt schepen van Ruimtelijke Ordening Van Volcem.

(meer…)